V MHD budú jazdiť autobusy na zemný plyn

SAD Trnava v roku 2009 získala z fondov EÚ nenávratný finančný príspevok na projekt "Ekologická MHD v Trnave". Vďaka nemu má byť tento rok časť vozového parku MHD nahradená autobusmi na stlačený zemný plyn (CNG) a vybudovaná čerpacia stanica. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ 3.1. Ochrana ovzdušia (II.).

Dopravca v apríli 2010 vyhlásil verejnú súťaž na 19 vozidiel na CNG. Z toho 14 kusov autobusov dĺžky 12 metrov a 5 kusov dĺžky 10,5 metra. Otváranie obálok sa uskutoční 1. júna. Vozidlá by mali byť dodané do 5 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.

Súčasťou projektu bude aj vybudovanie čerpacej stanice CNG na Trstínskej ceste.

SAD Trnava v súčasnosti prevádzkuje jeden autobus na CNG v prímestskej doprave, ktorý dopĺňa palivo na čerpacej stanici v Nitre.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.