Verejnosť môže pripomienkovať cestovné poriadky regionálnych autobusov (2. – 25.9.2023)

Zlepšiť koordináciu prímestských autobusov s vlakmi môže pomôcť aj cestujúca verejnosť.

V súvislosti s pravidelnou decembrovou zmenou grafikonu vlakovej dopravy pripravuje zmenu cestovných poriadkov regionálnych autobusov aj Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý je objednávateľom prímestskej autobusovej dopravy v kraji. Od 2. do 25. septembra 2023 budú TTSK a jednotliví dopravcovia (Arriva Trnava, SKAND Skalica, SAD Dunajská Streda) zbierať pripomienky a návrhy od samospráv a cestujúcej verejnosti na úpravu súčasných cestovných poriadkov tak, aby boli zohľadnené posuny vlakových spojov a aby boli zabezpečené prestupy medzi vlakmi a autobusmi v prestupných bodoch.

„Každodenní cestujúci občania, ktorých sa možnosti dopravy týkajú, nám pomôžu účinne poukázať na časové nezrovnalosti, chýbajúce spojenia, krátke prestupy..., čím spoločne môžeme dosiahnuť lepšiu optimalizáciu cestovných poriadkov a zapracovanie požadovaných zmien pri využívaní verejnej osobnej dopravy. Uvítame všetky podnety na zlepšenie dopravy a návrhy optimalizácie prevádzkovaných spojov zástupcov obcí, ktorí vedia identifikovať potrebu na prepravu cestujúcich z hľadiska zrušenia nevyužívaných spojov, dopravné výkony ktorých môžeme využiť v mieste dopytu po verejnej doprave, ako aj prípadnej potreby presmerovania existujúcich spojov," uvádza TTSK vo výzve na pripomienkovanie cestovných poriadkov.

Doručené pripomienky prerokuje TTSK s dopravcami a v prípade možnosti ich realizácie budú zapracované do nových cestovných poriadkov k celoštátnej decembrovej zmene.

Návrh grafikonu vlakovej dopravy na obdobie 2023/2024 je k dispozícii na stránke Železničnej spoločnosti Slovensko (cez TTSK prechádzajú trate 110, 114, 116, 120, 130, 131, 133, 141).

Existujúce cestovné poriadky prímestských autobusov sú zverejnené na stránkach jednotlivých dopravcov: Arriva Trnava, SKAND Skalica, SAD Dunajská Streda.

Pripomienky je možné zasielať dopravcom zabezpečujúcim jednotlivé linky a zároveň na vedomie Trnavskému samosprávnemu kraju na uvedené adresy:

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.