Mesto hľadá projektanta buspruhov na Hospodárskej ulici

Hospodársku ulicu čaká komplexná rekonštrukcia so zameraním na preferenciu verejnej dopravy.

Mesto Trnava sa už viac ako desaťročie zaoberá myšlienkou vytvorenia vyhradených jazdných pruhov pre autobusy verejnej dopravy na Hospodárskej ulici. V roku 2016 si mesto dalo vypracovať overovaciu štúdiu Preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ul. v Trnave s cieľom získania podkladov pre projektové práce a odhadu nákladov na zriadenie buspruhov. Štúdia riešila buspruhy v úseku od križovatky Hospodárska-Kollárova po križovatku Hospodárska-Zelený kríčok. Financie na vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebné práce sa však v nasledujúcich rokoch do rozpočtu mesta nedostali. Navrhnuté buspruhy je možné nájsť na konci tohto dokumentu.

V týchto dňoch mesto Trnava vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť komplexnú zmenu priečneho profilu ulice s prioritou na výstavbu buspruhov na Hospodárskej ulici. Projektová dokumentácia má byť založená na uvedenej overovacej štúdii. Vypracovaná má byť tak, aby sa dali buspruhy zriadiť samostatne na každej strane. Medzi požiadavkami mesta pre projekt sú napríklad:

  • prístrešky autobusových zastávok majú mať zelené vegetačné strechy,
  • zastávky autobusov budú mať betónový povrch a tzv. kasselské obrubníky,
  • priechody pre chodcov na Hospodárskej budú bezbariérové a riešené formou spomaľovacích prahov, t.j. chodník vedený v jednej úrovni,
  • svetelne riadené priechody pre chodcov a cyklistov majú byť riešené ako bezdotykové,
  • stavebné riešenie komunikácií a ich detailov má byť realizované podľa Technických listov mesta Bratislava.

Súčasťou projektu budú aj vegetačné úpravy v dotknutom území, požadované je aj udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou.

Odhadované náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie (DÚR, realizačný projekt), odborného autorského dozoru a ďalších súvisiacich činností sú vo výške 122-tisíc € bez DPH.

Doplnené: Mesto súťaž na konci októbra zrušilo, lebo jediná predložená ponuka prevyšovala odhadovanú cenu zákazky aj limit pre podlimitné zákazky. Obstarávanie sa bude opakovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.