Mesto Trnava vyhlásilo už tretiu súťaž na poskytovateľa služieb MHD

Prvé dve súťaže boli neúspešné.

Mesto Trnava vyhlásilo už tretiu verejnú súťaž na zabezpečenie služieb mestskej autobusovej dopravy. Predchádzajúce dve súťaže boli neúspešné. Prvá súťaž vyhlásená na jar 2019 bola v októbri 2019 zrušená, pretože sa do nej neprihlásil žiadny uchádzač. Druhá súťaž vyhlásená v júli 2020 bola zrušená v novembri 2020, lebo do nej neboli predložené viac ako dve ponuky. Do úspešného obstarania dopravcu zabezpečuje MHD v Trnave naďalej súčasný dopravca Arriva Trnava.

Víťazný uchádzač by mal zabezpečovať mestskú dopravu v Trnave od 1. apríla 2021 do 31. marca 2031. Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 23. decembra 2020. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponúkaná celková cena. Predpokladaná hodnota zákazky je 29 mil. € na obdobie 10 rokov, čo predstavuje odjazdenie 10,5 mil. vozidlových kilometrov (1,05 mil. vzkm ročne).

Rozsah poskytovaných služieb mestskej dopravy by mal zostať na súčasnej úrovni, t. j. v rozsahu 13 liniek (z toho 6 nosných, 4 doplnkové a 3 školské). Dopravu musí dopravca zabezpečovať minimálne 34 nízkopodlažnými alebo low-entry autobusmi. Po 18 mesiacoch od začiatku účinnosti zmluvy má byť maximálny priemerný vek vozidlového parku najviac 10 rokov, pričom jednotlivé vozidlá nesmú byť staršie ako 16 rokov.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: JRO65 #11:
Si kua prečítaj to zadanie!
Vie niekto či sa v rámci nového prevádzkovateľa budú kupovať aj nové autobusy? Hádam sa nemieni jazdiť s tými starými SORkami do nemoty...
Podla vsetkeho sa uz vcera podarilo otvorit obalky. Zatial vysledok nie je znamy.
Reakcia na: Vladimír #8:
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/informacie/detail/12089
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9724/message/list

z dôvodu uplatnenia revízneho postupu na Úrade pre verejné obstarávanie verejný obstarávateľ pristúpil k zmene dĺžky trvania zmluvy, t. j. dátum začatia: 01.07.2021 a dátum skončenia 30.06.2031 a zároveň aj k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk, t. j. nová lehota na predkladanie ponúk je 19.01.2021 do 09.00 hod., otváranie ponúk 19.01.2021 o 10.00 hod..
Prebehlo 23.12. aj otváranie obálok? Vie niekto, aké boli výsledky?
Reakcia na: zakaznik #6:
Ak by spravili rozumné výberko na vedenie DP, mohlo by to vykompenzovať to neporozumenie voči VHD na radnici 😃
Reakcia na: N/A #2:
Nevedia si ani len objednať MHD, budú ju vedieť prevádzkovať sami? 😆
Už sa v tom začínam strácať.

Najprv ponúkali zmluvu na dva roky, lebo údajne nebol vypracovaný generel dopravy. Samozrejme, o také krátke obdobie nebol zo strany doprAvcov záujem.

Teraz Bročkä ponúka 10 rokov, pretože už má spravený generel dopravy. Na základe ktorého sa v požiadávkách na MHD menilo... absolútne nič.

Možno Bročkä jedného dňa zistí, že na prípravu od obstarávania po požadované spustenie prevádzky by mal nechať trochu viac času ako na zorganizovanie cyklovýletu.🤔
Reakcia na: N/A #2:
Ponuky predložili Arriva Trnava a ČSAD Vsetín.
Reakcia na: Viko #1:
Mňa by najmä zaujímalo, na základe čoho bola druhá súťaž vyhodnotená ako neúspech - ak bola ponúknutá príliš vysoká cena, malo sa napísať, že bola prekročená odhadovaná hodnota zákazky a nie že je dôvodom "malý počet uchádzačov". (Inak kto sa asi ešte okrem Arrivy prihlásil? Blaguss?)

V každom prípade toto je moment, kedy by mala radnica začať hľadať dopravcu na prechodné obdobie a pracovať na založení vlastného DP.
Čo má zaručiť úspech súťaže, ak sa súťažné podmienky od minula prakticky nezmenili?