Mesto Trnava vyhlásilo súťaž na poskytovateľa služieb MHD

Úspešný uchádzač bude zabezpečovať mestskú dopravu v rokoch 2020 - 2030.

Mesto Trnava vyhlásilo ako ďalšie slovenské mesto verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb mestskej autobusovej dopravy, keďže zmluva so súčasným dopravcom Arriva Trnava končí na konci roka 2019. Víťazný uchádzač by mal zabezpečovať mestskú dopravu v Trnave od 1. januára 2020 do 31. decembra 2030, pričom v rámci opcie môže uzatvoriť zmluvu aj s obcou Biely Kostol. Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 3. júna 2019.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponúkaná celková cena.

Predpokladaná hodnota zákazky pre Trnavu je 24,062 mil. € na obdobie 10 rokov, čo predstavuje odjazdenie 11,350 mil. vozidlových kilometrov v rámci mesta Trnava. V prípade obce Biely Kostol by išlo o odjazdenie 15-tisíc vzkm ročne. Celková odhadovaná cena zákazky s využitím opcie je 24,380 mil. €.

Rozsah poskytovaných služieb mestskej dopravy by mal zostať na súčasnej úrovni, t.j. v rozsahu 13 liniek (z toho 6 nosných, 4 doplnkové a 3 školské). Dopravu musí dopravca zabezpečovať minimálne 34 nízkopodlažnými alebo low-entry autobusmi.

V rámci požadovaných štandardov mestskej autobusovej dopravy v Trnave mesto požaduje autobusy s kapacitou pre 80 - 90 cestujúcich (dĺžky 10,5 - 11,5 metra), s motormi spĺňajúcimi minimálne emisnú normu Euro 6. Štvrtina autobusov musí mať vek do 3 rokov, druhá štvrtina najviac do 6 rokov, tretia štvrtina najviac do 9 rokov a zvyšok do 12 rokov. Mesto nepožaduje zabezpečenie klimatizovaných vozidiel.

Vozidlá musia byť vybavené elektronickými displejmi, akustickým vyhlasovaním informácií vrátane informácií pre nevidiacich, systémom počítania cestujúcich či wi-fi pripojením k internetu. Pre zabezpečenie preferencie vozidiel na križovatkách majú byť vozidlá vybavené jednotkou pre komunikácie s radičom cestnej svetelnej signalizácie.

Štandardy mestskej dopravy ďalej zahŕňajú požiadavky na dopravnú obslužnosť, zastávky, ale aj súčinnosť pri realizácii integrovaného dopravného systému v rámci Trnavského a Bratislavského kraja.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.