Tarifné podmienky MHD v Trnave

Platné od 1.3.2018


Základné informácie

Cestovné lístky na jednu jazdu zaplatené hotovosťou sa kupujú len u vodiča. Vodič vydáva lístky z elektronickej pokladne a ďalej sa už neoznačujú. Lístok platí len na jednu jazdu bez prestupov

Druhá možnosť platenia cestovného je prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty, ktorá sa dá zaobstarať v predajni ARRIVA Trnava na autobusovej stanici v Trnave. Pri jej kúpe sa na ňu nahrá finančný obnos (kredit), z ktorého sa pri každej jazde odčíta cena cestovného. Cestovné pri platbe dopravnou kartou je nižšie ako pri kúpe lístka u vodiča, takže cestovanie s kartou je o niečo výhodnejšie. Navyše prestup do 50 minút od zakúpenia cestovného lísttka je bezplatný. Pri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza pri kabíne vodiča. Pri úspešnom odčítani cestovného zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí odčítaná suma a tlačiareň vytlačí cestovný lístok, ktorý si je cestujúci povinný vziať. Platba dopravnou kartou je možná aj priložením karty k čítaciemu zariadeniu umiestnenému pri druhých dverách.  

Treťou možnosťou je zakúpenie prestupného SMS lístka. Po zaslaní prázdnej SMS na číslo 1122 obdrží cestujúci spätnú SMS, ktorá bude slúžiť ako cestovný lístok. Podľa podmienok musí cestujúci nastupovať do vozidla už s vopred prijatou SMS.

Zľavy a bezplatná preprava

Študenti (od 15 do 26 rokov) majú nárok na zľavnené cestovné, no musia si vybaviť v predajni ARRIVA Trnava žiacky preukaz alebo dopravnú kartu, ktorá ich oprávňuje cestovať so zľavou. K jej vydaniu je potrebné potvrdenie o návšteve školy (vydávané školou), fotka s rozmermi 2,5 x 3 cm a občiansky preukaz. Jej platnosť na každý školský rok sa predlžuje nalepením prolongačnej známky.

Za zľavu zo základného cestovného sa prepravujú

 • dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
 • ďalšie dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode toho istého cestujúceho
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
 • darcovia krvi - držitelia zlatej a diamantovej plakety prof. MUDr. Jánskeho a medaily prof. Kňazovického - len na čipovú kartu vydanú dopravcom

Bezplatne sa prepravujú

 • dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode cestujúceho
 • sprievodca alebo vodiaci pes, invalidný vozík alebo kočík ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP-S
 • sudcovia Ústavného súdu SR
 • členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska
 • členovia organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja
 • detský kočík
 • pes zaradený v programe výchova alebo výcvik pre vodiace a asistenčné psy

Za batožinu sa platí polovičné cestovné.
Za psa bez schránky sa platí celé cestovné.

Pokuta za cestovanie bez platného lístka je 50,00 €, v prípade včasnej úhrady bude jej výška znížená.

Ak cestuje cestujúci len v obci Biely Kostol (pôvodná 2. zóna), je cestovné bezplatné, nevydáva sa cestovný lístok a teda neprichádza k porušeniu povinností cestujúceho, ak sa nepreukáže pri kontrole platným cestovným lístkom.

Organizácia nástupu a výstupu v MHD

  • Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča v hotovosti ako aj cestujúci s dopravnými kartami.
  • V poradí druhými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty bez potreby vytlačenia cestovného lístka.
  • Ostatné dvere sú určené iba pre výstup. Vystupovanie prednými dverami sa neodporúča.

Tarifa - platná od 18.7.2017

Typ lístka v hotovosti s dopravnou kartou
Obyčajné (základné) cestovné
0,70 €
0,45 €
Obyčajné (základné) cestovné pri prestupe do 50 min. -
0 €

60-minútový prestupný SMS lístok

(platba formou SMS)

0,70 €

-

Zľavnené cestovné

- osoby mladšie ako 15 rokov, žiaci a študenti

0,40 €
0,25 €

Zľavnené a evidenčné cestovné pri prestupe do 50 min.

-
0 €

Evidenčné cestovné - dôchodcovia nad 62 rokov

0,20 € 0,07 €

Evidenčné cestovné - držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S

0,10 €
0,07 €

Cestovné v rámci obce Biely Kostol

0 €
0 €
     
Batožina
0,40 €
0,30 €
Detský kočík
0 €
0 €
Pes (bez schránky)
0,60 €
0,50 €
     
Vydanie dopravnej karty 3,50 €
Vydanie dopravnej karty občanovi nad 62 rokov veku s trvalým bydliskom v Trnave 1,00 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka, ak je uhradená do 3 dní 0,70 € + 20 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka, ak je uhradená do 30 dní 0,70 € + 25 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka 0,70 € + 50 €

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.