Cestovné lístky MHD Trnava (do 30.6.2021)


Cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti Dopravnou kartou
Základné cestovné
 • osoby staršie ako 15 rokov
0,70 € 0,45 €
Zľavnené cestovné
 • dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
 • darcovia krvi - držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily (len držitelia dopravnej karty dopravcu)
0,40 € 0,25 €
Evidenčné cestovné I
 • dôchodcovia nad 62 rokov
0,20 € 0,07 €
Evidenčné cestovné II
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S
0,10 € 0,07 €
Bezplatné cestovné
 • cestovné v rámci obce Biely Kostol
 • dieťa do dovŕšenia 6. roku v sprievode cestujúceho
 • detský kočík
 • sprievodca alebo vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S,
 • invalidný vozík alebo detský kočík držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S
 • sudcovia Ústavného súdu SR
 • členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska
 • členovia organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja
0,00 € 0,00 €
Dovozné za batožinu 0,40 € 0,30 €
Dovozné za psa
0,60 € 0,50 €

Základné tarifné zásady sú:

 • cestovné a dovozné sa platí v autobuse MHD,
 • pri platbe dopravnou kartou je pri prestupe do 50 minút druhá jazda zadarmo (cestujúcemu je po priložení karty k pokladni vydaný nulový lístok),
 • ak cestujúci cestuje len v obci Biely Kostol (pôvodná 2. zóna), je cestovné bezplatné, nevydáva sa cestovný lístok a teda neprichádza k porušeniu povinností cestujúceho, ak sa nepreukáže pri kontrole platným cestovným lístkom.

Organizácia nástupu a výstupu v MHD:

  • Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča v hotovosti, ako aj cestujúci s dopravnými kartami.
  • V poradí druhými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty bez potreby vytlačenia cestovného lístka.
  • Ostatné dvere sú určené iba pre výstup.

SMS lístok

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
60 minút 0,70 € ľubovoľný znak na číslo 1122

S SMS lístkom je možné počas jeho platnosti neobmedzene prestupovať. Zľavnený SMS lístok sa neposkytuje.

Základné podmienky využívania SMS lístka:

 • cestujúci môže do vozidla nastúpiť až s prijatou spätnou SMS správou s lístkom, lístok by mal byť doručený cca do 2,5 minúty od odoslania SMS správy (v prípade, ak ho nebude možné doručiť do 5 minút, objednávka je automaticky stornovaná),
 • služba je dostupná len pre zákazníkov slovenských mobilných operátorov,
 • SMS lístok platí len na linkách MHD Trnava,
 • SMS lístok je možné zakúpiť len v čase prevádzky spojov od 03:00 do 23:15,
 • SMS lístok je možné použiť aj ako dovozné za batožinu či psa,
 • z jedného mobilného telefónu je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero SMS lístkov, teda na mobilný telefón cestujúceho bude zaslaných toľko SMS lístkov, koľkokrát bola zaslaná prázdna SMS na číslo 1122,
 • získanie nápovedy zaslaním SMS s textom INFO na číslo 1122,
 • preposlaný SMS lístok na iný telefón je neplatný,
 • dodatočné preukázanie sa SMS lístkom nie je možné.

Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka. Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného lístka je nasledovná:

 • 20 € pri zaplatení vo vozidle, alebo do 5 kalendárnych dní (pri deťoch do dovŕšenia 15 rokov do 10 kalendárnych dní) prevodom na účet dopravcu,
 • 35 € pri zaplatení od 6 do 15 kalendárnych dní prevodom na účet dopravcu,
 • 50 € pri neskoršom zaplatení (v prípade súdneho vymáhania zvýšená o trovy súdneho konania).

Predajné miesto

Predajné miesto dopravcu Arriva Trnava sa nachádza na Autobusovej stanici v Trnave na ulici Andreja Hlinku 5831/64. Cestujúci si v ňom môže vybaviť čipovú kartu, žiacky preukaz, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, alebo získať informácie o odchodoch a príchodoch autobusových spojov.

Deň Pracovná doba
Pondelok - piatok 7.00 - 17.00

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.