Autobusy Karosa C 734 na Slovensku

Éra autobusov Karosa C 734, ktoré sa využívali vo všetkých typoch autobusovej dopravy na Slovensku, je na svojom konci.

Úvod

Ani sme sa nenazdali a z ciest sa vytratili. Autobusy Karosa C 734 ovládli prímestskú dopravu na Slovensku minimálne na štvrťstoročie. Boli prevažujúcim typom a dokonca v 1990-tych rokoch v prípade niektorých regiónov jediným typom autobusov v prímestskej doprave. Úplne prvé dva autobusy C 734 boli vyrobené v roku 1975 (funkčné vzorky C3 a C4), prototyp vznikol v roku 1977 (C5) a overovacia séria 3 kusov sa vyrobila v roku 1980. Sériová výroba autobusov Karosa C 734 sa začala v auguste 1981 a v priebehu rokov 1981 – 1997 z výrobných liniek podniku Karosa vo Vysokom Mýte postupne vyšlo 18 112 vozidiel tohto typu (vrátane exportnej verzie C 834 pre východné trhy), z nich približne štvrtina bola dodaná na Slovensko.

Karosa C 734 je dvojdverový autobus s hranatou, polosamonosnou karosériou panelovej konštrukcie a motorom umiestneným za zadnou nápravou. Vyfarbenie vozidiel bolo najmä[1] modro-biele, čím boli ľahko odlíšiteľné od červeno-krémových mestských vozidiel B 731 a 732, a preto sa im niekedy hovorilo aj „modré autobusy“.  Označenie C 734 v sebe skrývalo: C = coach (t.j. linkový autobus), 7 – v dobovej nomenklatúre československých vozidiel prislúchalo pre autobus, 3 – označovalo štandardnú dĺžku 11 metrov (± 1 meter) a číslo 4 určovalo vozidlo pre prímestskú dopravu s manuálnou prevodovkou.  Autobusy Karosa C 734 však nenašli využitie iba v prímestskej doprave, ale v niektorých mestách zabezpečovali aj MHD, slúžili aj na zamestnaneckú dopravu a zájazdy v mnohých firmách a v ojedinelých prípadoch vykonávali aj diaľkovú, resp. medzinárodnú dopravu.

Karosy C 734 v službách mestských dopravcov

Do Dopravného podniku Bratislava bolo postupne dodaných 25 vozidiel (#1600 – 1634), pričom prvé dve sa zaradili do premávky už v novembri 1981. Medzi nimi bol aj tretí sériovo vyrobený autobus tohto typu. Karosy C 734 sa v Bratislave využívali najmä na zmluvnú dopravu, zájazdy a občas sa objavili aj v MHD. Zabezpečovali napríklad linky 21/X 51 58 60 a ich pôsobenie skončilo so zavedením nového tarifného systému v roku 2000. Na linky MHD sa však dve Karosy C 734 pôvodne patriace DPB (ex #1627 a 1634) vrátili na jar 2008 v podobe záložných vozidiel v réžii firmy Zájazdy Bratislava, pričom boli vybavené aj  tarifným systémom. Posledný autobus typu C 734 #8010 bol získaný od STaRZ-u (počas GO prestavaný na typ C 735) pre potreby autoškoly a na nepravidelnú dopravu. Tento autobus zároveň ukončil pôsobenie typu Karosa C 734 v pravidelnej premávke s cestujúcimi v bratislavskej MHD v roku 2013 výkonom na školskom spoji č. 14 (Východné – Rača). Jedno vozidlo (#8001, ex #1633) sa ešte stále využíva ako technologické vozidlo strediskom traťovej údržby.

Karosa C 734 na bratislavskej linke 58. Foto: Dušan Gogal

Do Dopravného podniku mesta Košice bolo od roku 1982 postupne dodaných 45 vozidiel (#6001 – 6045), pričom boli využívané na linkách do železiarní, linkách vnútropodnikovej dopravy v železiarňach, nočných linkách, a linkách do okrajových častí mesta. Vozidlá #6028 – 6038 boli dodané v atypickom červeno-bielom farebnom prevedení. V pravidelnej premávke s cestujúcimi dojazdili v roku 2004. Autobusy #6030, 6042, 6044 a 6045 však fungovali aj naďalej ako dielenské a technologické vozidlá. Posledný autobus tohto typu #6044 bol po nehode vyradený až v roku 2009.

Karosa C 734 na košickej linke 26 pri USS. Foto: Furčan

Mestská dopravná spoločnosť Považská Bystrica prevádzkovala jeden autobus Karosa C 734 (PB-743AT), ktorý odkúpila od spoločnosti Utrans Šped v roku 2012 pre účely prevádzkovania zmluvnej dopravy pre firmu Sauer Danfoss. Vozidlo bolo po vybavení tarifným systémom príležitostne využívané aj ako náhrada za vozidlá MHD. V pravidelnej premávke s cestujúcimi dojazdilo na jeseň 2016, avšak ešte začiatkom roka 2019 sa nachádzalo v areáli dopravcu.

Karosa C 734 zaskakuje na považskobystrickej linke 4. Foto: B@rdi

Začiatky prevádzkovania MHD v Púchove v réžii mestského dopravcu Autobusová doprava Púchov z hľadiska vozidlového parku komplikované. V úplných začiatkoch si za účelom zabezpečia premávky MHD obstarali od firmy Diago z Brezna aj 4 cca 25-ročné Karosy C 734 (PU-324AN, PU-328AN, PU-329AN, PU-332AN), ktoré dojazdili v roku 2009.

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, Dopravný podnik mesta Žilina, ani Dopravný podnik mesta Prešov neprevádzkovali v MHD Karosy C 734.

Karosy C 734 v MHD v réžii regionálnych dopravcov

Prevádzku MHD vo väčšine slovenských miest zabezpečovali dopravné spoločnosti - SADky, ktoré prevádzkovali prímestskú dopravu v priľahlom regióne. Kým do začiatku 1990-tych rokov sa pre potreby výkonov MHD zaobstarávali výhradne mestské Karosy B 731/732, v neskoršom období, pri starnutí vozidlového parku a znižovaní výkonov MHD sa postupne do MHD vo viacerých mestách dostali aj Karosy C 734, či už vo forme prejazdov z prímestských liniek, alebo aj na mestské turnusy ako náhrady za dožívajúce mestské vozidlá.

V Banskej Bystrici využívali Karosu C 734 aj ako trolejbusové záložné vozidlo. Foto: SAD Banská Bystrica, archív

Západné Slovensko

Na západnom Slovensku v Malackách na sklonku existencie MHD v roku 2005 jej výkony zabezpečovala aj Karosa C 734 (BA-221JY), znovuzavedenia MHD v roku 2017 sa už Karosy C 734 nedožili. V obci Závod na pravidelných spojoch medzi železničnou stanicou a centrom obce premávali aj Karosy C 734: MA-467AT a MA-449AT. V období, kedy SAD Trnava zabezpečovala aj výkony MHD v Přerove (2010 – 2011) sa presúvali vozidlá medzi prevádzkami dopravcu, viaceré autobusy zo slovenských prevádzok smerovali na Moravu, za ktoré doma zaskakovali tie staršie, zúžila sa rezerva vozidiel, vďaka čomu sa Karosy C 734 dostali aj na MHD v Hlohovci (TT-285CB, TT-986BX), Trnave (TT-939BJ), Senici (SE-714AT) i Piešťanoch (PN-665AZ). Pri výpadkoch mestských vozidiel, resp. na preklenutie obdobia medzi vyradením pôvodného mestského vozidla a dodaním nového sa aj ďalšie Karosy C 734 stabilne objavovali v MHD, napríklad TT-573BC i TT-932BX v Hlohovci; TT-953BJ, TT-954BJ a TT-947BJ v Trnave a  SE-664AV, SE-669AV, SE-682AV, TT-094CF a TT-032CF v Senici.

Karosa C 734 na linke 1 v Hlohovci. Foto: Tootti

V Galante sa na MHD tiež objavovali Karosy C 734, napríklad: DS-300BC, DS-330BC, DS-341BC, DS-359BC. V Šali do výkonov MHD zasahovali napríklad: NZ-310AO, NZ-130BD a NZ-207CA. V Nových Zámkoch nahrádzali mestské vozidlá Karosy C 734: NZ-013BR, NZ-192BR a v roku 2018 aj NZ-217BU, ktorá už pre svoj vek skončila  v prímestskej doprave. Práve zgenerálkovaná Karosa C 734 NZ-217BU ako posledná v máji 2018 uzavrela kapitolu autobusov Karosa C 734 v pravidelnej verejnej doprave vo forme premávky na linke 4 v MHD Nové Zámky.

Karosa C 734 na linke 4 v Nových Zámkoch na sklonku svojej prevádzky. Foto: J.M. Photo, archív

V meste Šahy už v 90. rokoch skončili mestské Karosy B 731/732. V období rokov 2004 ‒ 2005 MHD Šahy zabezpečoval miestny súkromný dopravca, následne sa jej výkony opätovne vrátili regionálnemu dopravcovi, ktorý MHD zabezpečoval Karosami C 734 (vrátane spojov Šahy – Dudince), napríklad NZ-399BU, ktorú pravdepodobne v snahe, aby pripomínala vozidlo MHD prelakoval do bielo-červenej farebnej schémy, ale neskôr aj NZ-464BU. 

Do MHD v Nitre bolo dodaných 5 autobusov Karosa C 734, jazdili na menej vyťažených linkách (napríklad 4, 31) a všetky pôvodné boli vyradené do roku 2007. Neskôr v roku 2009 bolo zaobstarané ešte jedno ojazdené vozidlo (NR-572CV), ktoré zabezpečovalo nočný rozvoz a ranný zvoz vodičov, vrátane výkonov na vybraných linkách MHD (napríklad linka 18), z MHD Nitra ho vyradili v roku 2012. V Topoľčanoch na posilovom spoji MHD vo forme prejazdu z prímestskej dopravy dlhé roky jazdila NR-505BM, mestské vozidlá však pri výpadkoch nahrádzali napríklad aj: NR-441BK, NR-561BM, NR-589BM a NR-591BM.

Karosa C 734 na linke 1 v Topoľčanoch. Foto: Tootti

V Prievidzi na MHD namiesto malokapacitného Iveca Daily Stratos vypomáhala Karosa C 734: PD-427BD, v Handlovej  namiesto vozidla rovnakej značky zaskakovali PD-333BF, PD-386BD, PD-428BD i PD-423BD. Do Nového Mesta nad Váhom od zaradenia dvoch autobusov Karosa B 731 v roku 1986 nebolo dodané nové mestské vozidlo, a preto sa na výkonoch MHD, resp. Tesco linke v rámci mesta objavovali najmä Karosy C 734: NM-335AE, NM-882AN, NM-883AN, NM-891AN, NM-900AN a najdlhšie NM-439AM a NM-876AN. V Trenčíne sa do MHD Karosy C 734 (NM-435AM a TN-747AM) dostali pravdepodobne až so sprevádzkovaním liniek 2425, ktoré obsluhovali obchodné centrum Laugarício. V Považskej Bystrici v období pred zriadením mestského dopravcu v MHD jazdili aj Karosy C 734: PX 59-38 (PB-214BC), PB-238AC, PB-763AS. 

Stredné Slovensko

Na strednom Slovensku v Kysuckom Novom Meste sa MHD postupne tak zredukovala, že samostatný mestský turnus nebol potrebný a preto zostávajúce spoje MHD zabezpečovali prejazdy prímestských vozidiel, vrátane Karos C 734, napríklad ZA-047AM. Na MHD v Čadci pravidelne jazdili prímestské Karosy C 734, napríklad CA-089AH i CA-092AH v období, kedy na viacerých prímestských linkách (najmä do kopcovitých lokalít) v regióne Žiliny jazdili mestské Karosy B731/732. Aj v MHD Martin  istú dobu slúžila prímestská Karosa ZA-372AZ.

Čadčianska Karosa C 734 na linke 3. Foto: Matej Kavacký

V Dolnom Kubíne do výkonov MHD zasahovala Karosa C 734 DK-291AH, ktorá neskôr po odpredaji (už ako SL-926AU) zabezpečovala aj ranné posilové spoje v MHD Stará Ľubovňa. V Ružomberku už tradične a až do súčasnosti MHD linku 5 zabezpečujú prímestské vozidlá. Na tejto linke, ale aj na ostatných linkách MHD nebolo problém stretnúť aj Karosy C 734, napríklad LM-869AI, RK-153AO, RK-172AR, RK-207AC. V Liptovskom Mikuláš bola v réžii autobusov Karosa C 734 najmä bezplatná Tesco linka 14, kde sa postupne vystriedali LM-994AH, LM-097AG, LM-107AG. Objavovali sa však aj na ostatných linkách MHD, napríklad LM-941AH.

Karosa C 734 v Dolnom Kubíne pred výkonom na linke 3. Foto: J.M. Photo, archív

V Brezne v turbulentných časoch vzniku konkurenčných liniek MHD a pokusu o zriadenie vlastného dopravného podniku jazdili aj staré Karosy C 734: BR-670AV (ZV-404BC), BR-267AJ, BR-367AJ (BR-091AR), BR-471AS, pričom dobové fotografie zachytávajú jednotlivé vozidlá na rôznych (putovných) EČV.

Aj Karosy C 734 v roku 2006 začínali novú etapu banskobystrickej MHD. Foto: Ikarus

V MHD v Banskej Bystrici v réžii Banskobystrickej dopravnej spoločnosti (SAD BBDS) pravidelne v MHD jazdila iba jedna Karosa C 734, BCA 19-13, najprv na linke 44, neskôr ako záložné vozidlo pre trolejbusy. Pri zmene dopravcu začiatkom roka 2006 sa v Banskej Bystrici vystriedalo väčšie množstvo vozidiel Karosa C 734 nielen dopravcu SAD Zvolen z iných prevádzok, ale aj zapožičaných od menších súkromných dopravcov z celého Slovenska, napríklad BB-760BL, BB-399CB, KN-003AH, KN-109BK, PN-899AG, DT-720AH. V Žiari nad Hronom nahrádzali výpadky vozidiel MHD Karosy C 734, napríklad ZH-068AO a ZH-076AO. V Rimavskej Sobote bolo možné v MHD taktiež stretnúť Karosy C 734, napríklad RS-446AR a RS-589AT.

Karosa C 734 na linke 1 v Rimavskej Sobote. Foto: J.M. Photo, archív

Východné Slovensko

Na východnom Slovensku v podtatranskom regióne (Svit, Poprad, Kežmarok, Levoča) netradične skôr mestské Karosy B 731/732 vypomáhali v prímestskej doprave, avšak ojedinele sa objavila aj Karosa C 734 na MHD vo forme prejazdov z prímestskej dopravy (napr. PP-199AU v Poprade), alebo výnimočne nahrádzali aj výpadky mestských autobusov, napr. PP-858BE v Poprade, PP-283BD v Levoči, či PP-027AD v Kežmarku.

Karosa C 734 s modernizovanou prednou maskou na popradskej linke 50. Foto: J.M. Photo, archív

Vidieť Karosu C 734 v MHD v Spišskej Novej Vsi bola vzácnosť, avšak vozidlo SN-504AU ku koncu svojej prevádzky slúžilo ako záložné pre MHD. V Humennom sa v MHD pred zmenou dopravcu formou pravidelných prejazdov objavovali aj vybrané Karosy C 734 regionálneho dopravcu, napríklad HE-010AR, HE-020AR, HE-023AR, HE-029AR a HE-053AR. Vo Vranove nad Topľou zasa do MHD najčastejšie zasahovali vozidlá VT-215AC, VT-217AS a VT-254AS.

Aj vo Svidníku bolo možné vidieť v MHD Karosu C 734. Foto: Dispecer

Vo Svidníku sa MHD pred jej zrušením postupne zredukovala do takého rozsahu, že zostávajúce spoje MHD zabezpečovali prejazdy prímestských vozidiel, vrátane Karosy C 734: VT-123AM. V Michalovciach pred zmenou dopravcu MHD vybrané Karosy C 734 prejazdovali do MHD a nahrádzali aj výpadky mestských vozidiel, napríklad MI-628AS, MI-721AR, MI-742AU a plynofikované MI-733AR a MI-785BG. V Trebišove sa MHD objavovali TV-070AO i TV-667AD. Je pravdepodobné, že aj v niektorých ďalších, vyššie nespomenutých mestách, kde MHD zabezpečovali SADky, sa Karosy C 734 objavili, minimálne formou prejazdov z prímestských liniek.

Karosa C 734 prestavaná na pohon zemným plynom na linke 2 v Michalovciach. Foto: Dispecer

Karosy C 734 v prímestskej doprave

Karosy C 734 boli bezkonkurenčne najrozšírenejším autobusom v prímestskej doprave podnikov ČSAD od polovice 1980-tych rokov. Na prelome 80. a 90. rokov dojazdili v prímestskej doprave ich predchodcovia – Karosy Š 11. A tak začiatkom 90. rokov v prímestskej doprave popri takmer troch tisíckach autobusov Karosa C 734 jazdili v nepomerne menších počtoch už iba kĺbové autobusy (cca 100 ks Karos C 744 a cca 150 ks Ikarusov 280.10) a mestské Karosy B 731/732 najmä v kopcovitých lokalitách (cca 80 ks).

Karosa C 734 SAD Trenčín v atypickom nátere. Foto: Dispecer

Poklesy  počtu cestujúcich, nárast cien nových autobusov, zmeny vo financovaní verejnej dopravy, ale aj proces transformácie prímestských dopravcov[2] na cca 10 rokov pribrzdili obnovu vozidlového parku na prelome storočí. Prímestský model C 934 (>300 ks), ktorý vychádzal z výrobných liniek vo Vysokom Mýte po skončení výroby C 734, ani pokusy domácich výrobcov (>80 ks Granus H10-11, >40 ks Slovbus SB 134.0x a zopár prímestských Novoplanov z Lučenca), či montáž cca 100 ks minibusov Mercedes-Benz O 814 D Vario a dovoz najmenších vozidiel SOR C 7.5 (<10 ks) z Českej republiky nedokázali z objektívnych príčin na konci 90-tych rokov ohroziť dominanciu autobusov Karosa C 734 v prímestskej doprave. Zásadnejšia obnova vozidlového parku SAD-iek operujúcich v prímestskej doprave začala až po napĺňaní investičných záväzkov sprivatizovaných spoločností SAD a po zreálnení financovania prímestskej autobusovej dopravy v réžii VÚC, najmä prostredníctvom prímestských modelov značiek Irisbus/Iveco a SOR.

Historický autobus dopravcu SAD Dunajská Streda. Foto: MA_XI_145

V prímestskej doprave aj menší súkromní dopravcovia využívali Karosy C 734 v niektorých regiónoch Slovenska. Skúšali prevádzkovať vlastné linky, zvyčajne v okolí svojho sídla. Napríklad na Záhorí dopravca DOPRÁVIA s modernizovanými Karosami C 734 prevádzkoval prímestské linky aj zo Sekúl, Malých Levárov, resp. Brodského do Bratislavy (na Autobusovú stanicu i k Volkswagenu). Na Orave firma K.L.I.B.O.S s Karosami C 734 jazdila zo Zakamenného do Námestova a Žiliny. Na Kysuciach Karosy C 734 jazdili napríklad z Turzovky do Čadce i Žiliny v réžii viacerých súkromníkov združených pod názvom UNITRANZ-TECH, resp. neskôr pod spoločnosťou Skylines. Na Horehroní s Karosami C 734 jazdil aj legendárny dopravca DIAGO na linkách do Brezna, Podbrezovej, ale aj Banskej Bystrice.  V okolí Trebišova dopravca Súkromná autobusová doprava taktiež s Karosami C 734 prevádzkoval linky do elektrárne Vojany, resp. do Sečoviec.

Rozlúčková jazda s detvianskou Karosou C 734 v roku 2016. Foto: Jeffko

Prehľad ukončenia prevádzky autobusov Karosa C 734 v prímestskej doprave:

 • V okolí Bratislavy (okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec) prevažná väčšina autobusov Karosa C 734 dojazdila v lete 2006, zvyšných cca 20 ks prešlo v tomto roku generálnou opravou vo firme Tempus a definitívne dojazdili na konci roka 2013.
 • V okolí Skalice prímestské Karosy vyraďovali postupne a posledná z nich, SI-199AP dojazdila v novembri 2017.
 • Na Záhorí a Dolnom Považí (Trnava, Senica, Piešťany a Hlohovec) cca 13 ks Karos C 734 dojazdilo v roku 2016, ako posledné skončili TT-043CF v Senici, PN-670AZ v Piešťanoch, TT-932BX v Hlohovci a úplne poslednú vyradili TT-940BJ v Trnave vo februári 2017 a mala by sa ešte nachádzať v areáli dopravcu.
 • V okolí Dunajskej Stredy a Galanty dojazdila flotila cca 26 ks Karos C 734 v júni 2016, pričom vozidlo DS-519AV upravili v SAD Dunajská Streda do podoby historického vozidla.
 • Na Podunajsku a Dolnom Pohroní (Nové Zámky, Levice, Šaľa a Komárno) väčšina týchto autobusov dojazdila v januári 2016, neskôr vyradili iba NZ-632BU v Komárne (7/2017 – dojazdila na zmluvnej doprave) a NZ-217BU (7/2018 - dojazdila v MHD).
 • Na Dolnej Nitre (Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce) ako posledné dojazdili koncom roka 2014 Karosy C 734 pôvodom z Moravy: NR-213BE v Nitre (10/2014), NR-572CV v Zlatých Moravciach (10/2014) a ako úplne posledná NR-591BM v Topoľčanoch (12/2014).
 • Na Hornej Nitre (Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou) väčšina dojazdila v priebehu roka 2012, pričom ako posledná bola vyradená PD-770BK v Partizánskom (11/2012).
 • Na Strednom Považí (Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Púchov a Považská Bystrica) prevažná väčšina autobusov Karosa C 734 ukončila svoju premávku v rokoch 2010-2011, avšak do roku 2013 ešte vydržali IL-753AT a TN-761AM.
 • Na Hornom Považí, Kysuciach a v Turci (Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin a Turčianske Teplice) väčšina dojazdila v júli 2011. Ako jediná bola ponechaná MT-376AZ v Martine, ktorá vykonávala špeciálne objednávkové spoje až do januára 2017.
 • Na Orave a Liptove (Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš) posledné Karosy C 734 v réžii SAD dojazdili v roku 2013: RK-207AC v Ružomberku (2/2013), RK-830BE v Dolnom Kubíne (4/2013), LM-588AG v Liptovskom Mikuláši (5/2013), DK-043AG a DK-052AG v Trstenej (8/2013), pričom DK-052AG (RK-609BN) slúžila futbalistom z Liskovej do roku 2017 a ešte aj v zime 2018/2019 sa nachádzala v areáli v Ružomberku. Na Hornej Orave dojazdila posledná Karosa C 734 v prímestskej doprave v réžii menších súkromných dopravcov (NO-942BA) v roku 2018.
 • V Novohrade a na Gemeri (Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca) väčšina Karos C 734 dojazdila v roku 2013, avšak posledné sa dožili roku 2015: RA-644AI a RA-880AH v Revúcej (2/2015), RS-046AU v Tornali (4/2015) a RS-705AR v Rimavskej Sobote (4/2015). V Lučenci vyradenú LC-439AU (9/2014) v roku 2017 v SAD Lučenec opravili do podoby historického vozidla.
 • V Honte, na Podpoľaní a Horehroní (Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Detva, Banská Bystrica, Brezno) pribudla pri rozšírení územnej pôsobnosti dopravcu v rokoch 2007 ‒ 2008 obrovská flotila jazdených autobusov Karosa C 734 z ČR i najrôznejších kútov Slovenska a bolo možné predpokladať, že práve v tomto regióne budú slúžiť najdlhšie. Avšak vďaka rýchlej obnove vozidlového parku všetky Karosy C 734 dojazdili do leta 2016, pričom rozlúčková jazda (5/2016) sa konala s vozidlom DT-763AI. Je pravdepodobné, že niektoré z vyradených/odhlásených vozidiel sa stále nachádzajú v areáloch dopravcu.
 • Na Zamagurí (Stará Ľubovňa) sa Karosy C 734 vyraďovali postupne, pričom najdlhšie vydržala  SL-159AN, ktorá ešte v decembri 2016 jazdila na svojej linke Stará Ľubovňa – Kolačkov.
 • V Podtatranskom regióne (Poprad, Kežmarok, Levoča) narastajúca flotila autobusov značky Troliga Bus postupne vyraďovala Karosy C 734, pričom najdlhšie (do 2/2015) vydržali: PP-942BE v Poprade, PP-054AD v Kežmarku a PP-312BD v Levoči.
 • Na Šariši (Prešov, Sabinov, Bardejov) väčšina vozidiel Karosa C 734 dojazdila v roku 2014, pričom najdlhšie vydržala PO-119BR (2/2015).
 • Na Hornom Zemplíne (Humenné, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Medzilaborce a Snina) väčšina Karos C 734 ukončila svoje pôsobenie v rokoch 2015 ‒ 2016, pričom iba zgenerálkovaná VT-125AM vydržala v premávke v okolí Svidníka až do januára 2018 a tým ukončila premávku vozidiel Karosa C 734 v prímestskej doprave v réžii podnikov SAD na Slovensku.
 • Na Dolnom Zemplíne (Michalovce, Trebišov, Sobrance) dojazdili takmer všetky Karosy C 734 na konci roka 2014, pričom iba TV-077AO premávala v Trebišove do augusta 2015.
 • V okolí Košíc a na Spiši (Košice, Gelnica, Spišská Nová Ves a Rožňava) väčšina Karos C 734 ukončila svoje pôsobenie v pravidelnej premávke v prímestskej doprave začiatkom roka 2015. Dlhšie pôsobili iba RV-138AO v Dobšinej (12/2015) a KE-911GE v Krompachoch (3/2016).
Poslednú Karosu C 734 prevádzkovala SAD Humenné v prímestskej doprave do januára 2018. Foto: Dispecer

Karosy C 734 v diaľkovej a medzinárodnej doprave

V ére autobusov Karosa C 734 sa v diaľkovej a medzinárodnej doprave sa využívali najmä Karosy LC 735/736, neskôr rôzne luxusnejšie modely dovážaných zahraničných vozidiel. Tradujú sa rôzne informácie, že niekedy aj prímestské Karosy C 734 zaskakovali v diaľkovej doprave a medzinárodnej doprave, či už na začiatku ich pôsobenia, kedy predstavovali novšiu a spoľahlivejšiu alternatívu k autobusom ŠD, alebo na sklonku ich životnosti, kedy zaskakovali za prestarnuté diaľkové Karosy LC 735/736. Aj na základe fotiek je však evidentné, že napríklad medzinárodnú (aj keď lokálnu) linku Senica – Holíč – Hodonín v roku 2011 obsluhovali Karosy C 734: SE-681AV a SE-692AV. Pomerne viditeľné boli aj Karosy C 734 z Kysúc (napríklad CA-395BL, CA-562BO, CA-329BT), ktoré v rokoch 2008 ‒ 2014 obsluhovali medzinárodné linky do Ostravy, resp. Valašského Meziřičí a diaľkové linky do Bratislavy, Banskej Bystrice, Levíc, či Dudiniec.

Karosa C 734, ktorá jazdila na medzinárodnej linke zo Senice do Hodonína. Foto: Tootti

Karosy C 734 z Banskej Bystrice zabezpečovali v období rokov 2007 – 2012 postupne viaceré diaľkové linky – do Rajeckých Teplíc, Košíc i z Humenného cez Banskú Bystricu do Bratislavy. Magnetom pre fotografov, ale zrejme nie ideálnym komfortom pre cestujúcich, bolo prevádzkovanie 27-ročnej Karosy C 734 (5U3 9789) na viac ako 300 kilometrov dlhej medzinárodnej linke Brno – Trenčín – Prievidza – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno ešte aj v roku 2016, v réžii súkromného dopravcu z ČR. 

Upravená Karosa C 734 na diaľkovej linke z Humenného do Bratislavy. Foto: insider

Karosy C 734 v nepravidelnej doprave

V 1980-tych rokoch a začiatkom 1990-tych rokov sa nové Karosy C 734 dodávali nielen dopravcom, ale aj iným subjektom, u ktorých slúžili či už na vnútropodnikovú dopravu, zvozy svojich zamestnancov do práce, alebo na nepravidelnú dopravu. Viaceré Karosy C 734 smerovali priamo z výroby do poľnohospodárstva (JRD, Štátne majetky), lesníctva (Štátne lesy), priemyselnej výroby (napr. Celulózky, Konstruktiva, Makyta, Plastika, Tesla, ZŤS) a stavebníctva (Agrostav, Banské stavby, Doprastav, Hutné stavby, Hydrostav, Chemkostav, OSP, Poľnohospodárske stavy, Pozemné stavby, Váhostav, Vodohospodárske stavby). Najmä stavebné spoločnosti využívali Karosy C 734 na prepravu svojich zamestnancov z jednotlivých závodov na stavby, ktoré práve prebiehali, či už vo forme denných zvozov, alebo na týždňovky. Karosy C 734 využívali aj výstaviská, Československá televízia, Československé aerolínie, najväčšie banky, nemocnice, vybrané stredné školy, športové organizácie i štátna správa. Upravené autobusy Karosa C 734 používala pošta aj na prepravu zásielok.

Karosa C 734 na kyvadlovej linke počas akcie Fraštacké putovanie za vínom. Foto: Linda

V období boomu malých súkromných dopravcov boli veľmi obľúbené najmä jazdené Karosy C 734, ktoré súkromníci odkupovali od slovenských regionálnych dopravcov, resp. dovážali najmä z Českej republiky a rôznymi formami ich modernizovali. Využitie našli v nepravidelnej doprave, na vznikajúcich i zanikajúcich linkách zmluvnej dopravy, zabezpečovali zvozy zamestnancov veľkých firiem na pracovné zmeny, bezplatné linky pre obchodné centrá, skibusy[3].

V Bratislavskom kraji zamestnancov Volkswagenu i jeho dodávateľských firiem v priemyselných parkoch v Devínskej Novej Vsi, Stupave a pri Lozorne vozili Karosy C 734  od dopravcov DOPRÁVIA, M-Travel a ISTRA (najdlhšie BA-377TG, BL-404JU a BL-036IN).

V Nitrianskom kraji zvozy zamestnancov do priemyselných parkov v Nitre, Komárne, pri Hurbanove, ale aj do firiem v Komárome, Ácsi a Ostrihome v Maďarsku zabezpečovali Karosy C 734 súkromných dopravcov PAKŠI, PE-MO Trans a ŽAKY (NZ-044GA aj v roku 2019). Svoje vozidlá využívali aj na zájazdy, vďaka čomu Karosu C 734 zo Slovenska bolo možné stretnúť napríklad aj v Čiernej Hore. V okolí elektrárne Mochovce tiež operovali Karosy C 734 dopravcu KOMPAS TRANS (najdlhšie NR-412CV a NR-354CV) a dopravcu z Kalnej nad Hronom (najdlhšie LV-973AE a LV-699AH). Na Považí bolo možné stretnúť Karosy C 734 aj na TESCO linkách v Piešťanoch (TN-408AU, CHORVÁT), Trenčíne a okolí (KM-089AJ, FERI TUR). V Trenčianskom kraji pôsobil s Karosami C 734 v okolí Prievidze dopravca MEGATEAM, v v Banskobystrickom kraji v okolí Zvolena dopravca FAMPO. V Prešovskom kraji dopravca TEAM TIM Karosy C 734 využíval pre výcvik vodičov, ale aj náhradnú dopravu za vlaky.

Karosa C 734 na bezplatnej linke k nákupnému centru Aupark v Bratislave. Foto: Andy

Kde sú Karosy C 734 ešte v prevádzke?

V súčasnosti je možné autobusy Karosa C 734 zahliadnuť už len s trochou šťastia v nepravidelnej doprave. Využívajú sa na zájazdy, presuny za športovými a kultúrnymi podujatiami, výcvik vodičov, ojedinele aj na dovoz/odvoz zamestnancov (napríklad v okolí Nových Zámkov, Šiah a Mochoviec), či slúžia ako technologické vozidlá. Vlastnia ich niektoré obce, športové kluby, autoškoly, ale aj menší súkromní dopravcovia. Viaceré z nich boli prestavané na diaľkovú verziu LC, resp. na prevoz koní, pretekárskych automobilov, či kníh. Aktuálne (12/2019) registrujeme ešte do 40 „živých“ vozidiel Karosa C 734 v nepravidelnej doprave, z toho cca 23 ks na západnom Slovensku, cca 5 ks na strednom Slovensku a 10 kusov na východnom Slovensku. Najviac pripomínajú pôvodný stav autobusov Karosa C 734 (pôvodné hranaté čelá, dvojica „prímestských“ dverí) vozidlá: MY-705AJ, DS-929BE, GA-131EN, LV-699AH, LV-242AZ, NZ-210CO, NR-354CV, TO-938DK, BS-047AB a BS-428AG.

Karosa C 734 s futbalistami TJ Vinohradník Suchá nad Parnou. Foto: Linda

Pravdepodobne porovnateľne veľká flotila ešte slúži Ozbrojeným silám SR, pričom zopár ďalších možno ešte nájsť aj u Zboru väzenskej a justičnej stráže a Polície SR. Práve Karosy C 734, ktoré pôsobili u silových zložiek, sú zvyčajne v najzachovalejšom stave a viaceré žiaria obnovenými nátermi rôznych farieb. Cielene sa previezť Karosou C 734 na Slovensku už je zrejme možné len počas nostalgických jázd historických vozidiel, napríklad Mikulášsku jazdu zvykne organizovať dopravca v Lučenci.

Vojenská Karosa C 734. Foto: Linda

Zbierky historických vozidiel

V súčasnosti na Slovensku registrujeme dve pekne zrenovované Karosy C 734 do podoby historických vozidiel: DS-519AV u dopravcu SAD Dunajská Streda a LC-439AU u dopravcu SAD Lučenec.

Historická Karosa C 734 dopravcu SAD Lučenec. Foto: Dispecer

Ako možný základ pre vznik ďalších historických vozidiel by sa mali v rôznom stave zachované nachádzať nasledujúce Karosy C 734: v Trnavskom kraji (TT-940BJ, OVD 28-09), v Nitrianskom kraji (ZV-082BB a NZ-215AX), v Bratislavskom kraji (MA-175EA a BL-563UG). Veríme, že k súčasným dvom historickým vozidlám po renovácii pribudne v budúcnosti aj ďalšie historické vozidlo Karosa C 734. Vyžaduje to však nielen nadšenie, ale aj dostatok finančných prostriedkov.

Historická Karosa C 734 Klubu priaznivcov historických vozidiel a techniky. Foto: Henrich Kleiner

Záver

Autobus Karosa C 734 bol základným modelom celého radu 700 z Vysokého Mýta. Karosy C 734 v pravidelnej premávke s cestujúcimi už zrejme nestretneme, dojazdili v roku 2018. Zároveň sa končí éra všetkých „hranatých 700-viek“, už takmer vymizli z premávky a stretnúť posledné jazdiace vozidlá vyžaduje už i kus „dopraváckeho“ šťastia.

Karosa LC 735 na náhradnej doprave za vlaky. Foto: Linda

V čase uzávierky tohto článku v decembri 2019 bolo na Slovensku v pravidelnej premávke s cestujúcimi už len 11 mestských Karos B 731/732 – 9 ks v MHD Zvolen (všetky s čelami radu 900) a 2 ks v MHD Spišská Nová Ves[4]. Dve Karosy LC 735/736 bolo možné v priebehu roka 2019 stretnúť na linkách náhradnej dopravy za vlaky počas výluk, resp. mimoriadnych situácií – ZV-863CE v Banskobystrickom kraji a DS-275BR na juhu Slovenska.

Modernizovaná Karosa B 732 v MHD vo Zvolene. Foto: Kami

Zdroje údajov


[1] Vo februári 1987 boli autobusy Karosa C 734 produkované v žlto-bielom farebnom prevedení a v marci 1987 boli autobusy C 734 produkované v červeno-bielom farebnom prevedení.

[2] V roku 1994 sa skúšobne sprivatizovali 2 podniky SAD – Skalica a Stará Ľubovňa. V roku 1999 sa 52 podnikov SAD zlúčilo do 17 väčších SAD-iek: Banská Bystrica, Bratislava, Dunajská Streda, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Prešov, Prievidza, Poprad, Trenčín, Trnava, Zvolen, Žilina a v rokoch 2002 - 2005 prebehla ich privatizácia.

[3] Z množstva menších dopravcov spomenieme tých, ktorí prevádzkovali viac ako 5 vozidiel Karosa C 734

[4] V letnej sezóne 2019 premávali ešte 2 ďalšie upravené Karosy B 732 na cyklobusových linkách v Nitre (NR-519BM) a pod Malými Karpatmi (BL-660UG).

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
a v Lučenci Karosa B 732 nejezdí jako záloha?
Ráno zastávka Vlcie hrdlo Slovnaft
V Bratislave bežne vidieť karosu na linke 74.😉
Reakcia na: Viko #10:
Dakujem.
Reakcia na: Viko #10:
Taktiež pomerne sú Ikarusy, či Karosy dosť podrobne popísané aj opisoch vozidiel aj na väčších sekciách ako BA, KE, PO, NR, či ZA, napr.:
https://imhd.sk/ba/popis-typu-vozidla/55/Karosa-C-734
https://imhd.sk/ke/popis-typu-vozidla/223/Karosa-C-734
https://imhd.sk/nr/popis-typu-vozidla/96/Karosa-C-734
Reakcia na: lostrail #9:
Veď ale na toto netreba robiť žiaden podrobný výskum, to sú všetko dávno zdokumentované a stokrát popísané veci...

Náhmatkovo, s prechodom z podtypov .0x na .2x v r. 86 došiel turbo motor s inak riešeným odvodom spalín (výkony sa potom ešte párkrát menili), výmena zadnej nápravy za tichší podtyp Ráby, úprava presklenia predných dverí kvôli zjednodušeniu (aby pánt nemusel byť na traverze cez sklo), zníženie okna vodiča kvôli zavedeniu pozičiek (aj keď ich samotná montáž sa ešte pár mesiacov opozdila) a potom rôzne drobnosti typu presun výr. čísla, rôznych spínačov atď.
Svetlomety z guľatých na hranaté prešli postupne najprv diaľkače, potom novozavedené kĺbaky a nakoniec (199x) aj ostatné, ale logiku v tom nenašli ani väčší machri ako my. Argument zlou optikou, pre ktorú si vraj vodiči dosádzali tie ďalšie páry (z výroby to nikdy nevyšlo, to by muselo vyzerať profesionálnejšoe) práve toto stupňovanie celkom vyvracia.
Sedačky - ak hovoríme o 734, tak IPURy zostali zotrvačnosťou zo ŠL, následne sa zaviedol podtyp .03 s tými známejšími strednými, ktpré sa potom veľmi ujali. Po revolúcii sa rozdelil sedák, zmenili poťahové látky, následne na objednávku najmä českých DP zaviedli západné sedačky (Vogelsitze). Ale tiež sa to bastlilo hlava-nehlava, moravské dielne ponúkali diaľkové IMAGy spolu s dodaním všelijakých vetracích výmyslov, v Trnave si ich zas napr. pozamieňali s Novoplanmi... A samozrejme v tej dobe sa zaviedlo dosť ďalších zlepšení buď celoplošne, alebo za príplatok - retardéry, povrchy, moderné výstrahy a žiarivky z Nitry, lepšie nápravy Detva s rozvodovkou Rockwell atď. atď. Len ten predný radiátor zostal dementný - ale aspoň sa vďaka tomu uživila generácia čalúnnikov na dečky a bastliarov na menej otvorené laminátové masky... (a do Citelisov vraj cez čelo prefukuje tiež, takže niektoré veci sa nemenia).

Toľko, čo som si narýchlo spomenul. Myslím si, že bližšie info poľahky nájdeš v každej encyklopédii - hoci viaceré z nich sú plné žvástov, na základných info nie je čo pokaziť 🙂
Dakujem a chvalim za tento clanok. Je velmi podrobny a vidno za nim tu robotu.

Dam aj tip na druhy diel:

Z chronologickeho hladiska bolo mnoho verzii tohto vozidla (ale aj B732, C735 a dalsich). Pamatam si, ze uz ako decko som si vsimol, ze starsie modely mali vyfuk vyvedeny do strany a novsie ho mali v narazniku. Agentura JPP vtedy utrusila, ze tie novsie su uz vybavene turbom, cize podla toho vyvedenia vyfuku sa da odhadnut vykon, ale to sem davam ako cisty drb, ktory si pyta potvrdit alebo jednoznacne vyvratit.

Aj tieto dalsie veci pisem ako moju predstavu, ako sa to v case menilo, co moze byt inak:

Velkost spodneho sklicka na prednych dverach - starsie modely mali tie sklicka dlhsie a priestor pod nimi mensi, novsie mali pomer dlzky sklicka a plechu pod nim priblizne v "zlatom reze".

O prednych svetlach ani nehovorim - tie najsamprvsie boli zrejme okruhle, neskor sa montovali tie podlhovaste, ale boli aj verzie s pridavnymi svetlometmi, skratka milion.

Sedacky tiez pochopitelne presli vyvojom a do novych verzii sa uz prestali montovat cierne kozenkove "bidla" a prisli vyrazne pohodlnejsie sedacky s vyssim operadlom a bez "diery".

Riesenie vykurovania vo vozidle - Pred prvym sedadlom pre cestujucich byvali 4 kruhove vyduchy kurenia. Kurenie pre vodica asi nebyvalo velmi dobre riesene, kedze na viacerych vozoch som videl, ze z vyduchu, ktory bol k vodicovi najblizsie, viedla taka hadica do jeho kabiny.

Osvetlenie - hranate kryty svietidiel v novsich verziach...

Bolo by zaujimave precitat si aj o tom, ako sa jednotlive prvky casom menili, co odchadzalo najviac a ako sa to vyriesilo.
Krátke Karosy, niekedy hanlivo aj "Vrakosy" si v československej autobusovej doprave splnili naplno svoju úlohu, všetka česť im, ako aj tým, ktorí tento i ďalšie modely skonštruovali, vylepšovali, modernizovali. Som rád, že česko-slovenská tradícia výroby autobusov pokračuje vo Vysokom Mýte, Výčapoch, Libchavách a na Slovensku v Levoči. Škoda, že pán Troliga tragicky zahynul v júli 2018. A autor článku si zaslúži veľké uznanie. Hmm, pomali sa končí aj éra kĺbových Karos v Bratislave a aj inde. Stali sa dôstojnými nástupcami kĺbových Ikarusov, jazda v nich bola pôžitkom.
Reakcia na: Author #6:
Inak pochvala, parádny článok a kopec roboty. Klobúk skláňam 🙂
Ďakujem vám všetkým za postrehy i doplnenia.
734 - 4ka, správne, prímestská s manuálom, doplnené do textu
GA-370EM už vypustená z textu
Parádny článok, ďakujem veľmi pekne za zaujímavé čítanie 🙂

Pamätám si, že okolo roku 2000 dopravca SAD Zvolen vypravoval Karosu C734 (EČV neviem) aj na diaľkovú linku 612501 Nová Baňa - Tatranská Lomnica. Sám som mal tú česť sa ňou viezť v celej dĺžke trasy linky.
Článok je veru šikovne zozbieraný, len teda situácia sa opäť stihla zmeniť - horespomínanú GA-370EM si doprial pod stromček český veteránista...
Sklaniam poklonu autorovi článku, vyžadovalo to určite veľkú kopu roboty. Rovnako patrí poklona aj tomuto typu autobusov, keďže asi všetci sme si ich zažili a doviezli nás vždy tam, kam bolo treba. 🙂
Parádny článok, ale možno jedna výhrada - nebola posledná číslica určujúca druh prevodovky?
1-mestký automat
2-mestský manuál
3-medzimestský automat
4-medzimestský manuál
5,6,7-diaľkový manuál....
Aspoň takto mi to kedysi dávno vysvetľoval dakto (JPP) a to som si zapamätal, preto podľa toho kľúča som ľahko rozpoznal voz. Tak isto ako druhá pozícia určovala rozmery (3ka pre 11m, 4ka pre 18m)


Edit: Wiki tiež prezrádza moju znalosť:
Označení

Pro nové autobusy vyhradila Karosa řadu 700, tedy 7xx. Před trojčíslím se ještě nacházelo jedno či dvě písmena (podle doporučení RVHP).

Písmeno: typ vozu – B (městský a příměstský autobus, anglicky bus), C (meziměstský a linkový autobus, anglicky coach), LC (dálkový a zájezdový autobus, anglicky long distance coach)
První číslice: 7 – značí v oborovém číslování (nomenklatura strojírenských výrobků) autobus, v Karose však došlo k posunu významu a první číslice tak značila 70. léta, kdy byl autobus konstrukčně navržen[4]
Druhá číslice: délka vozu – 3 = 11 m, 4 = 17 m, 5 = 12 m
Třetí číslice:
u vozů B: „1“ u modelu B 731 původně značila kategorii autobusu B1, později při vzniku typu B 732 označovala třetí číslice druh převodovky (1 = automatická, 2 = mechanická)
u vozů C: 3 = regionální s automatickou převodovkou, 4 = meziměstský s manuální převodovkou, 5 = meziměstský s manuální převodovkou a větším zavazadlovým prostorem (pro delší linky nebo zájezdy)
u vozů LC: číslice 5, 6 nebo 7 označovala stupeň luxusu (čím vyšší číslo, tím luxusnější autobus)
hlboka poklona, neuveritelne precizna praca