Cenník mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne

Informácie platné k 1. novembru 2019.


Základné informácie

Cestovné lístky na jednu jazdu zaplatené hotovosťou sa kupujú len u vodiča. Vodič vydáva lístky z elektronickej pokladne a ďalej sa už neoznačujú. Lístok platí len na jednu jazdu bez prestupov, počet zastávok pri jednej jazde nie je obmedzený.

Druhá možnosť platenia cestovného je prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty, ktorá sa dá zaobstarať v predajniach SAD Trenčín. Pri jej kúpe sa na ňu nahrá finančný obnos (kredit), z ktorého sa pri každej jazde odčíta cena cestovného. Cestovné pri platbe dopravnou kartou je nižšie ako pri kúpe lístka u vodiča, takže cestovanie s kartou je výhodnejšie. Navyše pri prestupe do 40 minút pokladňa vydá automaticky lístok s 30%-nou zľavou z cestovného. Pri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza pri dverách vo vozidle. Pri úspešnom odčítani cestovného zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí odčítaná suma.

Pre pravidelných cestujúcich sú k dispozícii elektronické predplatné cestovné lístky s časovou platnosťou 30 dní a 90 dní.

 • Organizácia nástupu a výstupu v MHD (denné linky):
  • Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča v hotovosti ako aj cestujúci s dopravnými kartami.
  • Ostatnými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty bez potreby vytlačenia cestovného lístka, alebo označiť jazdu pri prestupe a cestovaní s časovým cestovným lístkom (ČPL).
  • Vystupovanie prednými dverami sa neodporúča.
 • Organizácia nástupu a výstupu v MHD (nočná linka 50):
  • Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča v hotovosti ako aj cestujúci s dopravnými kartami.
  • Ostatné dvere sú určené iba pre výstup.

Sadzby cestovného a dovozného

Cena cestovného za jednotlivú cestu a dovozného za prepravu batožiny, psa a detského kočíka (vrátane DPH) je:

Druh cestovného lístka JCL zakúpené prostredníctvom čipovej karty (ČK) JCL zakúpený v hotovosti u vodiča
Základný jednorazový cestovný lístok (JCL) 0,40 € 0,80 €
Zľavnený JCL - žiak, študent do veku 26 rokov, dôchodcovia od 62 do 70 rokov, držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S (okrem cestujúcich na invalidnom vozíku a nevidiacich) 0,25 € 0,50 €
Senior nad 70 rokov 0,00 €

0,30 €

Nočné cestovné - JCL na nočný spoj 1,00 € 1,00 €
Prestupný JCL pri prestupe do 40 min - pri platení čipovou kartou (ČK) 70 % z výšky cestovného nastaveného na ČK -
 
Dovozné (batožina, pes, detský kočík bez dieťaťa - prázdny) 0,25 € 0,30

Cena časového predplatného cestovného lístka (vrátane DPH) je:

Druh časového predplatného lístka (ČPL) 30 dní 90 dní
Základný časový predplatný lístok (ČPL) 15,00 € 40,00 €
Zľavnený ČPL - žiak, študent do veku 26 rokov, dôchodca od 62 do 70 rokov 9,00 € 24,00 €
Zľavnený ČPL - držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S (okrem cestujúcich na invalidnom vozíku a nevidiacich) 9,00 € 24,00 €
ČPL je platný až po vyznačení nástupu cesty, a to priložením karty k elektronickému označovaču (pri predných a druhých dverách autobusu). Inak je cestovný lístok neplatný.

Bezplatná a zľavnená preprava

 • Bezplatná preprava:
  • deti do dovŕšenia 6. roku veku,
  • seniori nad 70 rokov – držitelia dopravnej karty s fotografiou,
  • ťažko zdravotne postihnutá osoba na invalidnom vozíku – držiteľ osobitnej dopravnej karty dopravcu,
  • nevidiaci – držiteľ osobitnej dopravnej karty dopravcu,
  • sprievodca (osoba staršia ako 10 rokov) ťažko zdravotne postihnutého občana – držiteľa preukazu ŤZP – S alebo vodiaci pes,
  • invalidný vozík cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
  • detský kočík s dieťaťom,
  • príručná batožina menšia ako sú rozmery 20x30x50 cm, batožina tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer nepresahuje 5x80x100 cm,
  • cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu podľa osobitných predpisov.
 • Za zľavnený JCL sa prepravujú:
  • deti od dovŕšenia 6. roku veku do 15. roku veku,
  • žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu,
  • študenti vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
  • seniori od 62 rokov – poberatelia starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, výsluhových dôchodkov a invalidných dôchodkov (s výnimkou čiastočných invalidných dôchodkov - do 70 % invalidity) a im na rovnakú úroveň postavených dôchodkov do dovŕšenia 70 rokov veku – držitelia dopravnej karty dopravcu,
  • seniori nad 70 rokov – pri hotovostnej úhrade cestovného
  • držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S.
 • Za dovozný JCL sa prepravuje:
  • príručná batožina s rozmermi väčšími ako 20x30x50 cm,
  • príručná batožina tvaru valca s rozmermi väčšími ako dĺžka 150 cm a s priemerom väčším ako 10 cm,
  • príručná batožina tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm,
  • zviera s výnimkou psa sprevádzajúceho držiteľa preukazu ŤZP-S.
 • Cestujúcim, ktorí cestujú nočným spojom sa neposkytuje bezplatné, zľavnené a prestupné cestovné. V nočnom spoji nie je možné využiť ČPL.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.