Informácie › Vyhľadávanie

Cestovné lístky MHD Trenčín

Informácie

Jednorazové cestovné lístky Časové predplatné lístky Čipové karty Prehľad zliav Pokuty Predajné miesta a internetový predaj Jednorazové cestovné lístky Typ lístka V

Kontakt na dopravcu

Informácie

Mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne zabezpečuje spoločnosť SAD Trenčín, a.s., ktorej základné kontaktné údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Nočná doprava v Trenčíne

Informácie

Nočnú dopravu zabezpečuje autobusová linka 50.

Pokuty

Informácie

Pokuty za cestovanie bez platného cestovného lístka Ak cestujúci poruší niektoré ustanovenia Prepravného poriadku alebo Tarify, na rad prichádzajú sankcie. Kontrolu tarifného vybavenia

Čipové karty

Informácie

Bezkontaktná čipová (dopravná) karta typu EMcard sa dá zaobstarať v predajniach SAD Trenčín, alebo cez internet prostredníctvom e-shopu SAD Trenčín.

Uzatvorenia priecestia v Zlatovciach (od 30.5.2016)

Mestská doprava

Od 30.5.2016 (pondelok) bude trvalo uzatvorené železničné priecestie na Hlavnej ul. v Zlatovciach.

Zmeny v cestovných poriadkoch MHD (od 12.4.2015)

Mestská doprava

Od 12.04.2015 dochádza k zmene cestovného poriadku MHD a zavedeniu novej linky 10 okružne z Juhu II cez nový cestný most do Zámostia a potom po trase linky 15 späť na Juh.

Organizácia MHD na Štedrý večer 24.12.2014 a v poslednom týždni roka 2014

Doprava počas sviatkov

Dňa 24.12.2013 a 31.12.2014 bude už tradične zavedená špeciálna premávka spojov MHD:

Premávka MHD počas zimných prázdnin a sviatkov (22.12.2014 - 7.1.2015)

Doprava počas sviatkov

V dňoch 22.12.2014 až 7.1.2015 budú spoje MHD Trenčín premávať nasledovne:

Zmeny v cestovných poriadkoch MHD (od 14.12.2014)

Mestská doprava

Od 14.12.2014 dochádza k zmene cestovného poriadku MHD.

Premávka MHD počas veľkonočných prázdnin (17. - 22.4.2014)

Mestská doprava

V čase veľkonočných školských prázdnin od 17.4.2014 (štvrtok) do 22.4.2014 (utorok) bude premávka MHD upravená nasledovne:

Premávka MHD počas zimných prázdnin (23.12.2013 - 7.1.2014)

Doprava počas sviatkov

V dňoch 23.12.2013 až 7.1.2014 budú spoje MHD Trenčín premávať nasledovne:

Mimoriadna linka na Polnočnú sv. omšu (24.12.2013)

Doprava počas sviatkov

Dňa 24.12.2013 bude zriadená mimoriadna bezplatná linka MHD na Polnočnú svätú omšu.

Premávka MHD počas veľkonočných prázdnin (28.3. - 2.4.2013)

Mestská doprava

V čase veľkonočných školských prázdnin od 28.3.2013 (štvrtok) do 2.4.2013 (utorok) bude premávka MHD upravená nasledovne:

Premávka MHD počas jarných prázdnin (25.2. - 1.3.2013)

Mestská doprava

V čase jarných školských prázdnin od 25.2.2013 do 1.3.2013 bude premávka MHD upravená nasledovne:

Premávka MHD počas polročných prázdnin (1.2.2013)

Mestská doprava

V čase polročných školských prázdnin dňa 1.2.2013 bude premávka MHD upravená nasledovne:

Premávka MHD počas zimných prázdnin (24.12.2012 - 7.1.2013)

Mestská doprava

V dňoch 24.12.2012 až 7.1.2013 budú spoje MHD Trenčín premávať nasledovne:

Mimoriadna linka na Polnočnú sv. omšu (24. - 25.12.2012)

Mestská doprava

Dňa 24.12.2012 bude zriadená mimoriadna bezplatná linka MHD na Polnočnú svätú omšu.

Premávka počas jesenných prázdnin (31.10. - 2.11.2012)

Mestská doprava

V čase jesenných školských prázdnin od 31.10.2012 do 2.11.2012 budú platiť nasledovné obmedzenia:

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do