Cestovné poriadky

Autobusy

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 17 22 23 24 25 27 28 31
  Príklady: 1, 31+39, R1+R2+R3
  Napíšte alebo vyhľadajte názov zastávky