Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE City 12M20183 roky221 ❄️
Irisbus Crossway LE 12M201110 rokov17–215
Irisbus Crossway LE 12M200912 rokov11–12, 14–165
Irisbus Citelis 12M200813 rokov02–054
Irisbus Crossway LE 12M200813 rokov06–105
Irisbus Crossway 10.6M200714 rokov67–682❄️
Karosa B 961E.1970200615 rokov51–544
Karosa C 954E.1360200615 rokov661
Irisbus Citelis 12M200615 rokov011
Karosa B 952E.1716200615 rokov31–4111
Irisbus Citelis 18M200615 rokov611
Karosa B 952E.1716200516 rokov42–454

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 12M13,401–055
Irisbus Citelis 18M15,0611
Irisbus Crossway 10.6M14,067–682
Irisbus Crossway LE 12M11,706–12, 14–2115
Iveco Crossway LE 12M3,0221
Karosa B 95215,331–4515
Karosa B 96115,051–544
Karosa C 95415,0661

Výsledný sumár

Počet vozidiel44
Počet prevádzkových vozidiel44 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel13,5 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel22 (50,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel3 (6,8 %)

Električky (Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
EMU 46.1195170 rokovEMU 46.1001, EMU 46.1002, EMU 46.10033💙

Výsledný sumár

Počet vozidiel3
Počet prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 47
Počet prevádzkových vozidiel 44 (93,6 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 13,5 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 22 (50,0 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 3 (6,8 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo
💙 historické vozidlo