Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR NSG 1220222 roky401–43838 ❄️
SOR NSG 1820222 roky451–4555 ❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
SOR NSG 122,0401–43838
SOR NSG 182,0451–4555

Výsledný sumár

Počet vozidiel43
Počet prevádzkových vozidiel43 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel2,0 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel43 (100 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel43 (100 %)

Električky TREŽ

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
EMU 46.1195173 rokovEMU 46.1001, EMU 46.1002, EMU 46.10033💙

Výsledný sumár

Počet vozidiel3
Počet prevádzkových vozidiel0 (0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 46
Počet prevádzkových vozidiel 43 (93 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 2,0 roky
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 43 (100 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 43 (100 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo
💙 historické vozidlo