Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR NSG 1220220 rokov401–43838 ❄️
SOR NSG 1820220 rokov451–4555 ❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
SOR NSG 120,0401–43838
SOR NSG 180,0451–4555

Výsledný sumár

Počet vozidiel43
Počet prevádzkových vozidiel43 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel0,0 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel43 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel43 (100,0 %)

Električky TREŽ

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
EMU 46.1195171 rokovEMU 46.1001, EMU 46.1002, EMU 46.10033💙

Výsledný sumár

Počet vozidiel3
Počet prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 46
Počet prevádzkových vozidiel 43 (93,5 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 0,0 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 43 (100,0 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 43 (100,0 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo
💙 historické vozidlo