Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE City 12M20182 roky221 ❄️
Irisbus Crossway LE 12M20119 rokov17–215
Irisbus Crossway LE 12M200911 rokov11–12, 14–165
Irisbus Citelis 12M200812 rokov02–054
Irisbus Crossway LE 12M200812 rokov06–105
Irisbus Crossway 10.6M200713 rokov671❄️
Karosa B 961E.1970200614 rokov51–544
Karosa C 954E.1360200614 rokov661
Irisbus Citelis 12M200614 rokov011
Karosa B 952E.1716200614 rokov31–4111
Irisbus Citelis 18M200614 rokov611
Karosa B 952E.1716200515 rokov42–454

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 12M12,401–055
Irisbus Citelis 18M14,0611
Irisbus Crossway 10.6M13,0671
Irisbus Crossway LE 12M10,706–12, 14–2115
Iveco Crossway LE 12M2,0221
Karosa B 95214,331–4515
Karosa B 96114,051–544
Karosa C 95414,0661

Výsledný sumár

Počet vozidiel43
Počet prevádzkových vozidiel43 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel12,4 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel22 (51,2 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel2 (4,7 %)

Električky (Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
EMU 46.1195169 rokovEMU 46.1001, EMU 46.1002, EMU 46.10033💙

Výsledný sumár

Počet vozidiel3
Počet prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Prímestské a diaľkové autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Irisbus Crossway 10.6M20119 rokovTN-147DN, TN-149DN, TN-151DN3
Irisbus Crossway 10.6M201010 rokovTN-285DE, TN-286DE, TN-287DE, TN-368EP, TN-596DG, TN-599DG, TN-601DG, TN-602DG, TN-604DG, TN-605DG, TN-608DG, TN-688DE, TN-689DE, TN-698DE, TN-699DE15
Irisbus Crossway 10.6M200911 rokovTN-206DD, TN-208DD, TN-209DD, TN-210DD, TN-223DD, TN-244EP, TN-382DA, TN-383DA, TN-384DA, TN-385DA, TN-386DA, TN-387DA, TN-388DA, TN-389DA, TN-390DA, TN-391DA, TN-392DA, TN-394DA, TN-395DA, TN-396DA, TN-397DA, TN-398DA, TN-399DA, TN-401DA24
Irisbus Crossway 10.6M200713 rokovTN-009CM, TN-011CM, TN-012CM, TN-013CM, TN-014CM, TN-015CM, TN-016CM7

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Crossway 10.610,9TN-009CM, TN-011CM, TN-012CM, TN-013CM, TN-014CM, TN-015CM, TN-016CM, TN-147DN, TN-149DN, TN-151DN, TN-206DD, TN-208DD, TN-209DD, TN-210DD, TN-223DD, TN-244EP, TN-285DE, TN-286DE, TN-287DE, TN-368EP, TN-382DA, TN-383DA, TN-384DA, TN-385DA, TN-386DA, TN-387DA, TN-388DA, TN-389DA, TN-390DA, TN-391DA, TN-392DA, TN-394DA, TN-395DA, TN-396DA, TN-397DA, TN-398DA, TN-399DA, TN-401DA, TN-596DG, TN-599DG, TN-601DG, TN-602DG, TN-604DG, TN-605DG, TN-608DG, TN-688DE, TN-689DE, TN-698DE, TN-699DE49

Výsledný sumár

Počet vozidiel49
Počet prevádzkových vozidiel49 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel10,9 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 95
Počet prevádzkových vozidiel 92 (96,8 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 11,6 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 22 (23,9 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 2 (2,2 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo
💙 historické vozidlo