Čipové karty (do 31.8.2022)

Bezkontaktná čipová (dopravná) karta typu EMcard sa dá zaobstarať v predajniach SAD Trenčín, alebo cez internet prostredníctvom e-shopu SAD Trenčín. Pri jej kúpe sa na ňu nahrá finančný obnos (kredit), z ktorého sa pri každej jazde odčíta cena cestovného. Cestovné pri platbe dopravnou kartou je nižšie ako pri kúpe lístka u vodiča, takže cestovanie s kartou je o niečo výhodnejšie. Navyše pri prestupe do 40 minút pokladňa vydá automaticky lístok so 70%-nou zľavou z cestovného. Pri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza pri dverách vo vozidle. Pri úspešnom odčítani cestovného zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí odčítaná suma a tlačiareň vytlačí cestovný lístok, ktorý si je cestujúci povinný vziať. Dobíjanie kreditu na kartu je možné vykonať u vodiča a predajných automatoch, alebo v predajniach SAD a prostredníctvom internetového predpredaja. Minimálna výška dobíjaného kreditu je od 1.1.2021 stanovená na 10 €.

Ďalšie poplatky súvisiace s dopravnými kartami je možné nájsť v Tarife MHD.


Ako vybaviť obyčajnú čipovú kartu (pre dospelého)

K vystaveniu novej bezkontaktnej čipovej karty je potrebné v predajni SAD vyplniť a podpísať žiadanku. Na overenie údajov treba priniesť k nahliadnutiu hodnoverný doklad (občiansky preukaz, cestovný pas). Poplatok za vydanie karty stanovuje Tarifa MHD.

Pri kúpe čipovej karty cez internet je potrebné vyplniť elektronickú objednávku a priložiť potrebné prílohy. Kartu je následne možné vyzdvihnúť si na predajnom mieste dopravcu SAD Trenčín, alebo nechať si ju poslať poštou (za príplatok 2,50 €).


Študentské čipové karty

Študenti do 26 rokov majú nárok na zľavnené cestovné, no musia si vybaviť čipovú kartu, ktorá ich oprávňuje cestovať so zľavou. Študentskú bezkontaktnú čipovú kartu môže vystaviť buď spoločnosť SAD Trenčín, a.s., alebo priamo škola študenta. Ak kartu vystavuje SAD Trenčín, a.s., je k jej vydaniu potrebné priniesť podpísanú a vyplnenú žiadanku potvrdenú školou a hodnoverný doklad (občiansky preukaz, cestovný pas).

Ak kartu vystavuje škola, študent musí splniť jej podmienky. Aby bol preukaz aktívny aj na ďalší školský rok, študent si ho musí aktivovať prostredníctvom školy, ktorá preukaz vydala.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: jankomrkvicka #3:
Práve naopak, treba začať čítať s porozumením a až potom niečo písať 😉 Tarifa MHD doslova uvádza, že cena lístka je "70 % z výšky cestovného nastaveného na DK", teda inak povedané, zľava je 30%. Potvrdzuje to aj fakt, že ako študent platím pri prestupe 0,18€, čo je presne 72% z ceny lístka a teda zľava predstavuje 28% (to po zaokrúhlení na desiatky zodpovedá Tarife)...
Viac nájdete na tomto odkaze: https://www.sadtn.sk/files/download/tarifa_mhd_tn_01112019.pdf?1582198188
Reakcia na: jankomrkvicka #3:
Tak máte zle napísanú tarifu.
Reakcia na: Michal Mazánik #2:
Netreba nič opravovať p. Mazánik, zľava je 70% , treba zobrať kalkulačku a lepšie prerátať 🙂
"Navyše pri prestupe do 40 minút pokladňa vydá automaticky lístok so 70%-nou zľavou z cestovného," zľava je 30%, prosím o opravu... 😉