Trasy liniek MHD v roku 1997

Platné k 1.9.1997

Autobusy

linka trasa
1
Kubra, nám. Dr. prof. Hlaváča - TOS - Železničná stanica - Hasičská - Legionárov - Inovecká - Juh I, Saratovská ZŠ
2
Sihoť, Opatovská VÚO ->Hodžova/<-Považská - Železničná stanica - Hasičská - Legionárov - Biskupice - Nozdrkovce
5
Juh I, Saratovská ZŠ - Soblahovská - Dlhé Hony - Legionárov - Zlatovská, VHS
6
Sihoť, Opatovská VÚO ->Hodžova/<-Považská - Železničná stanica - Hasičská - Zlatovská, VHS
7
Kubrica - Kubra - TOS - Železničná stanica - Hasičská - Zlatovská, VHS
8
Sihoť, Opatovská VÚO ->Považská/<-Hodžova - Hasičská - Legionárov - Soblahovská - Juh I, Saratovská ZŠ
9
Juh I, Saratovská ZŠ - Soblahovská - Dlhé Hony - Legionárov - Slovlik - Kasárenská, AOZ
11
Kubrica - Kubra - TOS - Železničná stanica - Hasičská - Legionárov - Inovecká - Juh II, gen. L. Svobodu
12
LOT - Karpatská - Jána Zemana - Legionárov - Zlatovská
13
Železničná stanica - Hasičská - Slovlik - žel.st. Zlatovce - Detské Mestečko - Záblatie, Rybáre
15
Juh II, gen. L. Svobodu - Inovecká - Legionárov - Zlatovská, VHS
16
Sihoť, Opatovská VÚO - Považská - Hasičská - Slovlik - Kasárenská, AOZ
17
Juh I, Saratovská ZŠ - Inovecká - Legionárov - Hasičská - Železničná stanica - TOS
18
Sihoť, Opatovská VÚO ->Považská/<-Hodžova - Hasičská - Legionárov - Soblahovská - Juh II, gen. L. Svobodu
19
Juh II, gen. L. Svobodu - Legionárov - Staničná - Kasárenská, AOZ
20
Juh I, Saratovská ZŠ - Jána Zemana - Karpatská - LOT
21
Juh II, gen. L. Svobodu - Električná - Hasičská - Považská - Opatovská - Nová Kubra - Opatová, Potočná ZŠ
22
Juh II, gen. L. Svobodu - Inovecká - Legionárov - Hasičská - Železničná stanica - TOS
23
Juh III, Východná - Inovecká - Legionárov - Hasičská - Železničná stanica - TOS

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.