Cestovné lístky MHD Trenčín (1.3.2023 – 30.6.2024)


Jednorazové, denné a dovozné cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti Dopravná karta, banková karta
jednorazový neprestupný - základný 0,80 € 0,40 €
jednorazový neprestupný -  zľavnený 0,50 € 0,25 €
     
60-minútový prestupný - základný 1,00 € 0,50 €
60-minútový prestupný - zľavnený 0,60 € 0,30 €
     
24-hodinový prestupný - základný 2,00 € 1,00 €
24-hodinový prestupný - zľavnený 1,20 € 0,60 €
     
dovozné - neprestupný 0,30 € 0,25 €
dovozné - 60-min. prestupný 0,40 € 0,30 €

Jednorazové, denné a dovozné cestovné lístky sa dajú zakúpiť v autobusoch MHD v hotovosti u vodiča, alebo dopravnou kartou, ISIC kartou a bankovou kartou (vrátane GooglePay a ApplePay) samoobslužne cez odbavovacie zariadenia pri dverách. Bankovou kartou (vrátane GooglePay a ApplePay) je možné zakúpiť si cestovný lístok iba cez odbavovacie zariadenie pri kabíne vodiča pri predných dverách.

Lístky zakúpené hotovosťou u vodiča sú cenovo znevýhodnené oproti elektronickej platbe. Lístky zakúpené v hotovosti alebo platobnou kartou sa vydávajú v papierovej forme, ostatné lístky sú elektronické.

Elektronický cestovný lístok (iba 60-minútový a 24-hodinový) je možné zakúpiť si aj vopred v mobilnej aplikácii BUS Trenčín, ktorá sa dá bezplatne stiahnuť do smartfónu (App store, Google Play). Aktivovať zakúpený lístok v mobilnej aplikácii je potrebné najneskôr 1,5 minúty pred nástupom do vozidla, inak je lístok neplatný.

Zakúpenie elektronického cestovného lístka elektronickou peňaženkou (dopravnou kartou alebo ISIC kartou s nabitým kreditom) je možné cez odbavovacie zariadenia umiestnené pri všetkých dverách. Postup zakúpenia:

 • jednorazový neprestupný cestovný lístok podľa tarify nastavenej na karte sa kupuje priložením karty k čítačke kariet na označovači (načítanie karty môže chvíľu trvať);
 • 60-minútový prestupný lístok, 24-hodinový lístok alebo dovozný lístok je potrebné zvoliť si na dotykovom displeji označovača a následne priložiť kartu k čítačke.

Cestujúci môže príslušnou voľbou na displeji označovača zakúpiť na svoju dopravnú kartu aj cestovné lístky pre svojich spolucestujúcich.

So 60-minútovým lístkom je možné neobmedzene cestovať a prestupovať počas doby jeho platnosti (do 60 minút je potrebné cestu ukončiť). Pri prestupe nie je potrebné prikladať kartu s prestupným lístkom k čítačke (v prípade potreby je však možné overiť si platnosť lístka). Denný 24-hodinový lístok umožňuje neobmedzené cestovanie linkami MHD počas doby jeho platnosti (24 hodín od zakúpenia). Taktiež nie je potrebné ho pri prestupoch označovať ani prikladať k čítačke.

Nástup cestujúcich do vozidiel:

 • platba v hotovosti alebo bankovou kartou (vrátane GooglePay a ApplePay) - cez predné dvere,
 • s dopravnou kartou, mobilnou aplikáciou a s predplatným lístkom - cez akékoľvek dvere,
 • s už zakúpeným platným prestupným lístkom (v papierovej aj elektronickej forme) - cez akékoľvek dvere.

Predplatné cestovné lístky (PCL)

Typ PCL / Platnosť 30 dní 90 dní
Základný 15 € 40 €
Zľavnený
 • dieťa od 6 do 16 rokov
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
 • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku do dovŕšenia 70 rokov
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S (okrem nevidiacich a cestujúcich na invalidných vozíkoch)
9 € 24 €

Predplatné cestovné lístky sa predávajú v zákazníckom centre dopravcu TD Transport a cez internetový predaj dopravcu. Opakované zakúpenie nastaveného (30- alebo 90-dňového) predplatného lístka je možné aj u vodiča autobusu. Predplatný cestovný lístok na MHD je možné zakúpiť si aj na dopravnú kartu dopravcu SAD Trenčín cez predajné kanály tohto dopravcu.

Kartu s predplatným cestovným lístkom nie je potrebné pri nástupe do vozidla prikladať k odbavovaciemu zariadeniu a zaznamenávať si jazdu. Stačí iba nastúpiť a cestovať. V prípade kontroly lístkov je potrebné predložiť kartu/mobilnú aplikáciu s PCL revízorovi k overeniu.

Predplatný lístok zakúpený cez internet je potrebné zapísať si na kartu pri prvom nástupe do autobusu priložením k označovaču. Skontrolovať platnosť PCL je možné priložením karty k čítačke kariet na odbavovacom zariadení vo vozidle.


Bezplatná a zľavnená preprava a dovozné

 • Bezplatná preprava:
  • deti do 6 rokov,
  • seniori od dovŕšenia veku 70 rokov - nárok sa preukazuje občianskym preukazom (príp. preukazom s fotografiou vydaným niektorým dopravcom) iba pri kontrole revízorom vo vozidle,
  • ťažko zdravotne postihnutá osoba na invalidnom vozíku – držiteľ osobitnej dopravnej karty dopravcu,
  • nevidiaci – držiteľ osobitnej dopravnej karty dopravcu,
  • sprievodca (osoba staršia ako 10 rokov) ťažko zdravotne postihnutého občana – držiteľa preukazu ŤZP – S,
  • invalidný vozík alebo chodítko cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP-S,
  • pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes) cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
  • detský kočík s dieťaťom,
  • príručná batožina menšia ako sú rozmery 20x30x50 cm, batožina tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer nepresahuje 5x80x100 cm,
  • cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu podľa osobitných predpisov.
 • Za zľavnené jednorazové cestovné sa prepravujú:
  • deti od 6 do 16 rokov,
  • žiaci a študenti podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku,
  • držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S,
  • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku do dovŕšenia veku 70 rokov – držitelia dopravnej karty dopravcu.
 • Za dovozný lístok sa prepravuje:
  • príručná batožina s rozmermi väčšími ako 20x30x50 cm,
  • príručná batožina tvaru valca s rozmermi väčšími ako dĺžka 150 cm a s priemerom väčším ako 10 cm,
  • príručná batožina tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm,
  • zviera s výnimkou psa sprevádzajúceho držiteľa preukazu ŤZP-S.
 • Nárok na bezplatnú a zľavnenú prepravu sa preukazuje v zmysle platnej Tarify MHD Trenčín.

Čipové dopravné karty

Čipová dopravná karta slúži ako nosič predplatného cestovného lístka, alebo po nabití finančného kreditu slúži ako elektronická peňaženka pre zakupovanie jednorazových cestovných lístkov v autobusoch MHD. Ako dopravnú kartu je možné použiť aj študentskú kartu ISIC alebo elektronický preukaz žiaka/študenta vydaný školou.

Novú dopravnú kartu dopravcu TD Transport je možné vybaviť si osobne v zákazníckom centre dopravcu, alebo cez internetový obchod na adrese eshoptrencin.transdev.sk.

Cena novej dopravnej karty je 4 € (pri kúpe cez internet) / 5 € (v zákazníckom centre), cestujúci si môže zvoliť, či si pre ňu príde osobne do zákazníckeho centra (bezplatne), alebo si ju nechá poslať poštou (za 2 €). K vystaveniu dopravnej karty je potrebné doniesť, príp. poskytnúť elektronicky pri vybavovaní cez internet:

 • preukaz totožnosti,
 • vyplnenú žiadosť o vydanie dopravnej karty,
 • aktuálnu fotografiu žiadateľa – pokiaľ ju nemáte, na pobočke vás odfotia bezplatne,
 • v prípade vybavovania zľavneného cestovného aj doklad preukazujúci nárok na zľavu (prehľad dokladov).

Kredit na dopravnú kartu je možné nahrať v zákazníckom centre dopravcu, alebo cez internetový obchod dopravcu.


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontrole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom nároku na zľavu alebo na bezplatnú prepravu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka. Kontrolu tarifného vybavenia vykonáva revízor dopravcu, ktorý sa musí preukázať kontrolným odznakom revízora.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného jednorazového alebo časového predplatného lístka, alebo bez preukazu nároku na zľavu je nasledovná:

 • 25 € pri zaplatení vo vozidle, alebo pri úhrade do 3 kalendárnych dní v zákazníckom centre TD Transport,
 • 35 € pri zaplatení od 4 do 30 kalendárnych dní v zákazníckom centre TD Transport,
 • 40 € po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom, pokiaľ dopravca bude nútený odstúpiť vymáhanie úhrady prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie.

Výška sankčných úhrad v prípade zabudnutia platného predplatného cestovného lístka (PCL), alebo dopravnej karty (DK) oprávňujúcej bezplatné cestovanie je nasledovná:

 • 5 € pri dodatočnom preukázaní PCL alebo DK od 1 do 30 kalendárnych dní v zákazníckom centre TD Transport,
 • 40 € po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom, pokiaľ dopravca bude nútený odstúpiť vymáhanie úhrady prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie.

V prípade, ak sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať platným dovozným lístkom, je povinný zaplatiť dovozné a sankčnú úhradu vo výške 1,00 €. Rovnakú úhradu zaplatí aj senior nad 70 rokov, ktorý sa pri kontrole nemôže preukázať občianskym preukazom.


Predajné miesto a eShop

Zákaznícke centrum dopravcu TD Transport, s. r. o., sa nachádza v centre mesta na Palackého ulici č. 6790. Cestujúci si tu môže vybaviť čipovú dopravnú kartu, vyzdvihnúť dopravnú kartu objednanú cez internet, dobiť kredit na svoju dopravnú kartu, zakúpiť predplatný cestovný lístok na MHD Trenčín alebo získať informácie o prevádzke MHD.

Adresa Pracovná doba
Palackého 6790 (najbližšia zastávka MHD Hasičská)
tel.: +421 910 717 545
Pondelok až piatok: 9:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00

V internetovom obchode dopravcu TD transport si môže cestujúci objednať dopravnú kartu, dobiť kredit na dopravnú kartu a tiež zakúpiť si predplatný cestovný lístok. Internetový predaj je dostupný na adrese eshoptrencin.transdev.sk.

Zákaznícke centrum

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.