Všetky odchody zo zastávky Sibírska 12.4.2021

Linka Smer Odchod
N2 Prešov, Sídlisko III 0:16
N2 Prešov, Nižná Šebastová 1:07
N2 Prešov, Sídlisko III 1:31
N2 Prešov, Nižná Šebastová 2:22
N2 Prešov, Sídlisko III 3:16
N2 Prešov, Nižná Šebastová 4:07
N2 Prešov, Trojica 4:36
38 Prešov, Sídlisko III 4:55
32 Prešov, Trojica 5:00
34 Prešov, Sídlisko III 5:02
8 Prešov, Sídlisko III 5:13
32 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 5:20
34 Prešov, Sídlisko III 5:22
38 Prešov, Sídlisko III 5:25
8 Prešov, Sídlisko III 5:33
10 Prešov, Fakultná nemocnica 5:37
32 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 5:40
38 Prešov, Sídlisko III 5:48
8 Prešov, Sídlisko III 5:55
32 Prešov, Trojica 6:00
38 Prešov, Sídlisko III 6:08
8 Prešov, Sídlisko III 6:15
34 Prešov, Sídlisko III 6:22
12 Prešov, Detská nemocnica 6:28
38 Prešov, Sídlisko III 6:28
32 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 6:34
8 Prešov, Sídlisko III 6:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 6:37
38 Prešov, Sídlisko III 6:48
32 Prešov, Trojica 6:50
8 Prešov, Sídlisko III 6:55
32A Prešov, Okružná 7:05
38 Prešov, Sídlisko III 7:08
8 Prešov, Sídlisko III 7:15
32 Prešov, Trojica 7:20
34 Prešov, Sídlisko III 7:25
38 Prešov, Sídlisko III 7:28
12 Prešov, Šidlovec 7:32
8 Prešov, Sídlisko III 7:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 7:37
32 Prešov, Trojica 7:40
38 Prešov, Sídlisko III 7:48
8 Prešov, Sídlisko III 7:55
32A Prešov, Okružná 8:05
38 Prešov, Sídlisko III 8:08
8 Prešov, Sídlisko III 8:15
32 Prešov, Trojica 8:25
12 Prešov, Šidlovská 8:28
38 Prešov, Sídlisko III 8:28
8 Prešov, Sídlisko III 8:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 8:37
38 Prešov, Sídlisko III 8:48
8 Prešov, Sídlisko III 8:55
32A Prešov, Okružná 9:05
38 Prešov, Sídlisko III 9:08
8 Prešov, Sídlisko III 9:15
12 Prešov, Šidlovec 9:28
38 Prešov, Sídlisko III 9:28
8 Prešov, Sídlisko III 9:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 9:37
38 Prešov, Sídlisko III 9:48
8 Prešov, Sídlisko III 9:55
32A Prešov, Okružná 10:05
38 Prešov, Sídlisko III 10:08
8 Prešov, Sídlisko III 10:15
12 Prešov, Šidlovská 10:28
38 Prešov, Sídlisko III 10:28
8 Prešov, Sídlisko III 10:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 10:37
38 Prešov, Sídlisko III 10:48
8 Prešov, Sídlisko III 10:55
32A Prešov, Okružná 11:05
38 Prešov, Sídlisko III 11:08
8 Prešov, Sídlisko III 11:15
12 Prešov, Šidlovec 11:28
38 Prešov, Sídlisko III 11:28
8 Prešov, Sídlisko III 11:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 11:37
38 Prešov, Sídlisko III 11:48
8 Prešov, Sídlisko III 11:55
32A Prešov, Okružná 12:05
38 Prešov, Sídlisko III 12:08
8 Prešov, Sídlisko III 12:15
12 Prešov, Šidlovská 12:28
38 Prešov, Sídlisko III 12:28
8 Prešov, Sídlisko III 12:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 12:37
38 Prešov, Sídlisko III 12:48
Linka Smer Odchod
8 Prešov, Sídlisko III 12:55
32A Prešov, Okružná 13:05
38 Prešov, Sídlisko III 13:08
34 Prešov, Sídlisko III 13:12
8 Prešov, Sídlisko III 13:15
12 Prešov, Šidlovec 13:28
38 Prešov, Sídlisko III 13:28
8 Prešov, Sídlisko III 13:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 13:37
38 Prešov, Sídlisko III 13:48
8 Prešov, Sídlisko III 13:55
32A Prešov, Okružná 14:05
38 Prešov, Sídlisko III 14:08
8 Prešov, Sídlisko III 14:15
32A Prešov, Okružná 14:25
12 Prešov, Šidlovská 14:28
38 Prešov, Sídlisko III 14:28
8 Prešov, Sídlisko III 14:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 14:37
32A Prešov, Okružná 14:45
38 Prešov, Sídlisko III 14:48
8 Prešov, Sídlisko III 14:55
32A Prešov, Okružná 15:05
38 Prešov, Sídlisko III 15:08
8 Prešov, Sídlisko III 15:15
32A Prešov, Okružná 15:25
12 Prešov, Šidlovec 15:28
38 Prešov, Sídlisko III 15:28
8 Prešov, Sídlisko III 15:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 15:37
32A Prešov, Okružná 15:45
38 Prešov, Sídlisko III 15:48
8 Prešov, Sídlisko III 15:55
32A Prešov, Okružná 16:05
38 Prešov, Sídlisko III 16:08
8 Prešov, Sídlisko III 16:15
32A Prešov, Okružná 16:25
12 Prešov, Šidlovská 16:28
38 Prešov, Sídlisko III 16:28
8 Prešov, Sídlisko III 16:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 16:37
38 Prešov, Sídlisko III 16:48
8 Prešov, Sídlisko III 16:55
32A Prešov, Okružná 17:05
38 Prešov, Sídlisko III 17:08
8 Prešov, Sídlisko III 17:15
32A Prešov, Okružná 17:25
12 Prešov, Šidlovec 17:28
38 Prešov, Sídlisko III 17:28
8 Prešov, Sídlisko III 17:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 17:37
32A Prešov, Okružná 17:45
38 Prešov, Sídlisko III 17:48
8 Prešov, Sídlisko III 17:55
32A Prešov, Okružná 18:05
38 Prešov, Sídlisko III 18:08
8 Prešov, Sídlisko III 18:15
38 Prešov, Sídlisko III 18:28
12 Prešov, Šidlovská 18:30
8 Prešov, Sídlisko III 18:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 18:37
32A Prešov, Okružná 18:45
38 Prešov, Sídlisko III 18:48
8 Prešov, Sídlisko III 18:55
38 Prešov, Sídlisko III 19:08
8 Prešov, Sídlisko III 19:15
32A Prešov, Okružná 19:25
38 Prešov, Sídlisko III 19:28
8 Prešov, Sídlisko III 19:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 19:37
38 Prešov, Sídlisko III 19:48
8 Prešov, Sídlisko III 19:55
38 Prešov, Sídlisko III 20:08
8 Prešov, Sídlisko III 20:15
38 Prešov, Sídlisko III 20:28
8 Prešov, Sídlisko III 20:35
10 Prešov, Fakultná nemocnica 20:37
38 Prešov, Sídlisko III 20:48
8 Prešov, Sídlisko III 20:55
38 Prešov, Sídlisko III 21:08
8 Prešov, Sídlisko III 21:20
38 Prešov, Sídlisko III 21:38
8 Prešov, Sídlisko III 21:50
38 Prešov, Sídlisko III 22:05
8 Prešov, Sídlisko III 22:20
38 Prešov, Sídlisko III 22:35
N2 Prešov, Sídlisko III 23:01
N2 Prešov, Nižná Šebastová 23:52

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo