Informácie › Vyhľadávanie

Kde sa dá pochváliť či sťažovať na mestskú hromadnú dopravu?

Mestská hromadná doprava

Pochvaly alebo sťažnosti na fungovanie mestskej hromadnej dopravy je možné podávať elektronicky na e-mailovú adresu Dopravného podniku mesta Prešov, a. s. dpmp@dpmp.sk.

Straty a nálezy

Mestská hromadná doprava

Zoznam strát a nálezov Odovzdávanie a preberanie strát a nálezov v mestskej hromadnej doprave definuje Článok 17 Prepravného poriadku MHD v Prešove. Ak vodič našiel vo vozidle nález, ktorý je

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do