Straty a nálezy

Odovzdávanie a preberanie strát a nálezov v mestskej hromadnej doprave definuje Článok 17 Prepravného poriadku MHD v Prešove.

  1. Ak vodič našiel vo vozidle nález alebo ak cestujúci našiel vo vozidle nález, vodič je povinný tento nález od cestujúceho prevziať. To ale neplatí pre rýchloskaziteľné potraviny.
  2. Ak sa cestujúci, ktorý nález stratil alebo zabudol vo vozidle, prihlási u vodiča, musí vodičovi správne opísať daný predmet, resp. popísať obsah predmetu. Ak nie sú pochybnosti o tom, že nález patrí danému cestujúcemu, vodič je povinný mu nález vydať s podmienkou, že sa cestujúci preukáže osobnými dokladmi (napr. občiansky preukaz , cestovný pas, vojenská knižka, vodičský preukaz a pod.), aby bolo možné vykonať zápis v prevádzkovom doklade vozidla (meno, adresa bydliska, evidenčné číslo preukazu totožnosti cestujúceho). Cestujúci svojím podpisom potvrdí prevzatie nálezu.
  3. Dopravca zhromažďuje a vydáva nálezy na dopravnom dispečingu DPmP, a. s. na Bardejovskej ul. č. 7 v Ľuboticiach. Pri vydávaní nálezu platia primerané pravidlá definované v bode 2 tohto článku. Cestujúci si môže nález vyzdvihnúť:
    • v deň straty u vodiča vo vozidle, resp. na dispečingu,
    • v ďalšie dni na dispečingu dopravcu.
  4. Nálezy, ktoré obsahujú len čipovú kartu, sa zhromažďujú v hlavnej predajni cestovných lístkov na Weberovej ul. č. 2 v Prešove.
  5. Dopravca zhromažďuje nálezy vo svojom sídle po dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby sú neprevzaté nálezy odstúpené na likvidáciu.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.