Prehľad udalostí v MHD v roku 2021

Takmer trvalé obmedzenie nosných trolejbusových liniek, príchod nových vozidiel a víkendová redukcia autobusov – aj v takomto duchu sa niesol rok 2021.

Rok 2021 sa najmä vo svojej prvej polovici niesol v duchu nie zrovna šťastnej situácie s covidom. MHD v Prešove vstúpila do roku 2021 v znamení prázdninového režimu prevádzky, s pretrvávajúcim zákazom nástupu a výstupu prednými dverami, opáskovaným priestorom v predných častiach vozidiel a zrušeným doplnkovým predajom cestovných lístkov. Pre cestujúcich zase znamenali cesty mestskou dopravou povinné prekrytie dýchacích ciest poväčšine respirátorom.

Tento vývoj v úvode roka 2021 čiastočne predznamenal očakávané dianie v druhej polovici roka, ktorá zase priniesla silné redukcie a obmedzenia, či už zo strany Mesta Prešov, alebo kvôli personálnym a technickým problémom v dopravnom podniku. Nakoľko udalostí v prešovskej MHD bolo v priebehu uplynulého roka viac, než by sme si priali, rozhodli sme sa hneď v úvode nového roka ohliadnuť sa za nedávnymi udalosťami a priniesť stručný prierez vývojom.


Linkové vedenie a organizácia dopravy

Od 11. januára premávali všetky linky MHD podľa cestovného poriadku pre prázdninový pracovný deň, školské spoje nepremávali. Nadviazalo sa teda na predvianočný prázdninový režim premávky.

14. januára bola dočasne pozastavená obsluha v úseku HorárskaZa Kalváriou, ktorý obsluhovala linka 15. Kvôli rekonštrukcii cesty sa stal úsek nezjazdným, linka bola preto skrátená po zastávku Slávičia. Toto dočasné obmedzenie trvalo takmer šesť mesiacov.

1. februára došlo k drobným zmenám na linkách 7 a 18, na linke 7 pribudli nové spoje v čase po ukončení pracovných zmien o 14. a 22. hodine v smere z Budovateľskej do centra, tiež pribudol aj víkendový ranný spoj zo Širpa. Linka 18 prišla o svoj jediný mimošpičkový spoj do Bzenova, od tohto dátumu začal premávať len po Cemjatu.

8. februára pribudlo ďalšie posilnenie prázdninového režimu premávky, obnovili sa niektoré školské spoje a zachádzky vybraných liniek k základným školám. Od spomínaného dátumu začala znova zachádzať k ZŠ Veľký Šariš linka 14, k ZŠ ČSA znovu zachádzala linka 23, do ulíc sa tiež vrátili školské linky C H J K M a T. Mierneho posilnenia sa dočkali tiež linky 32 a 39.

Od 22. do 26. februára boli v Prešovskom kraji školské jarné prázdniny. Všetky linky MHD premávali podľa cestovného poriadku pre prázdninový pracovný deň bez školských spojov.

25. marca prestala linka 14 obsluhovať zastávky Záborské – stred a Záborské, udialo sa tak v dôsledku rekonštrukcie obecnej komunikácie. Dočasnou konečnou sa stala zastávka Rázcestie Záborské.


Počas veľkonočných sviatkov od 1. do 6. apríla došlo k výraznému obmedzeniu MHD. 1. apríla a 6. apríla premávali linky MHD podľa cestovných poriadkov pre prázdninový pracovný deň.

3. apríla premávali linky podľa sobotňajších cestovných poriadkov s obmedzenou večernou premávkou:

 • linky 1 4 8 38 premávali po 21. hodine v 60-minútovom intervale,
 • linky 2 5 7 a autobusové linky premávali len do 21:20,
 • linka 26 nepremávala vôbec.

2., 4. a 5. apríla premávali linky MHD v špeciálnom režime:

 • linky 1 4 8 38 premávali po celý deň v 60-minútovom intervale,
 • linka 7, nemocničné autobusové linky a autobusové linky do obcí premávali podľa nedeľňajších cestovných poriadkov,
 • linka 12 premáva podľa nedeľňajších cestovných poriadkov a zachádzala na Šidlovec,
 • linka 22 premávala len v úseku Veľká pošta – Teriakovce,
 • linky 2 5 a ostatné autobusové linky boli zrušené.

12. apríla sa vrátila linka 14 do pôvodnej trasy až na konečnú Záborské, zastávky Záborské – stred a Záborské tak začali byť znovu obsluhované.

17. apríla bola zrušená zastávka Čistička kvôli výstavbe nového kruhového objazdu v súvislosti s výstavbou prešovského diaľničného obchvatu. Zastávku dovtedy obsluhovala len linka 24.

26. apríla pribudlo k prázdninovému režimu premávky posledné posilnenie v podobe znovuzavedenia vybraných školských spojov na linkách 13 a 46, tiež došlo k obnoveniu školských liniek F a P. MHD vydržala jazdiť v takejto podobe týždeň, následne sa prešlo na štandardný režim premávky, teda podľa cestovných poriadkov pre školský rok.

3. mája začali všetky linky MHD opäť premávať podľa cestovného poriadku pre školský pracovný deň, obnovili sa tiež školské spoje v plnom rozsahu. Došlo tiež k miernym zmenám na školských linkách A a M.

Jediným obdobím roka, kedy jazdila MHD absolútne bez obmedzení, bolo obdobie od 3. do 12. mája, teda presne 9 dní. Už o necelé dva týždne neskôr, 13. mája vstúpilo do platnosti obmedzenie premávky linky 38, ktorá sa vrátila do režimu prázdninových pracovných dní a jej premávka bola redukovaná na celodenný 20-minútový interval. Spočiatku prechodné obmedzenie kvôli zlej personálnej situácii sa neskôr stalo, bohužiaľ, riešením trvalým.

13. mája tiež došlo k zmene dopravného značenia v Nižnej Šebastovej, dojazdovým spojom linky 28 bol teda znemožnený záťah do garáže. Novou konečnou zastávkou pre končiace spoje linky 28 sa teda stala zastávka Nižnianska, jeden večerný spoj bol následne odklonený aj do zastávky Nižná Šebastová.

20. mája bola kvôli výstavbe kanalizačnej prípojky dočasne zrušená zastávka K Surdoku v smere do centra mesta, zastávka bola obsluhovaná linkou 41. K obnoveniu zastavovania došlo po pomerne krátkom čase, obmedzenie skončilo 10. júna.

K už prebiehajúcemu obmedzeniu na linke 15, ktorá bola od januára ukončená na zastávke Slávičia, pribudlo od 22. mája ďalšie obmedzenie. Kvôli postupujúcej rekonštrukcii cesty bola linka ukončená už na zastávke Zimný štadión. Na jeden deň sa k linke 15 pridala aj linka 27, ktorá 29. mája končila na zastávke Slávičia. 12. júna sa po ukončení rekonštrukcie vrátila linka 15 do svojej pôvodnej trasy.

Ani Prešov neobchádza zmena parkovacej politiky, čo znamená, že v prvý júnový deň bola zjednosmernená ul. Tarasa Ševčenka. Z toho dôvodu začala od 1. júna premávať linka 12 po mierne pozmenenej trase, a to po ul. Zápotockého (len smer Sekčov), na ktorej vznikli dve nové zastávky, Kúpeľná a Malá stanica. Posledná menovaná sa nachádza v bezprostrednej blízkosti železničnej zastávky Prešov mesto, vďaka čomu je zabezpečený prestup medzi vlakmi linky Lipany – Košice a autobusovou linkou 12.

1. a 2. júna sa tiež krátkodobo zopakovala výluka v Záborskom. Linka 14 bola v tieto dni opäť ukončená na zastávke Rázcestie Záborské. K rovnakému obmedzeniu došlo takisto aj 6., 12., 13. a 14. júla.

15. júna došlo k drobnej zmene týkajúcej sa obsluhy základných škôl, pribudol nový spoj linky 14 pre ZŠ Veľký Šariš, mierne boli upravené odchody linky 23 od ZŠ ČSA, do pôvodnej trasy sa tiež vrátila školská linka A.

23. júna bola predčasne obmedzená premávka liniek 4 8 38 z dôvodu zlej personálnej situácie v DPMP. Linky začali od spomínaného dátumu jazdiť podľa cestovných poriadkov pre prázdninový pracovný deň, čo je o týždeň skôr, ako mal pôvodne prázdninový režim na týchto linkách začať platiť.

1. júla začali letné školské prázdniny, všetky linky MHD začali premávať podľa cestovných poriadkov pre prázdninové pracovné dni. V ten istý deň bolo tiež zriadené nové nástupište zastávky Poliklinika na Remscheidskej ulici, obsluhuje ho linka 29 v smere k nemocnici.

4. júla bola na jeden deň prerušená obsluha lokality Borkút, ktorú zapríčinili stavebné práce. Linka 42 premávala po okružnej trase Veľká pošta – Železničná stanica – Budovateľská – Štúrova – Kpt. Nálepku.

2. augusta došlo k obmedzeniu premávky na linke 27, ktorá bola skrátená po zastávku Slávičia, neobsluhovala zastávky v úseku Slávičia – Terchovská. Výluka bola ukončená 12. augusta.

Od 1. septembra premávali všetky linky MHD podľa cestovného poriadku pre školský pracovný deň, znovu začali premávať aj školské spoje. Spolu so zmenou režimu premávky došlo aj k viacerým zmenám v organizácii dopravy, a to:
•    linka 11 bola presmerovaná do ulice Rusínska, zrušila sa zastávka Východná,
•    na linkách 32 a 36 došlo k predĺženiu intervalov počas špičiek,
•    linka 38 bola trvalo obmedzená do 20-minútového intervalu s výnimkou rannej špičky,
•    linka 44 bola predĺžená do obce Dulova Ves.

Tiež došlo k zmenám aj na školských linkách:

 • linka F bola zrušená v úseku Pod Šalgovíkom – Sabinovská, namiesto toho bola presmerovaná na Šalgovík,
 • linka K bola zrušená v úseku Poliklinika – Sídlisko III, namiesto toho bola presmerovaná k Dopravnému podniku,
 • linka M začala premávať v trase Haniska – Okružná – Poliklinika, obsluha Švábov a Sídliska II bola touto linkou zrušená.

Zmena v zastávkach bola nasledovná:

Názov zastávky Smer Úsek Režim Zmena Pásmo
Šalgovia obojsmerne Labutia - Rázc. Teriakovce na znamenie nová II.
Pod Hrádkom obojsmerne Valkovská - Na brehu na znamenie nová I.
Zlatobanská Dulova Ves Valkovská - Vlčie Doly na znamenie nová I.
Vlčie Doly obojsmerne Zlatobanská - D. Ves, kostol na znamenie nová II.
Dulova Ves, kostol obojsmerne Vlčie Doly - Dulova Ves na znamenie nová II.
Dulova Ves obojsmerne konečná zastávka stála nová II.
Východná obojsmerne ruší sa
Námestie mládeže Obr. mieru zmena režimu zastavovania: na znamenie I.

Spolu so zmenami bola predstavená aj nová, moderná schéma siete MHD v prehľadnom dizajne s farebným odlíšením nosných a ostatných liniek.

7. septembra opäť začala výluka na Terchovskej ul., linka 27 bola zase skrátená len do zastávky Slávičia. Jednalo sa o v poradí už niekoľkú totožnú výluku, ktorá výrazne zasahovala do komfortu cestujúcich z lokalít Terchovská – Za Kalváriou.


13. a 14. septembra čakala mesto Prešov veľká skúška, a to návšteva Svätého Otca Františka. Množstvo ulíc bolo uzavretých, veľa liniek premávalo po odklonových trasách. Dopravné obmedzenia začínali 13. septembra po 20. hodine, ukončované boli postupne 14. septembra do 17. hodiny.

Opatrenia v doprave boli nasledovné:

 • linka 1 premávala počas celej noci každých 20 minút, po celý čas na ňu boli nasadzované kĺbové vozidlá,
 • linka 2 bola zrušená bez náhrady,
 • linka 5 premávala priamo bez zachádzky na Obrancov mieru v intervale 15 minút,
 • linka 7 premávala počas dňa v 15-20-minútovom intervale,
 • linka 8 premávala počas celej noci každých 20 minút,
 • linka 15 bola odklonená cez Železničnú stanicu,
 • linka 27 bola odklonená cez zastávky Železničná stanica, Obrancov mieru, Zimný štadión,
 • linka 34 bola rozdelená na linku 34 (Sídlisko III – Budovateľská cez centrum) a linku 34A (Pod Šalgovíkom - Budovateľská a okružne späť), linky premávali v 15-minútovom intervale,
 • linka 38 bola v smere zo Sekčova odklonená na Budovateľskú, v poobedňajších hodinách premávala každých 6 až 12 minút,
 • linka 42 bola zrušená bez náhrady,
 • linka 43 bola odklonená po Okružnej,
 • linka N1 premávala okolo Malej stanice,
 • linky A E H J P boli zrušené bez náhrady.

25. septembra v poobedňajších hodinách došlo k uzávierke Hlavnej ulice kvôli konaniu podujatia „Večerný beh Prešovom“, linky boli odkláňané Okružnou ulicou, príp. ulicou 17. novembra (linky 4 8).

1. októbra začali spoje liniek 11 a 44 zachádzať k novootvorenej časti OC Eperia. Dulova Ves, južná časť Sekčova a Solivar teda dostali jednosmerné spojenie priamo spred obchodného centra.

21. októbra začala premávať nová linka 20 v trase Trojica – areál Fakultnej nemocnice – Trojica, s príznačným názvom „Špitaľska mapka“. Linka je v prevádzke počas pracovných dní zhruba od 6. do 15. hodiny v 20-minútovom intervale, v areáli nemocnice vznikli štyri nové zastávky:

Názov zastávky Smer Úsek Režim Zmena Pásmo
RÚVZ jednosmerná Grešova - Onkologický pavilón na znamenie nová I.
Onkologický pavilón jednosmerná RÚVZ - Monoblok, interné oddelenie na znamenie nová I.
Monoblok, interné oddelenie jednosmerná Onkologický pavilón - Pediatria na znamenie nová I.
Pediatria jednosmerná Monoblok, interné oddelenie - Vajanského na znamenie nová I.

Počas dušičiek, od 30. októbra do 1. novembra premávali na linke 12 štandardné autobusy, na linkách 10 19 a 29 zase kĺbové autobusy.

2. novembra sa opäť obmedzila premávka liniek 4 8 38, ktoré od tohto dátumu začali znovu premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov. Za obmedzením stála vysoká práceneschopnosť a zlá personálna situácia v dopravnom podniku.

5. novembra začala byť znovu obsluhovaná nová zastávka Čistička na trase linky 24, znovu sa začala obsluhovať aj zastávka Rázc. Cemjata na trase linky 18.

30. novembra začalo finálové kolo výluk na Terchovskej ulici, linka 27 bola zase presmerovaná na zastávku Za Kalváriou. Stalo sa tak presne po mesiaci od ukončenia predchádzajúcej, totožnej výluky. Výluka trvá do dnešných dní.

11. decembra dochádza k redukcii víkendovej premávky MHD, linky 11 15 27 29 a 39 sú obmedzené na 120-minútový interval, linke 45 pribudla zachádzka na Dúbravu, všetky spoje liniek 2 5 sú ukončené/východzie na/zo zastávky Bajkalská (Sídlisko III).

Vo vianočnom období premávala MHD vo viac redukovanej podobe než po minulé roky, zatiaľ čo režim prevádzky na Štedrý deň 24. decembra bol rovnaký, ako počas minulých rokov, v období od 27. do 31. decembra platil víkendový cestovný poriadok s posilovými spojmi v špičkových časoch, čo prinieslo veľmi negatívnu odozvu zo strany cestujúcej verejnosti. Neštandardné je oproti minulým rokom aj skoršie ukončenie premávky na Silvestra 31. decembra, štandardné denné linky jazdili len do 20. hodiny, následne bola MHD zabezpečovaná len nočnými linkami.


Cestovné lístky a tarifa

Počas roka prevažovali v prípade predajných miest len bežné udalosti v súvislosti s čerpaním dovoleniek či sviatkami.

Z hľadiska prepravného poriadku je od 2. júna možné prepravovať vo vozidlách viacero detských kočíkov či invalidných vozíkov súčasne v prípade, ak to konštrukcia vozidla dovoľuje.

14. septembra bola preprava vo všetkých linkách MHD v súvislosti s návštevou pápeža úplne bezplatná. Rovnaké opatrenie sa zopakovalo aj 22. septembra pri príležitosti Dňa bez áut v rámci Európskeho týždňa mobility. V rámci ETM 2021 tiež prebehla súťaž o predplatné cestovné lístky.


Vozidlový park

Karosa B 732

Vo februári 2021 bolo odpredané nádejné historické vozidlo #311, udialo sa tak tesne po odpredaji ďalšieho potenciálneho historického vozidla, trolejbusu 14 Tr #78.

Karosa B 741

Do vlastníctva súkromnej osoby prešlo v máji vozidlo ev. č. #319, vozidlo bolo vyradené z evidencie 31. mája 2021. Autobus sa naposledy objavil na linke v septembri 2018.

Karosa B 941

Do vlastníctva súkromnej osoby prešlo v máji vozidlo ev. č. #341, vozidlo bolo vyradené z evidencie 31. mája 2021. Autobus sa naposledy objavil na linke vo februári 2020.

Karosa B 961

V septembri 2021 bola vyradená z evidencie jedna z najstarších Karôs B 961 ev. č. #345, ktorá sa na linkách objavila naposledy v júni 2021. V septembri 2021 boli tiež z evidencie vyradené Karosy ev. č. #346, #350 a #351. Vozidlo ev. č. #381 je ku koncu roka nepojazdné, čaká na opravu uchytenia vlnovca. V premávke tak ku koncu roka 2021 zostávajú posledné štyri Karosy B 961, najstaršia #344 a najnovšie #381 - #383, z toho jedna krátkodobo odstavená.

Renault - Karosa Citybus 12M

Najstaršie Citybusy ev. č. #333 a #343 boli vyradené z evidencie 10. a 17. septembra 2021. Vozidlo #333 sa poslednýkrát objavilo na linke v novembri 2018, vozidlo #343 v júli 2020. Vozidlo #352 neprešlo technickou kontrolou, jeho ďalší osud je otázny.

Irisbus Citybus 18M

Konca roku 2021 sa dožili všetky tri kĺbové Citybusy, v pravidelnej premávke sa však objavujú len 2. Na vozidle ev. č. #354 je zadretý motor, rovnako sa očakáva oprava.

Irisbus Citelis 12M

V premávke sa objavuje ešte 10 vozidiel typu Irisbus Citelis 12M. 8 je pravidelne prevádzkovaných, 2 boli sú dočasne odstavené, vozidlo ev. č. #362 malo nehodu v Ľuboticiach a čakalo na opravu, vozidlo ev. č. #369 čakalo na dodávku náhradných dielov a následnú opravu.

Iveco-First FCLLI

Prvým vyradeným Rošerom sa stalo vozidlo ev. č. #372 z roku 2008, ktoré neprešlo technickou kontrolou a bolo vyradené. Jedná sa o vozidlo z dvojice najstarších minibusov.

SOR NB 18 City

V uplynulom roku pribudlo do stavu DPMP päť vozidiel tohto typu. Jeden jazdený autobus, ktorý bol v majetku spoločnosti SOR Libchavy a v Prešove obdržal ev. č. #412, sa zaradil do premávky 11. júna. V októbri boli do premávky zaradené aj úplne nové autobusy tohto typu v počte štyroch kusov, ktoré obdržali ev. č. od #415 do #418. Tesne po zaradení bolo vozidlo #417 účastné dopravnej nehody, po ktorej bolo odstavené a zaradilo sa do premávky až záverom decembra.

SOR NB 12 City

V októbri boli do premávky zaradené úplne nové autobusy tohto typu v počte dvoch kusov, ktoré obdržali ev. č. #413 a #414.

Irisbus Crossway LE 12.8

V marci 2021 prešli do vlastníctva DPMP obe vozidlá tohto typu. Vozidlo ev. č. #408 bolo od novembra odstavené kvôli výmene DPF.

SOR BN 10.5

Do vlastníctva DPMP prešli v závere februára posledné dva autobusy BN 10.5 ev. č. #410 a #411, vozidlo ev. č. #410 zachvátil 29. novembra požiar počas výkonu na linke 22. Autobus bol neopraviteľne poškodený a následne vyradený.


Škoda 14 TrM

Vozidlo ev. č. #121, v zimnej sezóne 2020/2021 slúžiace ako technologické vozidlo bolo vyradené a úlohu technologického vozidla na nasledujúcu zimu prevzalo vozidlo ev. č. #123, ktoré bolo preradené z linkovej prevádzky.

Škoda 24 Tr Citelis

V decembri 2021 bolo vyradené vozidlo ev. č. #703, ktoré bolo odpredané do Českej republiky. Predpokladá sa ďalší odpredaj smerom na Ukrajinu.

Škoda 25 Tr Citelis

Hoci sa vozidlá typu 25 Tr už v pravidelnej premávke nevyskytujú, 14. september, čas návštevy pápeža Františka bol v tomto prípade výnimkou a vozidlá #709 a #710 sa objavili na linkách 1 a 34.

 

Vysúťažená bola aj spoločnosť, ktorá zabezpečí šrotáciu vyradených vozidiel, postupne začali byť odvážané nasledujúce vozidlá:

Druh Typ Evidenčné číslo VIN číslo Rok výroby
Autobusy

Karosa B 941.1930 #332 TMKK11930VM000086 1997
Renault - Karosa PS09B4 City bus 12M #333 VF6PS09B400011018 1997
Karosa B 941.1934 #334 TMKK11934WM000174 1998
Karosa B 941.1934 #335 TMKK11934WM000173 1998
Karosa B 941.1934 #336 TMKK11934XM000193 1999
Karosa B 941E.1956 #337 TMKK11934XM000244 1999
Karosa B 932E.1690 #338 TMKB21690XM002251 1999
Karosa B 932E.1690 #339 TMKB21690YM003292 2000
Karosa B 932E.1690 #340 TMKB21690YM003291 2000
Karosa B 941E.1962 #342 TMKK119621M000343 2001
Renault - Karosa PS09D1 City bus 12M #343 VNEPS09D100000214 2001
Karosa B 961.1970 #345 TMKK119702M000390 2002
Karosa B 961E.1970 #346 TMKK119703M000433 2003
Karosa B 961E.1970 #351 TMKK119703M000434 2003

Dopravné nehody a mimoriadnosti

V priebehu roka došlo k mnohým nehodám či škodovým udalostiam, najviac však rezonovali nasledujúce kolízie:

 • Nehoda Irisbusu Citelis 12M #362 v Ľuboticiach s osobným automobilom (august 2021), ktorý nedal prednosť autobusu idúcemu po hlavnej ceste. Nehoda mala za následok štvormesačné odstavenie vozidla.
 • Nehoda Karosy B 961 #382 na Rusínskej ulici s osobným automobilom (november 2021), ktorý nedal prednosť protiidúcemu autobusu. Autobus bol po nehode odstavený len niekoľko dní.
 • Požiar SORu BN 10.5 #410 na zastávke Lesík delostrelcov (november 2021), autobus bol vyradený.
 • Nehoda SORu NB 18 City #417 v Ľuboticiach, autobus bol necelé dva mesiace odstavený.

Okrem nehôd či škodových udalostí došlo aj k mnohým mimoriadnostiam, napríklad:

 • 8. a 11. februára bola výrazne obmedzená najmä trolejbusová doprava v dôsledku poveternostných podmienok a poľadovice.
 • 18. mája boli kvôli povodniam obmedzené vybrané linky, linka 41 bola ukončená v zastávke Koryto, linka 21 premávala cez Tulčík.
 • 2. júla boli kvôli protestu v poobedňajších hodinách obmedzené linky premávajúce po Vranovskej ulici.
 • 15. júla boli kvôli nepriazni počasia najskôr mimo prevádzky trolejbusové linky, neskôr sa z toho istého dôvodu prepadla vozovka na Sekčove.

Reklamné polepy

Vybrané reklamné polepy na vozidlách:

Škoda 24 Tr Citelis
#705 HAUS od 4/2021
#711 Železiarstvo Virba celý rok
Škoda 25 Tr Citelis
#709 Garant Real celý rok
Škoda 31 Tr SOR
#716 LUX Kärcher celý rok
#719, #721 Wolt / McDonald's - McDelivery od 9/2021
#720 Svet podláh celý rok

Renault - Karosa Citybus 12M
#352 Tomdoor (busboard) od 11/2021
#353 ASKO nábytok (busboard) do 3/2021
Karosa B 961
#345, #346 Tomdoor (busboard) do 9/2021
#350 SUPER EXPRES, vývoz žúmp (busboard) do 9/2021
#381 MPL Stavebniny (busboard) celý rok
#382 JOMA Nábytok (busboard) celý rok
#383 SUPER EXPRES, vývoz žúmp (busboard) od 11/2021
Irisbus Citelis 18M
#357 Tomdoor (busboard) od 11/2021
#359 STOP SHOP od 1/2021
#370 Prima banka celý rok
Irisbus Citelis 18M
#365, #369 ABCTonery.sk (busboard) od 2. polovice 2021
#399 Datacomp celý rok
#400 Etilog (busboard) do 5/2021
SOR NB 18 City
#412 Prima banka od 5/2021
Solaris Urbino 12/18
#377, #378, #379, #385, #392, #394, #396 KM Parket (busboard) od 2/2021, celý rok #385, #392, #394, #396)
#380, #391, #393, #395 Svet podláh (busboard) od 12/2021 #391), celý rok
#384 Tomdoor (busboard) celý rok
#386 123podlahy (busboard) celý rok
SOR BN 10.5
#401 Jesus Christ Superstar celý rok
#402 Prvá stavebná sporiteľňa do 6/2021
#410, #411 LUX Kärcher od 6/2021

Zo života mesta a DP

1. februára bola na webovom sídle ÚVO zverejnená súťaž, ktorej predmetom malo byť dodanie desiatich plne nízkopodlažných hybridných trolejbusov. Lehota na predkladanie ponúk na 6 kĺbových a 4 štandardné trolejbusy uplynula koncom marca, aktuálne prebieha proces vyhodnocovania ponúk. Nie je vylúčené, že dôjde aj ku konaniu o námietkach.

O deň neskôr, 2. februára sa verejnosť dozvedela víťaza verejného obstarávania na dodanie dieselových autobusov, ktoré boli o pol roka neskôr do Prešova dodané a posledné dva mesiace uplynulého roka už jazdili na linkách.

V lete bola do ostrej prevádzky uvedená preferencia vozidiel MHD na šiestich vybraných križovatkách. Modulmi na komunikáciu s radičmi boli postupne vybavené všetky vozidlá MHD, ako autobusy, tak aj trolejbusy.

 


Pevne veríme, že ste uplynulý neľahký rok prežili najmä v čo najväčšom zdraví a v mene celého tímu imhd.sk prajeme šťastný, úspešný a lepší nový rok 2022!

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Ešte tam chýba reklama PSS, ktorú mala #705 od 1/2021 do 4/2021.
Reakcia na: TomoSK #3:
O tom nepochybujem, ale skúšať s tým bojovať keď ma tlačí čas asi nie je najlepšie.
Reakcia na: rexino #1:
Uvádzal som len ukončené obstarávania, ktoré reálne prebehli-prebiehajú. Čo sa týka diskriminačných podmienok, ÚVO má vo zvyku za diskriminačné považovať aj striktné vymedzenie šírky či výšky vozidiel, alebo počet dverí. 🙂
K obstarávaniam treba ešte pridať elektrobusy, kde bol druhý pokus ich obstarať taktiež zrušený. Tretí (a posledný) pokus na obstaranie je zaseknutý už zo začiatku. DPMP si už 2x dalo na UVO skontrolovať súťažné podklady a 2x (!!) im to bolo zamietnuté s odôvodnením diskriminačných praktík. Očividne sa snažia napísať podmienky tak, aby sa nemenovaný výrobca bez skúsenosti so Slovenským trhom neprihlásil, ale UVO, ktoré je tradične za benevolentnejšie hodnotenie referencii a požiadaviek (o tom sa presvedčili nedávno aj na NDS s R2), im to nepustí. Problém je, že eurofondy treba minúť do 11/2023 (teda elektrobusy by tu mali vtedy fyzicky byť) a pri rýchlosti obstarávania (viď. parciálky) to vidím už na hranici vykonateľnosti. Bavíme sa tu o viac ako 2mil. €, ktoré môžu Prešovu prepadnúť. Také ZSSK si už teraz nedovolilo podpísať už vysúťaženú ponuku na dieslove vlaky, pretože by ich nestihli vyrobiť.