Prehľad udalostí v MHD v roku 2020

Zvýšenie cien cestovného, obmedzenia kvôli koronavírusu, ale aj nové vozidlá - toto všetko priniesol rok 2020.

Rok 2020 bol poznačený najmä pandémiou COVID-19 a s ňou súvisiacimi zmenami a obmedzeniami. Systém mestskej hromadnej dopravy je však živý a na všetky tieto zmeny musel operatívne reagovať. Nakoľko udalostí v MHD okolo pandémie bolo v priebehu roka viac než dosť, rozhodli sme sa hneď v úvode priniesť stručný prierez vývojom.

Koronavírus obmedzuje hromadnú dopravu

Dátum Udalosť
6.3.2020 Dopravný podnik informuje o zavedení dodatočnej preventívnej dezinfekcii vozidiel MHD.
11.3.2020 Ruší sa používanie dopytového otvárania dverí, všetky zastávky MHD sa obsluhujú ako stále, ruší sa doplnkový predaj cestovných lístkov.
13.3.2020 Ruší sa nástup a výstup prednými dverami, priestor okolo kabíny vodiča je vymedzený páskou, predné sedačky sa neobsadzujú.
16.3.2020 Povinnosť nosiť počas celej prepravy v MHD prekryté dýchacie cesty rúškom.
Zavedený prázdninový režim premávky MHD s predpokladom trvania dvoch týždňov.
17.3.2020 Zavedený režim premávky v pracovných dňoch ako v sobotu. Dôvodom bolo drastické zníženie mobility obyvateľstva po zatvorení škôl a verejných inštitúcií a nárast PN a OČR vodičov MHD.
Zatvorenie predajní cestovných lístkov v nákupných strediskách Družba (Sídlisko III) a Opál (sídlisko Sekčov).
18.3.2020 V pracovných dňoch pridané mimoriadne spoje na základe požiadaviek cestujúcich
 • v ranných hodinách na linkách 10 12 13 14 18 21 22 24 a 46,
 • vo večerných hodinách na linkách 7 14 18 21 22 24 34 a 46.
26.3.2020 V pracovných dňoch pridané ďalšie mimoriadne spoje na základe požiadaviek cestujúcich
 • v ranných hodinách na linkách 4 7 8 14 19 32 34 a N3,
 • v popoludňajších hodinách na linkách 7 13 21 a 34.
1.4.2020 V pracovných dňoch pridané ďalšie mimoriadne spoje na základe požiadaviek cestujúcich
 • v ranných hodinách na linkách 15 27 a 41,
 • v popoludňajších hodinách predĺžený spoj na linke 22.
11.4.2020 Biela sobota
 • linky MHD premávali podľa cestovného poriadku pre sobotu, linka 26 nepremávala vôbec.
10.4.2020
12.4.2020
13.4.2020
Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok
 • podľa cestovného poriadku pre sobotu premávali linky 10 12 15 19 29 a 45.
 • podľa cestovného poriadku  pre nedeľu premávala v trase Kanaš - Čierny most linka 14.
 • v trase Išľa - Cemjata premávala podľa mimoriadneho cestovného poriadku linka 21.
 • v hodinovom intervale premávali celodenne nočné linky N1 N2 a N3, ktoré obsluhovali štandardné autobusy.
 • zvyšné linky MHD v uvedené dni nepremávali vôbec. Obce Fintice, Haniska, Ľubotice, Malý Šariš, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Vyšná Šebastová a Záborské neboli obsluhované MHD.
23.4.2020
 • Dopravný podnik informuje o príprave zmeny režimu premávky MHD na špeciálny, kombinovaný variant cestovného poriadku, ktorý sa rozsahom približoval prázdninovému cestovnému poriadku.
 • na základe rozhodnutia mesta Prešov, ako hlavného akcionára DPmP, a.s., bola automaticky predĺžená platnosť obyčajných aj zľavnených predplatných cestovných lístkov.
27.4.2020 Predajne cestovných lístkov v nákupných strediskách Družba a Opál boli opätovne otvorené.
4.5.2020 V súvislosti s plošným uvoľňovaním opatrení došlo k zmene režimu premávky MHD.
 • v pracovných dňoch zavedený prázdninový režim premávky autobusových liniek.
 • trolejbusové linky premávali v režime:
  • linky 1 2 a 5 v 30-minútovom celodennom intervale,
  • linka 7 v 30-minútovom intervale v špičke, v sedle v 60-minútovom,
  • linky 4 8 a 38 v 20-minútovom celodennom intervale.
12.5.2020 Obnovenie zastávok na znamenie.
1.6.2020 V súvislosti so zavedením dobrovoľnej dochádzky do základných a stredných škôl bola obnovená premávka vybraných školských spojov:
 • obnovená premávka školských spojov  A F H K L P T J a R (dočasný spoj),
 • naďalej nepremávali školské spoje C D E G M S J* a T*,
 • obnovené vybrané zachádzky k základným školám na linkách 14 a 21.
1.7.2020 MHD premáva aj naďalej v špeciálnom prázdninovom režime.
 • skúšobne je zavedený spoj linky 7 o 14:25 z Budovateľskej na Čierny most,
 • predĺžený spoj linky 28 o 17:19 z Ľubotíc až na Delňu.
1.9.2020 Zavedený režim premávky MHD podľa cestovného poriadku pre školský pracovný deň.
27.10.2020 V súvislosti s rapídnym zhoršením epidemiologickej situácie a postupným zatváraním škôl bol opäť zavedený režim premávky podľa prázdninového cestovného poriadku, ktorý zotrval v platnosti aj po skončení roka 2020.

Linkové vedenie, organizácia dopravy a tarifa

22. januára z dôvodu nedostatku pojazdných midibusov (celkovo v evidencii 8, potrebné sú 4) premávala linka 27 v skrátenej trase. Zastávky Terchovská, Súľovská, Ku Brezinám, Vodárenská a Hviezdna neboli obsluhované. Linka 27 premávala po/zo zastávky Slávičia. Obmedzenie trvalo približne 1,5 hodiny.

1. februára došlo k zvýšeniu cien cestovného v mestskej hromadnej doprave v Prešove. Zvýšenie cien cestovného sa týkalo cestovných lístkov platných v II. tarifnom pásme a celosieťových cestovných lístkov, pričom cena jednorazových lístkov bola zvýšená o 5, resp. 10 centov. V predajniach DPmP prebiehala v ďalších mesiacoch výmena starých neplatných lístkov.

3. februára boli polročné školské prázdniny. Trolejbusové aj autobusové linky premávali podľa cestovného poriadku pre prázdninový pracovný deň. Školské spoje v tento deň nepremávali.

Od 6. do 10. februára 2020 neprebiehalo vyučovanie na ZŠ Ľubotice z dôvodu vyhlásených chrípkových prázdnin. Školské spoje J a H v tomto období nepremávali. 

Od 10. februára do 31. augusta bola kvôli rekonštrukcii cesty a priľahlých chodníkov (výstavba OC Novum) uzavretá Štefánikova ulica. Linky MHD, ktoré prechádzajú úsekom cez Štefánikovu ulicu jazdili po obchádzkových trasách:

 • linka 29 
  • v smere k Nemocnici premávala po uliciach Levočská, Hlavná a Grešova, neobslúžila zastávky Floriánova a Okružná, náhradnými zastávkami boli Poliklinika, Trojica a Na Hlavnej.
 • linka 32
  • všetky spoje v smere na Sibírsku nezačínali na zastávke Okružná, ale na zastávke Trojica, pričom zastávky Okružná, Floriánova a Poliklinika neboli obsluhované.
 • linka 32A
  • premávala po náhradnej trase po uliciach Rusínska, Lesík delostrelcov, Vajanského, Duklianska a Hlavná s obsluhou zastávok na znamenie Lesík delostrelcov a Vajanského, zastávky Čierny most a Okružná neboli touto linkou obsluhované.
 • školský spoj K
  • v smere na Sídlisko III premávala po Hlavnej ulici s obsluhou zastávok Divadlo Jonáša Záborského a Na Hlavnej, zastávky Okružná a Floriánova obsluhované neboli.

Od 2. marca do 6. marca boli v Prešovskom kraji školské jarné prázdniny. Všetky linky MHD premávali podľa cestovného poriadku pre prázdninový pracovný deň. Školské spoje v tomto období nepremávali vôbec.

Od 25. apríla 27. apríla 2020 bolo z dôvodu rekonštrukcie uzatvorené železničné priecestie vo Veľkom Šariši pred pivovarom. Linka 45 bola preto rozdelená na dve časti. V smere z Prešova do Veľkého Šariša linka 45 premávala len po železničné priecestie, dopravu v úseku Štefánikova - Veľký Šariš zabezpečovalo ďalšie vozidlo. V úseku od zastávky Štefánikova po železničné priecestie sa cestujúci presúvali peši. Prestup medzi obomi vozidlami linky 45 bol zabezpečený.

Od 3. mája prebiehala rekonštrukcia cesty I. triedy na Vranovskej ulici. Rekonštrukcia mala niekoľko etáp a jej ukončenie sa predpokladalo na koniec roka. Linka 1 bola obsluhovaná autobusmi, zastávka Vranovská v smere do Nižnej Šebastovej nebola obsluhovaná vôbec.

4. mája došlo k zmene režimu premávky z víkendového režimu na prázdninový, resp. špeciálny pri trolejbusových linkách. Okrem toho došlo k zrušeniu linky 20 a zastávky Veselá a taktiež k reorganizácii liniek nočnej dopravy. Na linkách N1 a N2 došlo k zmene trasy, linka N3 bola zrušená. Obsluha jednotlivých lokalít mesta však ostala zachovaná. Nové trasy liniek sú nasledovné:

 • linka N1 - okružne: Sídlisko III - Clementisova - Obrancov mieru - Vysokoškolský areál - Železničná stanica - Košická - Švábska - Solivarská - Múzeum Solivar - Solivar - Múzeum Solivar - Solivarská - Lesnícka - Martina Benku - Laca Novomeského - Pod Šalgovíkom - Martina Benku - Lesnícka - Švábska - Košická - Železničná stanica - Vysokoškolský areál - Obrancov mieru - Clementisova - Sídlisko III.
 • linka N2 - okružne: Nižná Šebastová - Skleník - Sibírska - Martina Benku - Švábska - Košická - Železničná stanica - Trojica - Sabinovská - Rázcestie Šidlovec - Sídlisko III - Centrum - Clementisova - Poliklinika - Trojica - Železničná stanica - Košická - Švábska - Martina Benku - Sibírska - Skleník - Nižná Šebastová.

10. mája bolo vo večerných hodinách na zastávke Martina Benku strhnuté trolejové vedenie. Od 19-tej hodiny bola zavedená náhradná autobusová doprava. Nástup a výstup cestujúcich prebiehal obojsmerne pri OC Kaufland.

Od 20. mája do 22. mája z dôvodu stavebných prác na ceste na Sázavského ulici premávali linky 12 15 24 a 43 po obchádzkovej trase cez ulice Fučíkova - Októbrová - 19. januára. Zastávka Sázavského tak nebola obsluhovaná ani v jednom smere. Náhradnými zastávkami boli Odborárska a Kollárova.

Od 10. júna do 12. júna bola z dôvodu stavebných prác uzavretá miestna komunikácia na Slanskej ulici. Zastávky Limbová, Slávik a Slanská tak v uvedenom čase neboli obsluhované. Linka 13 a školský spoj P premávali po náhradnej trase cez Vranovskú ulicu, kde po ceste obslúžili náhradné zastávky Nižná Šebastová, Pažica a Šebastovská.

Od 19. augusta došlo k zmene organizácie dopravy na Vranovskej ulici. Po niekoľkých mesiacoch sa premávka vrátila na pravú časť vozovky, ktorá bola kompletne zrekonštruovaná. Došlo k úprave obsluhy vybraných zastávok:

Smer Nižná Šebastová/Fintice

 • zastávka Šarišské Lúky (Skleník) v dočasnej polohe – posun o cca 300 m v smere jazdy,
 • zastávka Vranovská zrekonštruovaná a v pôvodnej polohe,
 • zastávka Pažica zrekonštruovaná a v pôvodnej polohe.

Smer centrum mesta

 • zastávky PažicaVranovská Šarišské Lúky (Skleník) v pôvodnej polohe.

1. septembra  vstúpil do platnosti nový cestovný poriadok. V pracovných dňoch sa premávka autobusov a trolejbusov riadila cestovným poriadkom pre školský pracovný deň. Premávka MHD sa vrátila do štandardného režimu, ktorý bol nastavený pred vyhlásením mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. Došlo taktiež viacerým výrazným zmenám:

Úprava premávky z dôvodu rekonštrukcie Vranovskej ul.

 • trolejbusová linka 1 bola dočasne rozdelená na dve časti. Úsek Solivar – Dopravný podnik bol obsluhovaný trolejbusom, úsek Dopravný podnik – Nižná Šebastová bol obsluhovaný autobusom. Prestup cestujúcich bol zabezpečený na zastávke Dopravný podnik.
 • trasa školského spoja E sa upravila nasledovne: Nižná Šebastová – Vranovská – Sibírska – Jurkovičova – Rusínska – Vajanského – Levočská – Centrum – Sídlisko III.
 • trasa školského spoja H sa upravila nasledovne: Išľa – Nová – ZŠ Ľubotice – Sibírska.

Zmena názvov vybraných zastávok

Pôvodný názov zastávky Nový názov zastávky
Hollého Fakultná nemocnica
Hydinárske závody Petrovianska
Nemocnica Detská nemocnica
Pod Sordokom Rázcestie Kanaš
Prameň Bohúňova
Skleník Šarišské Lúky
Staničná Andreja Sládkoviča
Šafárikova Šafárikova, cintorín
Štefánikova Staničná
Vysielač Logistické centrum
Vysokoškolský areál Prešovská univerzita
ZŠ Strážnická ZŠ Ľubotice
Železničné priecestie Za traťou

Z dôvodu zlepšenia prehľadnosti boli upravené aj názvy zastávok v mestskej časti Šalgovík tak, aby rešpektovali geografickú polohu nástupíšť.

Pôvodný názov zastávky Smer Nový názov zastávky
Hruny Sídlisko Sekčov Kamenná
Sekčovská Sídlisko Sekčov Hruny

Od 1. septembra bola obnovená premávka na zrekonštruovanej Štefánikovej ulici. Linky 29 32 a 32A opäť premávajú po pôvodných trasách cez Ul. Štefánikovu, Okružnú a Floriánovu.

2. septembra bola z dôvodu stavebných prác uzatvorená komunikácia na Makarenkovej ulici v Ľuboticiach. Linky 13 a 28 premávali po obchádzkovej trase cez ulice Nižnianska, Kalinčiakova a Korabinského, neobslúžili pôvodné zastávky Ľubotice, Šalgovická a Korabinského. Zastávka Ľubotice bola dočasne presunutá na Kalinčiakovu ul. oproti cintorínu. Zastávka Jána Kostru bola posunutá za križovatku s Korabinského ul. Zastávky Korabinského a Šalgovická boli v danom čase zrušené bez náhrady.

Od 3. septembra bola v súvislosti s rekonštrukciou cesty na Vranovskej ulici posunutá zastávka Šarišské Lúky (Skleník) v smere na konečnú Nižná Šebastová do svojej pôvodnej polohy.

4. septembra bola z dôvodu stavebných prác uzatvorená komunikácia na Slanskej ulici v Nižnej Šebastovej. Spoje linky 13 o 11:00 a 13:00 z Limbovej premávali po obchádzkovej trase cez ulice Vranovská a Šebastovská a neobslúžili pôvodné zastávky Limbová, Slávik a Slanská. Na obchádzkovej trase obslúžili zastávky Nižná Šebastová a Pažica. Od zastávky Šebastovská linka pokračovala po nezmenenej trase.

14. septembra došlo k zmene organizácie dopravy na rekonštruovanej Vranovskej ulici. Došlo k úprave obsluhy vybraných zastávok v smere do centra mesta:

 • zastávka Pažica je v pôvodnej polohe,
 • zastávka Vranovská  dočasne posunutá o cca 50 m v smere jazdy,
 • zastávka Šarišské Lúky (Skleník) dočasne posunutá o cca 50 m v smere jazdy.

15. septembra bola v popoludňajších hodinách uzavretá Hlavná ulica z dôvodu konania 60. ročníka Večerného behu Prešovom. Autobusové linky a trolejbusové linky 1 2 5 5D (nahradené autobusmi) boli odklonené na obchádzkovú trasu cez Ul. Štefánikovu, Okružnú a Remscheidskú a trolejbusové linky 4 a 8 boli odklonené cez ul. 17. novembra a Obrancov mieru.

Od 1. októbra sa pristúpilo k skúšobnej úprave trasy školského spoja H, ktorý vykonáva zvoz detí k ZŠ v Ľuboticiach. Po novom obsluhoval zastávky v Nižnej Šebastovej v opačnom poradí, teda Vodná, Potočná ul., Včelárska ul.

Počas víkendov 17. - 18. a 24. - 25. októbra prebiehala pokládka asfaltového koberca na cestách I/18 a I/20 na Vranovskej a Bardejovskej ulici. Z tohto dôvodu bolo severné napojenie cesty I/20 na cestu I/18 (Prešovská ul., napojenie na nadjazd smerom na Poprad) dočasne uzatvorené. Linka 28 v tom čase premávala po obchádzke cez Šebastovskú a Vranovskú ulicu.

Od 27. októbra bol zavedený prázdninový režim premávky MHD, ktorý súvisel so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou.

Od 17. novembra je cesta I/18 na Vranovskej ulici otvorená po rekonštrukcii bez akýchkoľvek obmedzení pre mestskú hromadnú dopravu. V prevádzke sú taktiež zrekonštruované zastávky Šarišské Lúky, Vranovská a Pažica v oboch smeroch a linku 1 obsluhujú trolejbusy v celej trase.

Od 1. decembra došlo k zmene cestovných poriadkov a úprave premávky vybraných liniek. Z dôvodu častých meškaní, ktoré sa prenášali na celú trasu linky, bola rozdelená linka 21, ktorá dovtedy obsluhovala obce Fintice a Malý Šariš.

Upravené trasy liniek

 • linka 21
  • premáva v trase Fintice - Vranovská - Duklianska - Trojica- Na Hlavnej - Grešova - Fakultná nemocnica - Vranovská - Fintice.
 • linka 23
  • premáva v trase Malý Šariš - Levočská - Poliklinika - Trojica - Na Hlavnej - Okružná - Floriánova - Poliklinika - Levočská - Malý Šariš.

Od 3. decembra z dôvodu neohlásenej rekonštrukcie ulice Za Kalváriou a nemožnosti zabezpečenia bezpečnej premávky autobusov cez túto ulicu neboli linkou 15 obsluhované zastávky MHD Za Kalváriou, Hôrka a Záhradkárska osada. Linka 15 premávala len po zastávku Horárska. Neskôr bola obsluha skrátená len po zastávku Zimný štadión, od 10. decembra premávala linka 15 po zastávku Slávičia.

Od 12. decembra bol režim premávky linky 15 upravený nasledovne:

 • v pracovných dňoch v čase od 7:35 do 15:25 premávka len po zastávku Slávičia.
  • zastávky Horárska, Záhradkárska osada, Hôrka a Za Kalváriou neobsluhované.
 • v ostatnom čase pracovných dní a počas víkendov premávka v celej trase až po zastávku Za Kalváriou.

Vozidlový park, zastávky a infraštruktúra

14. januára bola naposledy v premávke Karosa B 941E #342, vozidlo muselo byť stiahnuté z premávky kvôli zlému technickému stavu, dopravca ho dočasne vyradil z prevádzky.

13. februára bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej účelom je spolufinancovanie projektu "DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove - II. etapa". Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. si tak vďaka zabezpečenému spolufinancovaniu uplatnil opciu na nákup 10-tich nových trolejbusov (6 ks Škoda 31 Tr SOR a 4 ks Škoda 30 Tr SOR).

17. februára bol v premávke naposledy autobus Karosa B 941E #341. Autobus je momentálne dočasne odhlásený z evidencie. Od tohto momentu nepremávali v prešovských uliciach žiadne autobusy typu B 941(E).

Od 14. apríla je zrušená zastávka Pod Kopaninou v oboch smeroch. Dôvodom je pokračujúca výstavba rýchlostnej cesty R4 (severný obchvat). Zastávka je zrušená bez náhrady, cestujúci môžu využiť zastávky Bikoš, Šariš Park, prípadne Pod Sordokom a Pivovar.

28. apríla bola na stránke Úradu pre verejné obstarávanie aktualizovaná zákazka Nákup elektrobusov a príslušenstva pre DPMP. Jedná sa o nákup 5 kusov mestských, dvojnápravových elektrobusov dĺžky do 9 metrov, ktoré budú dodané vrátane riadiacich, informačných, kamerových, odbavovacích a nabíjacích systémov. Spolu s elektrobusmi má byť dodané aj nabíjacie príslušenstvo - 5 nabíjačiek pre pomalé nabíjanie a 1 nabíjačka pre rýchle nabíjanie. Predpokladaná hodnota zákazky je 2 544 550,00 € bez DPH. Financovanie zákazky má byť z 95% pokryté fondami EÚ z Integrovaného regionálneho operačného programu a zo zvyšných 5% ju má pokryť obstarávateľ. Elektrobusy majú byť dodané do 21 mesiacov od podpisu zmluvy s výhercom obstarávania. Viac informácií.

30. apríla bol do premávky opätovne zaradený trolejbus Škoda 31 Tr SOR #718, ktorý bol odstavený takmer 6 mesiacov. Podroboval sa oprave v dielňach DPmP, a.s. po nehode z 13. novembra 2019, kedy do trolejbusu na Vihorlatskej ul. narazilo nákladné auto. Po nehode ostala poškodená pravá zadná časť trolejbusu približne od 4. dverí až po koniec vozidla a zdeformované boli taktiež aj okenné priečky. Zarážajúci je fakt, že na vozidle neboli doposiaľ nalakované vymenené diely do farebnej schémy dopravcu, takže vozidlo už niekoľko mesiacov pôsobí ako nedokončené.

Od 5. mája bola po dobu dvoch týždňov posunutá zastávka Pekárne v smere do mesta o cca 50 metrov späť proti smeru jazdy. Dôvodom boli prebiehajúce stavebné práce a s tým súvisiaca čiastočná uzávierka Budovateľskej ulice.

Od 8. mája do 10. mája prebiehala na Ul. Arm. gen. Svobodu oprava poškodenej časti vozovky a oprava kanalizačných vpustí na zastávke Martina Benku v oboch smeroch. Oprava so sebou priniesla aj obmedzenie prejazdnosti, z tohto dôvodu vozidlá MHD pri obsluhe zastávky Martina Benku nezachádzali do zastávkovej niky. Obsluha zastávky prebiehala v oboch smeroch z pravého jazdného pruhu.

K 1. júnu bol definitívne vyradený dlhodobo odstavený trolejbus Škoda 24 Tr Irisbus #702. Stal sa tak prvým vyradeným nízkopodlažným trolejbusom na Slovensku.

5. júna sa do ostrej premávky zaradil autobus Irisbus Citelis 12M s evidenčným číslom #400, ktorý začiatkom roka Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. odkúpil od Dopravného podniku mesta Žiliny s. r. o. Pred zaradením do premávky autobus podstúpil rozsiahlejšie opravy v motorovej časti a taktiež bol prelakovaný do korporátneho náteru DPmP. Charakteristickým znakom sa stáva biely pás nad oknami a taktiež biely pás nad čelným sklom, pôvodné prešovské Citelisy totiž majú tieto časti nalakované červenou farbou.

V júni boli do premávky postupne zaradené viaceré trolejbusy Škoda 31 Tr SOR ( #714 - #719 ), ktoré boli počas jarných mesiacov odstavené kvôli rôznym poruchám. Epidemiologická situácia sa však výrazne dotkla aj dodávok náhradných dielov, ktoré sa spomalili, resp. zastavili. V istom momente tak dopravca evidoval až 9 odstavených trolejbusov naraz. Keďže boli kvôli mimoriadnemu cestovnému poriadku nároky na výpravu nižšie, cestujúci tento problém ani nepocítili.

17. júna sa do premávky zaradil autobus Karosa B 961 s evidenčným číslom #346, ktorý bol kvôli poruche motora odstavený od októbra  roka 2019.

V priebehu mesiaca júl došlo k rekonštrukcii zastávky Obrancov mieru v oboch smeroch. Vymenené boli obrubníky a asfaltové povrchy, úpravou prešli aj priľahlé trávnaté plochy. Pozitívom rekonštrukcie je aj zrušenie schodíka medzi priestorom zastávky a chodníka, zastávka sa teda stala v oboch smeroch bezbariérovou. 

17. júla zverejnil Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. na svojom webovom sídle Výzvu na predloženie cenovej ponuky, predmetom zákazky bol odpredaj šiestich vyradených trolejbusov a dvoch autobusov na ich zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Vozidlá boli z areálu podniku postupne vyvážané od polovice septembra. Likvidácia vozidiel prebiehala v kovošrote v Drienovskej Novej Vsi.

Zoznam vozidiel sa nachádza v tabuľke:

Vozidlo Typ Evidenčné číslo Rok výroby
Škoda 14 Tr štandardný #78 1987
Škoda 14 TrM štandardný #122 2001
Škoda 15 TrM kĺbový #116 1998
Škoda 15 TrM kĺbový #117 1999
Škoda 15 TrM kĺbový #118 1999
Škoda 24 Tr Irisbus štandardný #702 2006
Karosa B 961 kĺbový #347 2002
Karosa B 961E kĺbový #349 2003

21. júla 2020 bola na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie zverejnená zákazka Nákup dieselových autobusov a príslušenstva pre DPMP. Predmetom súťaže je dodanie 15 kusov (10 kĺbových, 5 štandardných) nových nízkopodlažných autobusov s dieselovým pohonom. Výsledkom verejného obstarávania má byť rámcová zmluva na 48 mesiacov, ktorá umožní dopravcovi odobrať toľko vozidiel, na koľko bude mať v danom čase finančné prostriedky. Pomocou operačného programu IROP má byť financovaný nákup štyroch 18-metrových a dvoch 12-metrových autobusov. Zvyšné autobusy môžu byť financované z vlastných zdrojov, z účelových dotácií, z úveru alebo pomocou NFP. Viac informácií.

V druhej polovici júla bol z premávky stiahnutý v poradí druhý Renault - Karosa City bus 12M s evidenčným číslom #343. Dôvodom odstavenia bola nadmerná korózia nosných častí rámu a následný neúspech na technickej kontrole. 

29. júla schválili poslanci prešovského MsZ návrh na odkúpenie siedmich autobusov SOR BN 10,5, ktoré si DPmP, a.s. doposiaľ prenajímal od Dopravného podniku Bratislava, a. s. (DPB). Cena za jedno vozidlo bola 6 000 €, po odkúpení došlo k prečíslovaniu do číselného radu podniku ( #401 - #407).

V priebehu augusta uzatvoril DPmP, a.s. nájomné zmluvy s Dopravným podnikom Bratislava, a. s. (DPB) a spoločnosťou Tempus Trans s. r. o., ktorých predmetom je prenájom dvoch autobusov SOR BN 10.5 (z DPB) a dvoch autobusov Irisbus Crossway LE 12.8 (z Tempus Trans). Pri autobusoch Irisbus Crossway sa dokonca ráta s ich odkúpením po uplynutí 10-mesačného prenájmu. Vozidlá boli dodané v druhej polovici augusta. Autobusy SOR majú evidenčné čísla #3431 a #3433, autobusy Crossway majú evidenčné čísla #408 a #409.

17. septembra prešiel bránami DPmP, a. s. prvý z desiatich nových trolejbusov z uplatnenej opcie, konkrétne kĺbový trolejbus Škoda 31 Tr SOR. V priebehu ďalších dní boli postupne dodané ešte zvyšné trolejbusy 31 Tr SOR (5 ks) a 30 Tr SOR (4 ks), pričom posledné vozidlo dorazilo 2. októbra. Jedná sa o dodávku trolejbusov z opcie, ktorú si dopravný podnik uplatnil na prelome rokov 2019 a 2020. V rámci projektu "DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove" bola už v rokoch 2016 a 2017 realizovaná dodávka 10 trolejbusov Škoda 31 Tr SOR a 5 trolejbusov Škoda 30 Tr SOR.

Po dodávke nových vozidiel bol stav v trolejbusovom vozoparku takýto:

Súčasný evidenčný stav prevádzkovaných trolejbusov
Typ vozidla Počet kusov Nízkopodlažnosť Klimatizácia Roky dodávky
Škoda 14 TrM 1 nie nie 2001
Škoda 24 Tr Irisbus 6 áno nie 2006 - 2008
Škoda 25 Tr Irisbus 5 áno nie 2006 - 2008
Škoda 31 Tr SOR 25 áno áno (18 ks) 2011 - 2020
Škoda 30 Tr SOR 9 áno áno (9 ks) 2017 - 2020
         
Celkový počet trolejbusov:  46
Celkový počet nízkopodlažných trolejbusov:  45
Celkový počet klimatizovaných trolejbusov: 27

18. septembra sa do premávky zaradil dlhodobo odstavený autobus SOR NB 18 #375

23. októbra sa do premávky s cestujúcimi zaradili autobusy Irisbus Crossway LE 12.8, ktoré si DPmP, a. s. prenajal ešte v auguste. Autobusy čiastočne omladia vozidlový park a stabilizujú nelichotivú situáciu s technickou spoľahlivosťou autobusovej dopravy v Prešove. Pred zaradením do premávky bolo nutné uskutočniť množstvo úprav, aby boli vozidlá prispôsobené tunajším podmienkam. Došlo k inštalácii informačno-tarifného systému, keďže tieto autobusy predtým neslúžili v štandardnej prevádzke MHD, montáž informačno-tarifného systému prebiehala "od gruntu" - vrátane celej novej kabeláže a prípravy pre označovače a displeje. Taktiež boli doplnené signalizácie zatvárania dverí, opravené klimatizačné jednotky a samozrejmosťou je kompletná generálna očista a dezinfekcia.

6. októbra bol po oprave zaradený do premávky autobus Irisbus City Bus 18M #354 a od 14. októbra zasahuje do premávky aj autobus Irisbus Citelis 12M #362.

Na sklonku októbra začali v premávke objavovať aj autobusy SOR BN 10.5 v prešovskom nátere. Ako prvý dostal slušivý kabát ešte v auguste autobus #405, ďalej nasledovali #403, #407, #406 a #404. Autobusy #403 a #405 boli istý čas odstavené kvôli poruchám na prevodovkách. Kým autobusy nezasahovali do výpravy, čas odstavenia bol využitý na drobné klampiarenske práce a následné prestriekanie do nového náteru.

23. novembra sa do premávky zaradili prvé trolejbusy Škoda 30 Tr SOR a Škoda 31 Tr SOR z dodávky z opcie. Po vykonaní predpísaných úkonov, skúšok, vystavení technických preukazov a vybavení poistenia boli vozidlá pripravené na službu v prešovskej MHD.

V decembri podpísala ministerka investícií Veronika Remišová vyzvania pre národné projekty, ktoré sa Dopravný podnik v spolupráci s mestom usiluje zrealizovať už vyše roka. Z eurofondov by mali byť čoskoro obstarané nové trolejbusy s pomocným pohonom v celkovom počte 10 kusov, či postavené alebo zrekonštruované nové úseky trolejbusových tratí. Viac informácií.


Informačné a tarifné systémy

19. marca bol nainštalovaný automat na cestovné lístky Mikomat M16 na zastávke Solivarská v smere do centra mesta. Doposiaľ sa na Solivare nachádzal automat na cestovné lístky len na zastávke Múzeum Solivar.

V apríli boli na zastávkach Jurkovičova, Sibírska, Nemocnica, Poliklinika, Vysokoškolský areál a VUKOV zrealizované úpravy na automatoch na cestovné lístky. Jednalo sa o odstránenie starého nevzhľadného oplechovania, ktoré sa stávalo terčom útokov vandalov a nelegálnej reklamy. Oplechovanie vystriedali vkusné striešky s LED osvetlením, ktoré si DPmP, a. s. vyrába vo vlastnej réžii. Podsvietené striešky sa v súčasnosti nachádzajú už takmer na všetkých automatoch v sieti MHD.

V mesiacoch máj a jún boli nainštalované ďalšie automaty Mikomat M16 (T), ktoré prešli technickým zhodnotením a po novom umožňujú bezkontaktnú platbu kartou. Takéto automaty pribudli na zastávke Martina Benku (smer mesto), Trojica (obojsmerne) a Na Hlavnej (smer Trojica).

Počiatkom septembra bola realizovaná rekonštrukcia označníkov na vybraných zastávkach v centre mesta a v ďalších častiach mesta. Účelom bolo pozdvihnúť úroveň cestovania a celkového vzhľadu zastávok a ich okolia. Na označníky bol aplikovaný nový červeno-žltý náter, vymenené boli označovacie tabule, koše a aj plexisklá, ktoré boli značne opotrebované. Postupne boli upravené označníky na zastávkach Trojica, Na Hlavnej, DJZ, Veľká pošta, Čierny most, Poliklinika, Múzeum Solivar a Centrum.

V septembri boli inštalované ďalšie automaty na cestovné lístky, ktoré umožňujú bezkontaktnú platbu za cestovný lístok pomocou platobnej karty, resp. mobilu. Automaty, ktoré prešli technickým zhodnotením boli umiestnené na zastávky Divadlo Jonáša Záborského a Veľká pošta. Umiestnenie automatov súviselo s otvorením OC Novum, keďže sa predpokladal nárast počtu cestujúcich na zastávkach v jeho okolí.

13. novembra došlo k prelomovej udalosti v novodobej histórii dopravného podniku. Po vyše dvadsiatich rokoch došlo k výmene "hlasu", ktorý ohlasoval zastávky a špeciálne hlásenia vo vozidlách. Pôvodné nahrávky vytvoril ešte v 90. rokoch bývalý riaditeľ DPmP, a.s. Ing. Peter Janus. Po skončení jeho pracovného pomeru požiadal podnik o stiahnutie nahrávok. Z rôznych dôvodov sa podarilo jeho žiadosti vyhovieť až po nekoľkých mesiacoch, kedy jeho hlas vystriedala bývalá hovorkyňa mesta, pani Mgr. Eva Peknušiaková, PhD. Viac informácií.

1. decembra došlo k úprave vybraných textov, ktoré sa zobrazujú na vonkajších, ale aj vnútorných displejoch vozidiel MHD. Nakoľko boli v uplynulých mesiacoch, resp. rokoch dodané nové vozidlá s väčšími displejmi, nie je už minimálne v prípade trolejbusov nutné skracovať texty, ktoré sa zobrazujú na vonkajších transparentoch. Práve nové vozidlá boli impulzom k tomu, aby sa upravili zobrazované ciele, a to nielen na trolejbusových linkách. Viac informácií. V tabuľke prinášame prehľad zmien, ktoré boli zatiaľ vykonané:

Pôvodne zobrazovaný text Aktuálne zobrazovaný text
Šebastová Nižná Šebastová
Obr. mieru Obrancov mieru
Str. les. škola SOŠ lesnícka
Šľachtiteľ. stanica Šľachtiteľská stanica
Veterin. nemoc. Veterinárna nemocnica

Reklamy na vozidlách MHD

V prvý februárový víkend bola na trolejbus Škoda 25 Tr Irisbus #709 osadená nová celovozidlová reklama, ktorá propaguje realitnú kanceláriu Garant Real. O celovozidlové reklamy naopak prišli trolejbusy Škoda 24 Tr Irisbus #705 (HAUS) a #706 (Advisors Real Estate).

31. marca bol do premávky prvý raz nasadený trolejbus Škoda 24 Tr Irisbus #705 s novou celovozidlovou reklamou na železiarstvo HAUS. Jedná sa už o štvrtú verziu reklamy od tohto zadávateľa na trolejbusoch prešovskej MHD.

23. októbra sa do premávky zaradili prenajaté autobusy Irisbus Crossway LE 12.8 #408 a #409. Autobusy zároveň obdržali celovozidlové reklamy na kandidáta na Európske hlavné mesto kultúry 2026 - mesto Prešov. Za zmienku stojí aj fakt, že reklamy neprekrývajú plochu okien, a tak nezamedzujú cestujúcim vo výhľade.

16. novembra bol na linky MHD po prvý raz vypravený autobus SOR BN 10.5 #402 s novou celovozidlovou reklamou propagujúcou spoločnosť Prvá stavebná sporiteľňa.

V priebehu jesene boli taktiež obnovené, resp. osadené nové busboardy na tieto autobusy:

Evidenčné číslo Reklama
#344 Autoškola Delňa
#345#346#384 tomdoor.sk
#360#367#400 elektrony.sk
#381 MPL Stavebniny
#380, #385#393#395 Svet podláh
#387 Fatrafol
#391  Zlatníctvo LION
#397#398 Lamina
#377, #378, #379, #396 KM Parket

11. decembra bol vypravený autobus SOR BN 10.5 #401 s novou celovozidlovou reklamou propagujúcou predstavenie Divadla Jonáša Záborského - Jesus Christ Superstar.


Pevne veríme, že ste uplynulý neľahký rok prežili najmä v čo najväčšom zdraví, v mene celého tímu imhd.sk vám ďakujeme za priazeň a prajeme šťastný, úspešný a lepší nový rok 2021!

 

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.