Platiť kartou za lístok môžete na ďalších zastávkach

Možnosť bezkontaktnej platby za cestovný lístok sa rozšírila na ďalšie zastávky.

V uplynulých týždňoch boli inštalované ďalšie automaty na cestovné lístky, ktoré umožňujú bezkontaktnú platbu za cestovný lístok pomocou platobnej karty, resp. mobilu. Predmetom investície bolo technické zhodnotenie dvoch starších automatov Mikomat M16, kde došlo k výmene elektronických častí, celkovej oprave a k dosadeniu platobného terminálu. Pri umiestňovaní automatov sa prihliadalo na plánované otvorenie OC Novum, keďže sa predpokladá nárast počtu cestujúcich na zastávkach v okolí OC po jeho otvorení.

Automaty s možnosťou platby kartou boli osadené na týchto zastávkach:

  • Divadlo Jonáša Záborského,
  • Veľká pošta.

Súčasná epidemiologická situácia len viac upriamuje pozornosť na platobný styk cestujúcich v MHD, a je preto len pozitívnou správou, že možnosti bezkontaktnej platby sa rozširujú na ďalšie frekventované zastávky. K dispozícii máme podrobný zoznam automatov na cestovné lístky, v ktorom sú vyznačené aj všetky automaty umožňujúce platbu kartou.

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. zároveň pripravuje projekt modernizácie odbavovacieho systému vo vozidlách MHD, dôjsť by malo k nahradeniu súčasných označovačov na cestovné lístky novými, ktoré umožňujú bezkontaktnú platbu kartou priamo vo vozidle.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.