Dopravný podnik odpredáva vyradené vozidlá

Areál na Bardejovskej ulici čoskoro opustia vyradené trolejbusy a autobusy.

V piatok 17. júla 2020 zverejnil Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. na svojom webovom sídle Výzvu na predloženie cenovej ponuky, predmetom zákazky je odpredaj šiestich vyradených trolejbusov a dvoch autobusov na ich zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 23. júla 2020 o 12. hodine. Pri vyhodnocovaní ponúk vyhrá ten uchádzač, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu cenu za 1 kg bez DPH. Zákazku nie je možné rozdeliť na viacero častí, uchádzači musia predkladať ponuky pre všetkých 8 vozidiel. Z areálu Dopravného podniku musia byť uvedené vozidlá odvezené najneskôr do 11. septembra 2020. Zoznam odpredávaných vozidiel sa nachádza v tabuľke:

Vozidlo Typ Evidenčné číslo Rok výroby Dátum posledného vypravenia
Škoda 14 Tr štandardný #78 1987 21.11.2017
Škoda 14 TrM štandardný #122 2001 17.4.2019
Škoda 15 TrM kĺbový #116 1998 25.1.2019
Škoda 15 TrM kĺbový #117 1999 26.6.2019
Škoda 15 TrM kĺbový #118 1999 10.6.2019
Škoda 24 Tr Irisbus štandardný #702 2006 7.3.2017
Karosa B 961 kĺbový #347 2002 8.2.2017
Karosa B 961E kĺbový #349 2003 12.11.2018

Vzhľadom na to, že už v jesenných mesiacoch majú byť dodané nové trolejbusy, je tento krok dopravcu logický, keďže kapacitné možnosti vozovne na Bardejovskej ulici sú obmedzené a zároveň sa jedná o dlhodobo nepojazdné vyradené vozidlá, ktoré sú len ťarchou. Pre dopravných fanúšikov však môže poburujúco pôsobiť fakt, že s trolejbusom #78 sa už neráta ako s historickým vozidlom.

Z informácií, ktoré nám poskytlo Odd. prevádzky pevných trakčných zariadení a údržby trolejbusov DPMP, a. s. ešte v máji, je zrejmé, že generálna oprava trolejbusu by bola v tunajších podmienkach priam nemožná, resp. extrémne finančne náročná. Vo veľmi zlom technickom stave sa nachádza rám vozidla, ktorý je skorodovaný a najlepším riešením by určite bola novostavba. Problémom je taktiež aj elektrická časť vozidla, ktorá nie je ani zďaleka funkčná a najdôležitejšie komponenty trolejbusu by bolo nutné nahradiť novými. Kapacitné možnosti dielní, finančné možnosti spoločnosti, slabá dostupnosť náhradných dielov a mnoho ďalších problémov sa podpísali pod upustenie od myšlienky zachovania tohto trolejbusu. Iskričkou nádeje však môže byť posledný jazdiaci trolejbus 14 TrM #123, ktorý aj naďalej ostáva ako rezervný.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.