Mesto a Dopravný podnik podpísali novú zmluvu o službách vo verejnom záujme
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Zmluva je platná od 1. januára 2017.

Dopravný podnik mesta Prešov a Mesto Prešov uzavreli 22. decembra 2016 Rámcovú zmluvu o službách vo verejnom záujme a zabezpečení MHD osôb v meste Prešov. Zmluva bude platná od 1. januára 2017 do 31. decembra 2026.

Medzi prílohami zmluvy sa nachádza okrem iného aj zoznam projektov na toto obdobie:

  • P1 – Modernizácia vozového parku trolejbusov – I. etapa
  • P2 – Realizácia inteligentných dopravných systémov s preferenciou MHD
  • P3 – Trolejbusová trať ul. Solivarská – Sídlisko Šváby – Delňa
  • P4 – Trolejbusová trať Čierny most – ul. Kuzmányho – ul. Rusínska
  • P5 – Trolejbusová trať ul. Sibírska – ul. Pod Šalgovíkom
  • P6 – Modernizácia trolejbusových tratí ul. Levočská, ul. Gen. Svobodu
  • P7 – Modernizácia meniarní ul. Solivarská a ul. Mukačevská
  • P8 – Modernizácia depa trolejbusov ul. Bardejovská 7, Ľubotice
  • P9 – Modernizácia vozového parku trolejbusov – II. etapa

Nemenej zaujímavý je pohľad na minimálne objemy výkonov MHD. V rokoch 2017 a 2018 má odjazdiť DPMP minimálne 4 700 000 km (z toho 2 650 000 km autobusmi) a od roku 2019 do 2026 až 5 000 000 km, v rámci ktorých sa kilometrické výkony autobusov majú znížiť o 200 000 ročne a výkony trolejbusov naopak stúpnu voči rokom 2017 - 2018 o 500 000 km ročne.

Viac sa má dbať aj na prevádzkové štandardy – presnosť prevádzky, či informovanosť cestujúcich. Oproti súčasnosti má byť od 1. januára 2017 v každom vozidle aktuálna schéma linkového vedenia (momentálne sa v niekoľkých vozidlách nachádza schéma z roku 2001 a v drvivej väčšine z roku 2006, odkedy sa niekoľkokrát menilo linkové vedenie a rozširovala pôsobnosť prevádzky).

Zlepšiť sa má aj informovanosť na zastávkach. Ak je zastávka vybavená prístreškom, bude sa v ňom nachádzať výňatok z prepravného poriadku a tarify, cenník cestovného či schéma linkového vedenia.


24.12.2016
-Davidoshmhd-