Informácie › Vyhľadávanie

Od znárodnenia k Dopravnému podniku mesta Nitry (1949 - 1962)

História

Od polovice 20. storočia zaznamenala Nitra značný rozvoj.

Mestská doprava pod taktovkou ČSAD Bratislava (1963 - 1995)

História

Národný (resp. od roku 1989 štátny) podnik ČSAD Bratislava, dopravný závod 807 Nitra, prevádzkoval mestskú hromadnú dopravu v Nitre do roku 1993.

Stagnácia a opätovný rozvoj (1996 - súčasnosť)

História

Od stagnácie k opätovnému rozvoju V druhej polovici 90-tych rokov začala mestská hromadná doprava stagnovať a táto stagnácia pokračovala aj na začiatku 21. storočia, pretože financií na

História MHD v Nitre

História

Pred 1949 Začiatky verejnej dopravy v Nitre a okolí 1949 – 1962 Od znárodnenia k Dopravnému podniku mesta Nitry 1963 – 1993 Mestská doprava pod taktovkou ČSAD

Začiatky verejnej dopravy v Nitre a okolí (1750 - 1948)

História

Vznik verejnej dopravy Nitru až do 19. storočia s okolím spájala len sieť hradských ciest a dopravu tovaru, pošty a osôb zabezpečovali konské povozy. Od polovice 18. storočia za čias

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do