Tarifné podmienky MHD v Nitre (od 1.1.2017)


Základné informácie o tarife

Jednorazové cestovné lístky na jednu jazdu sa kupujú u vodiča alebo cez SMS na čísle 1177. Vodič vydáva lístky z elektronickej pokladne a ďalej sa už neoznačujú. Pri kúpe lístka cez SMS môže cestujúci nastúpiť do vozidla až po prijatí spätnej SMS, ktorá by mala prísť do 2 minút. Lístok v oboch prípadoch od zakúpenia platí 60 minút a je možné s ním počas doby platnosti neobmedzene prestupovať.

Ďalšia možnosť platenia cestovného je prostredníctvom bezkontaktnej zálohovej čipovej karty (EZČK), ktorá sa dá zaobstarať v predaniach MHD v Nitre. Pri jej kúpe sa na ňu nahrá finančný obnos (kredit), z ktorého sa pri každej jazde odčíta cena cestovného. Cestovné pri platbe čipovou kartou je nižšie ako pri kúpe lístka u vodiča, takže cestovanie s kartou je výhodnejšie. Druhá jazda pri prestupe do 40 minút je zadarmo. Dobíjanie kreditu na kartu je tiež možné v predajniach MHD. Karta platí od vydania 5 rokov . Kredit od posledného dobitia platí 12 mesiacov, po tomto čase sa karta zablokuje a pri pokuse o platenie s ňou sa na označovači objaví nápis "Karta neplatná". Jej opätovné odblokovanie sa realizuje v predajniach MHD. Za manipulačný poplatok je možné požiadať o podrobný výpis jázd na danú čipovú kartu a tiež aj požiadať o vystavenie faktúry, avšak len od 5. do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Náhrada za stratenú, alebo zničenú platobnú čipovú kartu sa neposkytuje.

Pre pravidelných cestujúcich je zavedená kategória predplatných cestovných lístkov, ktoré umožňujú neobmedzené cestovanie počas platnosti predplatného lístka (mesiac, štvrťrok, rok). Podmienkou na využívanie predplatného cestovného lístka je vlastníctvo bezkontaktnej čipovej karty (EZČK). Predplatný cestovný lístok je možné zakúpiť na príslušné časové obdobie (mesiac, štvrťrok, rok), ktoré začína buď dňom predaja, alebo až maximálne 30 dní odo dňa predaja, t.j. predplatný lístok je možné zakúpiť si s 30-dňovým predstihom pred začiatkom jeho platnosti. Držitelia dlhodobých predplatných cestovných lístkov sú povinní bezprostredne po nastúpení do vozidla vyznačiť začiatok cesty (aj po prestupe) priložením čipovej karty k snímaciemu zariadeniu (označovaču). To však z čipovej karty žiaden kredit už neodráta.

Pre krátkodobých návštevníkov mesta sú k dispozícii turistické cestovné lístky - 24-hodinový a 7-dňový, ktoré sa kupujú u vodiča vo vozidle.

Študenti (od 15 do dovŕšenia 26 rokov) majú nárok na študentské cestovné.

Pokuta za cestovanie bez platného lístka závisí od toho, kedy pokutu cestujúci zaplatí. Ak cestujúci zaplatí pokutu priamo v autobuse, alebo do 3 pracovných dní v doplatkovej pokladni, jej výška je 20 €. Ak pokutu cestujúci zaplatí v doplatkovej pokladni v rozmedzí od 4 pracovných dní do 30 dní od porušenia prepravno-tarifných predpisov, jej výška je stanovená na 40 € . V prípade, že cestujúci nezaplatí pokutu ani do 30 dní, dopravca bude vymáhať od cestujúceho pokutu 70 €.

Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča. Cestujúci s čipovými kartami a SMS lístkami môžu nastupovať aj ostatnými dverami. Pri platení čipovou kartou je potrebné čipovú kartu na krátky čas priložiť k označovaču, ktorý sa nachádza v blízkosti dverí. Pri úspešnom označení zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí odčítaná suma. S detským kočíkom sa nastupuje do stredných, alebo zadných dverí (podľa typu vozidla) so súhlasom vodiča. Vystupovanie prednými dverami nie je povolené.

Nárok na bezplatnú prepravu majú:

  • deti do začatia povinnej školskej dochádzky,
  • osoby odkázané na invalidný vozík, vrátane invalidného vozíka,
  • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S,
  • nevidiaci,
  • držitelia preukazov KPV, VTNP, PV-ZPO.

Batožina, kočík, bicykel a pes sa prepravujú bezplatne.


Cenník jednorazových a predplatných cestovných lístkov - platí od 1.1.2017

kategória na jednu cestu na neobmedzený počet ciest
z karty u vodiča cez SMS 24-hodinový týždenný mesačný štvrťročný polročný
občan (bez zľavy) 0,50 € 0,80 € 0,90 € 2,40 € 8,40 € 20 € 50 € 90,-
dôchodca do 70 rokov 0,30 € 0,50 € - - - 12 € 30 € 54,-
žiak, študent 0,30 € 0,50 € - - - 12 € 30 € 54,-
držiteľ BJP, SJP 1) 0,30 € 0,50 € - - - - - 12,-
držiteľ ZJP, DJP, KM 1) 0,10 € 0,50 € - - - - - 6,-
držiteľ ŤZP, ŤZP-S 2) 0,10 € 0,50 € - - - - - 1,-
občan nad 70 rokov 2) 0,10 € 0,50 € - - - - - 1,-

Poznámky a skratky:

1) - pri použití čipovej karty zľava len pre občanov s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch. V prípade trvalého pobytu v inom meste či obci nie je nárok na žiadnu zľavu.

2) - zľava len pre občanov s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch. V prípade trvalého pobytu v inom meste či obci je nárok na zľavu vo výške ako dôchodcovia do 70 rokov.

BJP - bronzová Jánskeho plaketa, SJP - strieborná Jánskeho plaketa, ZJP - zlatá Jánskeho plaketa, DJP - diamantová Jánskeho plaketa, KM - Kňazovického medaila, ŤZP - ťažko zdravotne postihnutý, ŤZP-S - ťažko zdravotne postihnutý so sprievodcom.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.