Kam chcete cestovať?

Nové cestovné poriadky

1 2 9

7 17 30

1 2 9

7 17 30

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Ako často v súčasnosti používate MHD v porovnaní s obdobím pred pandémiou koronavírusu?
#204, 304,  19,  21, Staničná ul., obratisko Železničná stanica Nitra

Nové fotografie a materiály

Viac