Zastávka ZVT

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
2 Železničná stanica
2 Vozovňa
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
6 Vozovňa
21 Rakytovce, ihrisko
21 Pieninská
90 Vozovňa; Krematórium
90 Pieninská
Linka Smer
2 Železničná stanica
2 Vozovňa
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
6 Vozovňa
21 Rakytovce, ihrisko
21 Pieninská
90 Vozovňa; Krematórium
90 Pieninská

Najbližšie odchody