Zastávka Úrad PV SR

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
5 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket; Tulská
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
33 Senica, otočka
33 THK, otočka
601455 Badín, Vŕšok; Vlkanová, otoč.; Hronsek, žel.st.
Linka Smer
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
5 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket; Tulská
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
33 Senica, otočka
33 THK, otočka
601455 Badín, Vŕšok; Vlkanová, otoč.; Hronsek, žel.st.

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
1 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
1 Železničná stanica
32 Podlavice, Gaštanová
3 Rooseveltova nemocnica
1 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket
1 Železničná stanica
33 THK, otočka
33 Senica, otočka
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
32 Iliaš, pri moste
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
3 Vozovňa
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
5 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
32 Podlavice, Gaštanová
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
5 TESCO hypermarket
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
5 Rooseveltova nemocnica
1 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
1 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
1 Rooseveltova nemocnica
33 THK, otočka
3 Vozovňa
33 Senica, otočka
1 Železničná stanica
5 Rooseveltova nemocnica
1 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
5 TESCO hypermarket
1 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
1 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
1 Železničná stanica
5 Rooseveltova nemocnica
33 THK, otočka
1 Rooseveltova nemocnica
33 Senica, otočka
5 TESCO hypermarket
1 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
1 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
1 Železničná stanica
5 Rooseveltova nemocnica
1 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket
1 Železničná stanica
33 THK, otočka
3 Rooseveltova nemocnica
33 Senica, otočka
1 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
1 Železničná stanica
5 Rooseveltova nemocnica
1 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
1 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
1 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
3 Vozovňa
3 Plážové kúpalisko
3 Vozovňa
33 THK, otočka
3 Vozovňa
33 Senica, otočka
3 Rooseveltova nemocnica
3 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
601455 Vlkanová, otoč.
3 Rooseveltova nemocnica
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
32 Iliaš, pri moste
33 THK, otočka
3 Vozovňa
3 Rooseveltova nemocnica
1 Rooseveltova nemocnica
33 Senica, otočka
3 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
3 Vozovňa