Zastávka Štadlerovo nábrežie

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
2 Železničná stanica
2 Vozovňa
4 Železničná stanica
4 TESCO hypermarket
6 Moskovská
6 Železničná stanica
7 Internátna
7 Železničná stanica
8 Moskovská
8 Železničná stanica
21 Rakytovce, ihrisko
21 Pieninská
22 Radvaň Park; Vozovňa
22 Pieninská
26 Rudohorská, dolná
26 Internátna
41 Iliaš, II.
41 Senica, otočka; Železničná stanica
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Železničná stanica; Orange
601451 Nemce; Námestie slobody; Autobusová stanica
601451 Malachov
601454 Dolný Harmanec, Kohút; Dolný Harmanec, Horný Harmanec polesie
601454 Autobusová stanica
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
601455 Autobusová stanica
601463 Horné Pršany
601463 Autobusová stanica
Linka Smer
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
2 Železničná stanica
2 Vozovňa
4 Železničná stanica
4 TESCO hypermarket
6 Moskovská
6 Železničná stanica
7 Internátna
7 Železničná stanica
8 Moskovská
8 Železničná stanica
21 Rakytovce, ihrisko
21 Pieninská
22 Radvaň Park; Vozovňa
22 Pieninská
26 Rudohorská, dolná
26 Internátna
41 Iliaš, II.
41 Senica, otočka; Železničná stanica
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Železničná stanica; Orange
601451 Nemce; Námestie slobody; Autobusová stanica
601451 Malachov
601454 Dolný Harmanec, Kohút; Dolný Harmanec, Horný Harmanec polesie
601454 Autobusová stanica
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
601455 Autobusová stanica
601463 Horné Pršany
601463 Autobusová stanica

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
4 TESCO hypermarket
26 Internátna
22 Pieninská
1 Železničná stanica
601454 Dolný Harmanec, Horný Harmanec polesie
601455 Autobusová stanica
601451 Malachov, Kopanice
1 Rooseveltova nemocnica
7 Železničná stanica
22 Radvaň Park
6 Železničná stanica
4 Železničná stanica
6 Moskovská
2 Vozovňa
21 Pieninská
601463 Horné Pršany
1 Železničná stanica
1 Rooseveltova nemocnica
601455 Badín, Vŕšok
21 Rakytovce, ihrisko
6 Železničná stanica
7 Internátna
2 Železničná stanica
26 Rudohorská, dolná
6 Moskovská
4 TESCO hypermarket
26 Internátna
22 Pieninská
1 Železničná stanica
601451 Nemce, otoč.
601463 Autobusová stanica
1 Rooseveltova nemocnica
7 Železničná stanica
22 Radvaň Park
6 Železničná stanica
4 Železničná stanica
6 Moskovská
2 Vozovňa
601454 Autobusová stanica
21 Pieninská
1 Železničná stanica
1 Rooseveltova nemocnica
601455 Autobusová stanica
21 Rakytovce, ihrisko
6 Železničná stanica
7 Internátna
2 Železničná stanica
26 Rudohorská, dolná
6 Moskovská
601455 Hronsek, žel.st.
4 TESCO hypermarket
26 Internátna
22 Pieninská
1 Železničná stanica
1 Rooseveltova nemocnica
7 Železničná stanica
22 Radvaň Park
6 Železničná stanica
4 Železničná stanica
6 Moskovská
2 Vozovňa
601454 Dolný Harmanec, Kohút
21 Pieninská
1 Železničná stanica
1 Rooseveltova nemocnica
601451 Malachov, Kopanice
21 Rakytovce, ihrisko
6 Železničná stanica
7 Internátna
2 Železničná stanica
26 Rudohorská, dolná
6 Moskovská
4 TESCO hypermarket
26 Internátna
22 Pieninská
1 Železničná stanica
601455 Autobusová stanica
1 Rooseveltova nemocnica
7 Železničná stanica
22 Radvaň Park
6 Moskovská
6 Železničná stanica
4 Železničná stanica
2 Vozovňa
21 Pieninská
1 Železničná stanica
601451 Nemce, otoč.
6 Moskovská
6 Železničná stanica
1 Rooseveltova nemocnica
21 Rakytovce, ihrisko
601454 Autobusová stanica
7 Internátna
2 Železničná stanica
26 Rudohorská, dolná
6 Moskovská
6 Železničná stanica
601455 Badín, Vŕšok
4 TESCO hypermarket
26 Internátna