Zastávka Severná

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
24 Starohorská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
27 Starohorská, otočka
27 Podlavice, Gaštanová
33 Senica, otočka
33 THK, otočka
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
36 Mlynská, otočka
36 Železničná stanica
80 Rooseveltova nemocnica
80 Viestova
90 Iliaš, pri moste; Krematórium
90 Pieninská
Linka Smer
24 Starohorská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
27 Starohorská, otočka
27 Podlavice, Gaštanová
33 Senica, otočka
33 THK, otočka
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
36 Mlynská, otočka
36 Železničná stanica
80 Rooseveltova nemocnica
80 Viestova
90 Iliaš, pri moste; Krematórium
90 Pieninská

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
90 Pieninská
24 Mládežnícka, otočka
24 Starohorská, otočka
36 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
80 Rooseveltova nemocnica
27 Starohorská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
24 Starohorská, otočka
35 Železničná stanica
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
80 Viestova
24 Mládežnícka, otočka
24 Starohorská, otočka
33 THK, otočka
36 Mlynská, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
33 Senica, otočka
24 Mládežnícka, otočka
24 Starohorská, otočka
36 Železničná stanica
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
24 Mládežnícka, otočka
24 Starohorská, otočka
35 Skubín, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
33 THK, otočka
24 Mládežnícka, otočka
24 Starohorská, otočka
35 Železničná stanica
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
33 Senica, otočka
24 Mládežnícka, otočka
24 Starohorská, otočka
36 Mlynská, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
24 Mládežnícka, otočka
24 Starohorská, otočka
36 Železničná stanica
33 THK, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
24 Mládežnícka, otočka
24 Starohorská, otočka
35 Skubín, otočka
33 Senica, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
24 Mládežnícka, otočka
24 Starohorská, otočka
35 Železničná stanica
25 Starohorská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
24 Starohorská, otočka
24 Starohorská, otočka
33 THK, otočka
35 Skubín, otočka
24 Mládežnícka, otočka
33 Senica, otočka
36 Mlynská, otočka
35 Železničná stanica
24 Mládežnícka, otočka
33 THK, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
35 Skubín, otočka
90 Krematórium
36 Železničná stanica
24 Starohorská, otočka
27 Podlavice, Gaštanová
25 Rooseveltova nemocnica
25 Starohorská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
24 Starohorská, otočka
33 Senica, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
36 Mlynská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
27 Starohorská, otočka
35 Železničná stanica
90 Iliaš, pri moste
25 Starohorská, otočka
80 Rooseveltova nemocnica
25 Rooseveltova nemocnica
90 Pieninská
24 Mládežnícka, otočka
24 Starohorská, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
35 Skubín, otočka
36 Železničná stanica