Zastávka STK

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
22 Radvaň Park; Vozovňa
22 Pieninská
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
41 Iliaš, II.
41 Senica, otočka; Železničná stanica
90 Iliaš, pri moste; Krematórium
90 Pieninská
Linka Smer
22 Radvaň Park; Vozovňa
22 Pieninská
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
41 Iliaš, II.
41 Senica, otočka; Železničná stanica
90 Iliaš, pri moste; Krematórium
90 Pieninská

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
22 Pieninská
22 Vozovňa
22 Pieninská
22 Vozovňa
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Pieninská
22 Vozovňa
22 Pieninská
22 Vozovňa
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
22 Radvaň Park
22 Pieninská
41 Iliaš, II.
41 Senica, otočka
22 Vozovňa
41 Iliaš, pri moste
32 Iliaš, pri moste
90 Krematórium
22 Pieninská
32 Podlavice, Gaštanová
90 Pieninská
41 Námestie slobody
22 Vozovňa
41 Iliaš, II.
90 Iliaš, pri moste
22 Pieninská
90 Pieninská
41 Senica, otočka
32 Iliaš, pri moste
22 Vozovňa
90 Krematórium
32 Podlavice, Gaštanová
22 Pieninská
90 Pieninská
41 Železničná stanica
90 Vozovňa
41 Iliaš, II.
22 Vozovňa
90 Pieninská
41 Senica, otočka
22 Pieninská
32 Iliaš, pri moste