Zastávka Rázc. Kynceľová

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
26 Rudohorská, dolná
26 Internátna
28 Rudohorská, dolná
28 Autobusová stanica
Linka Smer
26 Rudohorská, dolná
26 Internátna
28 Rudohorská, dolná
28 Autobusová stanica

Najbližšie odchody