Zastávka Rázc. Kynceľová

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
26 Rudohorská, dolná
26 Internátna
28 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
601451 Nemce
601451 Malachov; Autobusová stanica
Linka Smer
26 Rudohorská, dolná
26 Internátna
28 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
601451 Nemce
601451 Malachov; Autobusová stanica

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
26 Internátna
601451 Nemce, otoč.
28 Rudohorská, dolná
26 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
601451 Malachov, Kopanice
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
601451 Nemce, otoč.
28 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
601451 Autobusová stanica
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
28 Železničná stanica
28 Rudohorská, dolná
601451 Nemce, otoč.
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
601451 Malachov, Kopanice
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
28 Autobusová stanica
28 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
601451 Nemce, otoč.
26 SAD
28 Rudohorská, dolná
28 SAD
26 Rudohorská, dolná
26 SAD
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
601451 Malachov, Kopanice
28 Rudohorská, dolná
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
601451 Nemce, otoč.
26 Internátna
601451 Námestie slobody
26 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
601451 Nemce, otoč.
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
601451 Malachov, Kopanice
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
601451 Nemce, otoč.
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
601451 Malachov, Kopanice
28 Rudohorská, dolná
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
601451 Nemce, otoč.
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
26 Internátna
601451 Malachov, Kopanice
26 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
26 Internátna
26 Rudohorská, dolná
601451 Nemce, otoč.