Zastávka Nové Kalište

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
5 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket; Tulská
6 Moskovská
6 Železničná stanica; Vozovňa
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
Linka Smer
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
5 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket; Tulská
6 Moskovská
6 Železničná stanica; Vozovňa
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
3 Rooseveltova nemocnica
6 Železničná stanica
3 Vozovňa
6 Moskovská
5 Rooseveltova nemocnica
32 Podlavice, Gaštanová
3 Rooseveltova nemocnica
6 Železničná stanica
3 Vozovňa
3 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket
6 Moskovská
3 Vozovňa
32 Iliaš, pri moste
6 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
6 Moskovská
3 Rooseveltova nemocnica
6 Moskovská
6 Železničná stanica
5 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
6 Moskovská
6 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
32 Podlavice, Gaštanová
6 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket
6 Moskovská
3 Vozovňa
6 Železničná stanica
32 Iliaš, pri moste
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
6 Moskovská
6 Moskovská
6 Železničná stanica
3 Vozovňa
5 Rooseveltova nemocnica
6 Moskovská
6 Železničná stanica
3 Vozovňa
6 Železničná stanica
32 Podlavice, Gaštanová
3 Rooseveltova nemocnica
6 Moskovská
5 TESCO hypermarket
6 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
6 Moskovská
32 Iliaš, pri moste
6 Moskovská
6 Železničná stanica
3 Vozovňa
6 Moskovská
6 Železničná stanica
5 Rooseveltova nemocnica
6 Železničná stanica
6 Moskovská
5 TESCO hypermarket
6 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
6 Moskovská
32 Podlavice, Gaštanová
5 TESCO hypermarket
6 Moskovská
5 Rooseveltova nemocnica
6 Moskovská
3 Vozovňa
6 Moskovská
3 Rooseveltova nemocnica
6 Železničná stanica
6 Moskovská
3 Vozovňa
6 Železničná stanica
5 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa
5 TESCO hypermarket
6 Moskovská
3 Rooseveltova nemocnica
6 Železničná stanica
6 Moskovská
3 Vozovňa
6 Železničná stanica
5 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket
6 Moskovská
3 Rooseveltova nemocnica
6 Železničná stanica
6 Moskovská
3 Vozovňa
6 Železničná stanica
5 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket
6 Moskovská