Zastávka Kynceľová, II.

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
601451 Nemce
601451 Malachov; Banská Bystrica
Linka Smer
601451 Nemce
601451 Malachov; Banská Bystrica

Najbližšie odchody