Zastávka Kynceľová, II.

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
601451 Nemce
601451 Banská Bystrica; Malachov
Linka Smer
601451 Nemce
601451 Banská Bystrica; Malachov

Najbližšie odchody