Zastávka Kynceľová, II.

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
601451 Nemce
601451 Malachov; Autobusová stanica
Linka Smer
601451 Nemce
601451 Malachov; Autobusová stanica

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Autobusová stanica
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Námestie slobody
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Námestie slobody
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Námestie slobody
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.
601451 Autobusová stanica
601451 Nemce, otoč.
601451 Malachov, Kopanice
601451 Nemce, otoč.