Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: linka "24/2"
Dátum Linka Poradie Vozidlo Atypická výprava
19.9.2019 24 2 ZV-852DN-
18.9.2019 24 2 ZV-852DN-
17.9.2019 24 2 ZV-103DN-
16.9.2019 24 2 ZV-103DN-
15.9.2019 24 2 ZV-360DT-
14.9.2019 24 2 ZV-360DT-
13.9.2019 24 2 ZV-103DN-
12.9.2019 24 2 ZV-103DN-
11.9.2019 24 2 ZV-103DN-
10.9.2019 24 2 ZV-852DN-
9.9.2019 24 2 ZV-852DN-
8.9.2019 24 2 ZV-452DT-
7.9.2019 24 2 ZV-452DT-
6.9.2019 24 2 ZV-852DN-
5.9.2019 24 2 ZV-852DN-
4.9.2019 24 2 ZV-852DN-
3.9.2019 24 2 ZV-103DN-
2.9.2019 24 2 ZV-103DN-
1.9.2019 24 2 ZV-360DT-
31.8.2019 24 2 ZV-360DT-
30.8.2019 24 2 ZV-858CM-
29.8.2019 24 2 ZV-452DT-
28.8.2019 24 2 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.8.2019 24 2 ZV-860CM-
26.8.2019 24 2 ZV-860CM-
25.8.2019 24 2 ZV-173BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.8.2019 24 2 ZV-452DT-
24.8.2019 24 2 ZV-634DT-
24.8.2019 24 2 ZV-360DT-
23.8.2019 24 2 ZV-860CM-
22.8.2019 24 2 ZV-860CM-
21.8.2019 24 2 ZV-860CM-
20.8.2019 24 2 ZV-858CM-
19.8.2019 24 2 ZV-858CM-
18.8.2019 24 2 ZV-360DT-
17.8.2019 24 2 ZV-360DT-
16.8.2019 24 2 ZV-858CM-
15.8.2019 24 2 ZV-858CM-
14.8.2019 24 2 ZV-858CM-
13.8.2019 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.8.2019 24 2 ZV-860CM-
11.8.2019 24 2 ZV-452DT-
10.8.2019 24 2 ZV-452DT-
9.8.2019 24 2 ZV-860CM-
8.8.2019 24 2 ZV-860CM-
7.8.2019 24 2 ZV-860CM-
6.8.2019 24 2 ZV-858CM-
6.8.2019 24 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.8.2019 24 2 ZV-858CM-
5.8.2019 24 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.8.2019 24 2 ZV-360DT-
3.8.2019 24 2 ZV-360DT-
2.8.2019 24 2 ZV-858CM-
1.8.2019 24 2 ZV-858CM-
31.7.2019 24 2 ZV-732CN-
30.7.2019 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.7.2019 24 2 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.7.2019 24 2 ZV-452DT-
27.7.2019 24 2 ZV-169BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.7.2019 24 2 ZV-669CEnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.7.2019 24 2 ZV-723CN-
24.7.2019 24 2 ZV-723CN-
23.7.2019 24 2 ZV-732CN-
22.7.2019 24 2 ZV-732CN-
21.7.2019 24 2 ZV-360DT-
20.7.2019 24 2 ZV-360DT-
19.7.2019 24 2 ZV-732CN-
18.7.2019 24 2 ZV-732CN-
17.7.2019 24 2 ZV-732CN-
16.7.2019 24 2 ZV-736CN-
15.7.2019 24 2 ZV-736CN-
14.7.2019 24 2 ZV-452DT-
13.7.2019 24 2 ZV-452DT-
12.7.2019 24 2 ZV-736CN-
11.7.2019 24 2 ZV-736CN-
10.7.2019 24 2 ZV-736CN-
9.7.2019 24 2 ZV-732CN-
8.7.2019 24 2 ZV-732CN-
7.7.2019 24 2 ZV-360DT-
6.7.2019 24 2 ZV-360DT-
5.7.2019 24 2 ZV-452DT-
4.7.2019 24 2 ZV-732CN-
3.7.2019 24 2 ZV-732CN-
2.7.2019 24 2 ZV-736CN-
1.7.2019 24 2 ZV-736CN-
30.6.2019 24 2 ZV-452DT-
29.6.2019 24 2 ZV-452DT-
28.6.2019 24 2 ZV-859DN-
27.6.2019 24 2 ZV-859DN-
26.6.2019 24 2 ZV-859DN-
25.6.2019 24 2 ZV-675DN-
24.6.2019 24 2 ZV-675DN-
22.6.2019 24 2 ZV-452DT-
21.6.2019 24 2 ZV-675DN-
20.6.2019 24 2 ZV-675DN-
19.6.2019 24 2 ZV-675DN-
18.6.2019 24 2 ZV-859DN-
17.6.2019 24 2 ZV-859DN-
16.6.2019 24 2 ZV-452DT-
15.6.2019 24 2 ZV-452DT-

Späť na aktuálnu výpravu

Nasledujúce ►


Vyhľadávanie

Dátum:.. - ..
Typ vozidla:
Evidenčné číslo:
Linka:
Poradie:
Poznámka: