Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: linka "22/3"

DátumLinkaPoradieVozidloAtypická výprava
21.10.2020 22 3 ZV-858CM-
20.10.2020 22 3 ZV-860CM-
19.10.2020 22 3 ZV-860CM-
18.10.2020 22 3 ZV-858CM-
17.10.2020 22 3 ZV-858CM-
16.10.2020 22 3 ZV-860CM-
15.10.2020 22 3 ZV-860CM-
14.10.2020 22 3 ZV-860CM-
13.10.2020 22 3 ZV-858CM-
12.10.2020 22 3 ZV-858CM-
11.10.2020 22 3 ZV-860CM-
10.10.2020 22 3 ZV-860CM-
9.10.2020 22 3 ZV-858CM-
8.10.2020 22 3 ZV-858CM-
7.10.2020 22 3 ZV-858CM-
6.10.2020 22 3 ZV-860CM-
5.10.2020 22 3 ZV-860CM-
4.10.2020 22 3 ZV-858CM-
3.10.2020 22 3 ZV-858CM-
2.10.2020 22 3 ZV-860CM-
1.10.2020 22 3 ZV-860CM-
30.9.2020 22 3 ZV-736CN-
29.9.2020 22 3 ZV-363CN-
28.9.2020 22 3 ZV-361BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.9.2020 22 3 ZV-736CN-
27.9.2020 22 3 ZV-675DN-
26.9.2020 22 3 ZV-736CN-
26.9.2020 22 3 ZV-675DN-
25.9.2020 22 3 ZV-363CN-
24.9.2020 22 3 ZV-363CN-
23.9.2020 22 3 ZV-363CN-
22.9.2020 22 3 ZV-736CN-
21.9.2020 22 3 ZV-736CN-
20.9.2020 22 3 ZV-358BIoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.9.2020 22 3 ZV-363CN-
19.9.2020 22 3 ZV-363CN-
18.9.2020 22 3 ZV-736CN-
17.9.2020 22 3 ZV-736CN-
17.9.2020 22 3 ZV-723CN-
16.9.2020 22 3 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.9.2020 22 3 ZV-363CN-
14.9.2020 22 3 ZV-363CN-
13.9.2020 22 3 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.9.2020 22 3 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.9.2020 22 3 ZV-363CN-
10.9.2020 22 3 ZV-363CN-
9.9.2020 22 3 ZV-363CN-
8.9.2020 22 3 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
7.9.2020 22 3 ZV-736CN-
6.9.2020 22 3 ZV-363CN-
5.9.2020 22 3 ZV-363CN-
4.9.2020 22 3 ZV-736CN-
4.9.2020 22 3 ZV-344CN-
3.9.2020 22 3 ZV-736CN-
2.9.2020 22 3 ZV-736CN-
1.9.2020 22 3 ZV-363CN-
31.8.2020 22 3 ZV-675DN-
30.8.2020 22 3 ZV-859DN-
29.8.2020 22 3 ZV-859DN-
28.8.2020 22 3 ZV-675DN-
27.8.2020 22 3 ZV-675DN-
26.8.2020 22 3 ZV-349CEoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.8.2020 22 3 ZV-675DN-
25.8.2020 22 3 ZV-859DN-
24.8.2020 22 3 ZV-859DN-
23.8.2020 22 3 ZV-675DN-
22.8.2020 22 3 ZV-675DN-
21.8.2020 22 3 ZV-859DN-
20.8.2020 22 3 ZV-859DN-
19.8.2020 22 3 ZV-859DN-
18.8.2020 22 3 ZV-675DN-
17.8.2020 22 3 ZV-675DN-
17.8.2020 22 3 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.8.2020 22 3 ZV-859DN-
15.8.2020 22 3 ZV-859DN-
14.8.2020 22 3 ZV-675DN-
13.8.2020 22 3 ZV-675DN-
13.8.2020 22 3 ZV-719CN-
12.8.2020 22 3 ZV-675DN-
11.8.2020 22 3 ZV-859DN-
10.8.2020 22 3 ZV-859DN-
10.8.2020 22 3 ZV-166BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.8.2020 22 3 ZV-675DN-
9.8.2020 22 3 ZV-164BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.8.2020 22 3 ZV-719CN-
7.8.2020 22 3 ZV-859DN-
6.8.2020 22 3 ZV-859DN-
6.8.2020 22 3 nevypravený-
5.8.2020 22 3 ZV-859DN-
4.8.2020 22 3 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.8.2020 22 3 ZV-675DN-
3.8.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
3.8.2020 22 3 ZV-675DN-
2.8.2020 22 3 ZV-859DN-
1.8.2020 22 3 ZV-859DN-
31.7.2020 22 3 ZV-723CN-
30.7.2020 22 3 ZV-344CN-
30.7.2020 22 3 ZV-113DV-
29.7.2020 22 3 ZV-344CN-
28.7.2020 22 3 ZV-113DV-
27.7.2020 22 3 ZV-113DV-
26.7.2020 22 3 ZV-344CN-
26.7.2020 22 3 ZV-736CN-
25.7.2020 22 3 ZV-344CN-
24.7.2020 22 3 ZV-113DV-
23.7.2020 22 3 ZV-113DV-
22.7.2020 22 3 ZV-113DV-
21.7.2020 22 3 ZV-344CN-
20.7.2020 22 3 ZV-344CN-
19.7.2020 22 3 ZV-113DV-
18.7.2020 22 3 ZV-113DV-
17.7.2020 22 3 ZV-315BI-
16.7.2020 22 3 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.7.2020 22 3 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.7.2020 22 3 ZV-723CN-
13.7.2020 22 3 ZV-113DV-
13.7.2020 22 3 ZV-309BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.7.2020 22 3 ZV-719CN-
11.7.2020 22 3 ZV-719CN-
10.7.2020 22 3 ZV-113DV-
9.7.2020 22 3 nevypravený-
9.7.2020 22 3 ZV-113DV-
8.7.2020 22 3 ZV-113DV-
7.7.2020 22 3 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.7.2020 22 3 ZV-251CN-
5.7.2020 22 3 ZV-113DV-
4.7.2020 22 3 ZV-113DV-
3.7.2020 22 3 ZV-344CN-
2.7.2020 22 3 ZV-344CN-
1.7.2020 22 3 ZV-352BI-
1.7.2020 22 3 ZV-344CN-
30.6.2020 22 3 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.6.2020 22 3 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
28.6.2020 22 3 ZV-103DN-
28.6.2020 22 3 ZV-173BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.6.2020 22 3 ZV-103DN-
27.6.2020 22 3 ZV-719CN-
26.6.2020 22 3 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.6.2020 22 3 ZV-354BI-
24.6.2020 22 3 ZV-858CM-
23.6.2020 22 3 ZV-160BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
23.6.2020 22 3 ZV-103DN-
22.6.2020 22 3 ZV-160BHoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.6.2020 22 3 ZV-103DN-
21.6.2020 22 3 ZV-719CN-
20.6.2020 22 3 ZV-719CN-
19.6.2020 22 3 ZV-103DN-
18.6.2020 22 3 ZV-103DN-
18.6.2020 22 3 nevypravený-
17.6.2020 22 3 ZV-103DN-
16.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
15.6.2020 22 3 ZV-719CN-
14.6.2020 22 3 ZV-103DN-
14.6.2020 22 3 ZV-113DV-
13.6.2020 22 3 ZV-103DN-
12.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.6.2020 22 3 ZV-103DN-
8.6.2020 22 3 ZV-103DN-
7.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.6.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.6.2020 22 3 ZV-103DN-
4.6.2020 22 3 ZV-732CN-
3.6.2020 22 3 ZV-732CN-
2.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
1.6.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
31.5.2020 22 3 ZV-858CM-
30.5.2020 22 3 ZV-858CM-
29.5.2020 22 3 ZV-860CM-
28.5.2020 22 3 ZV-860CM-
27.5.2020 22 3 ZV-860CM-
26.5.2020 22 3 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.5.2020 22 3 ZV-858CM-
24.5.2020 22 3 ZV-860CM-
23.5.2020 22 3 ZV-860CM-
22.5.2020 22 3 ZV-858CM-
21.5.2020 22 3 ZV-858CM-
20.5.2020 22 3 ZV-858CM-
19.5.2020 22 3 ZV-860CM-
18.5.2020 22 3 ZV-860CM-
17.5.2020 22 3 ZV-858CM-
16.5.2020 22 3 ZV-858CM-
15.5.2020 22 3 ZV-860CM-
14.5.2020 22 3 ZV-860CM-
13.5.2020 22 3 ZV-860CM-
12.5.2020 22 3 ZV-858CM-
11.5.2020 22 3 ZV-858CM-
10.5.2020 22 3 ZV-860CM-
9.5.2020 22 3 ZV-860CM-
8.5.2020 22 3 ZV-858CM-
7.5.2020 22 3 ZV-732CN-
6.5.2020 22 3 ZV-732CN-
5.5.2020 22 3 ZV-860CM-
4.5.2020 22 3 ZV-860CM-
3.5.2020 22 3 ZV-858CM-
2.5.2020 22 3 ZV-858CM-
1.5.2020 22 3 ZV-860CM-
30.4.2020 22 3 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.4.2020 22 3 ZV-736CN-
28.4.2020 22 3 ZV-363CN-
27.4.2020 22 3 ZV-363CN-
26.4.2020 22 3 ZV-349CN-
25.4.2020 22 3 ZV-349CN-
24.4.2020 22 3 ZV-363CN-
23.4.2020 22 3 ZV-363CN-
22.4.2020 22 3 ZV-363CN-
21.4.2020 22 3 ZV-736CN-
20.4.2020 22 3 ZV-736CN-
20.4.2020 22 3 ZV-349CN-
19.4.2020 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.4.2020 22 3 ZV-363CN-
18.4.2020 22 3 ZV-363CN-
30.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.3.2020 22 3 ZV-308BI-
22.3.2020 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.1.2020 22 3 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.1.2020 22 3 nevypravený-
12.12.2019 22 3 ZV-355BI-
11.12.2019 22 3 nevypravený-
21.10.2019 22 3 nevypravený-
26.8.2019 22 3 nevypravený-
19.9.2018 22 3 ZV-710CDoslabená kapacita, nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.2.2018 22 3 nevypravený-
12.2.2018 22 3 nevypravený-
30.12.2017 22 3 nevypravený-
17.12.2017 22 3 ZV-158CA-
16.12.2017 22 3 ZV-158CA-
5.11.2017 22 3 ZV-158CA-
4.11.2017 22 3 ZV-158CA-
20.11.2013 22 3 nevypravený-
15.4.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.4.2013 22 3 ZV-312BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.3.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.3.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.3.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
14.3.2013 22 3 ZV-316BI-
12.3.2013 22 3 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
19.2.2013 22 3 BB-348BJnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
18.2.2013 22 3 BB-348BJ-
6.2.2013 22 3 BB-993BCnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.1.2013 22 3 BB-993BC-
28.1.2013 22 3 BB-993BC-
10.1.2013 22 3 ZV-316BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.12.2012 22 3 BB-348BJ-
5.12.2012 22 3 BB-348BJ-
25.12.2005 22 3 BB-298AH-
24.12.2005 22 3 BB-298AH-
9.10.2005 22 3 BB-606BE-
8.10.2005 22 3 BB-606BE-
6.10.2005 22 3 BB-367AJ-
5.10.2005 22 3 BB-367AJ-
24.9.2005 22 3 BB-460AI-
15.9.2005 22 3 BB-485AI-
11.9.2005 22 3 BB-244AYzvýšená kapacita
10.9.2005 22 3 BB-244AYzvýšená kapacita
5.9.2005 22 3 BB-244AY-
2.9.2005 22 3 BB-460AIoslabená kapacita
1.9.2005 22 3 BB-460AI-
21.8.2005 22 3 BB-996BS-
18.8.2005 22 3 BB-651BUoslabená kapacita
17.8.2005 22 3 BB-651BU-
16.8.2005 22 3 BB-995BSoslabená kapacita
14.8.2005 22 3 BB-597AJ-
12.8.2005 22 3 BB-995BSoslabená kapacita
6.8.2005 22 3 BB-996BS-
3.8.2005 22 3 BB-092AGoslabená kapacita
31.7.2005 22 3 BB-460AI-
30.7.2005 22 3 BB-460AI-
27.7.2005 22 3 BB-996BSoslabená kapacita
26.7.2005 22 3 BB-597AJoslabená kapacita
25.7.2005 22 3 BB-995BSoslabená kapacita
24.7.2005 22 3 BB-597AJ-
21.7.2005 22 3 BB-995BSoslabená kapacita
5.7.2005 22 3 BB-088BK-
25.6.2005 22 3 BB-298AH-
14.6.2005 22 3 BB-294BD-
28.5.2005 22 3 BB-034BM-
3.4.2005 22 3 BB-460AI-
25.3.2005 22 3 BB-460AI-
24.3.2005 22 3 BB-036BM-
18.3.2005 22 3 BB-244AY-
11.3.2005 22 3 BB-006AG-
5.3.2005 22 3 BB-460AI-
4.3.2005 22 3 BB-244AY-
17.2.2005 22 3 BB-294BD-
7.2.2005 22 3 BB-294BD-
1.2.2005 22 3 BB-712AO-
30.1.2005 22 3 BB-813AF-
28.1.2005 22 3 BB-712AO-
23.1.2005 22 3 BB-034BM-
20.1.2005 22 3 BB-294BD-
13.1.2005 22 3 BB-712AO-
3.1.2005 22 3 BB-712AO-
23.12.2004 22 3 BB-294BD-
22.12.2004 22 3 BB-815AF-
12.12.2004 22 3 BB-712AOzvýšená kapacita
11.12.2004 22 3 BB-712AOzvýšená kapacita
1.11.2004 22 3 BB-244AYzvýšená kapacita
12.9.2004 22 3 BB-244AYzvýšená kapacita
10.11.2003 22 3 BB-712AO-
15.7.2003 22 3 BB-244AY-
11.7.2003 22 3 BB-008AG-
23.8.2002 22 3 BB-244AY-
19.8.2002 22 3 BCA 05-31-
16.8.2002 22 3 BCA 05-31-
12.8.2002 22 3 BB-244AY-
6.8.2002 22 3 BB-244AY-
5.8.2002 22 3 BCA 05-31-
29.7.2002 22 3 BB-244AY-
23.7.2002 22 3 BB-244AY-
22.7.2002 22 3 BCA 22-49-
10.7.2002 22 3 BCA 22-49-
3.7.2002 22 3 BB-244AY-
26.12.2001 22 3 BC 40-46oslabená kapacita
13.8.2001 22 3 BB-917AF-
4.7.2001 22 3 BB-244AY-
8.2.2001 22 3 BC 86-33-
17.7.2000 22 3 BCA 25-76-
26.6.2000 22 3 BB-281AG-
20.1.2000 22 3 BB-281AG-
11.1.2000 22 3 BB-281AG-
7.12.1999 22 3 BB-086AI-
3.11.1999 22 3 BC 40-61oslabená kapacita
26.10.1999 22 3 BC 57-46oslabená kapacita
21.10.1999 22 3 BC 40-61oslabená kapacita
20.10.1999 22 3 BB-281AG-
1.10.1999 22 3 BC 53-44oslabená kapacita
26.8.1999 22 3 BB-598AJoslabená kapacita
14.5.1999 22 3 BB-281AG-
12.4.1999 22 3 BB-281AG-
22.2.1999 22 3 BCA 20-18-
17.2.1999 22 3 BCA 20-18-
27.2.1998 22 3 BCA 20-18-
14.1.1998 22 3 BCA 20-18-
15.12.1997 22 3 BCA 20-18-
10.12.1997 22 3 BCA 20-18-
18.6.1997 22 3 BC 49-40-
26.5.1997 22 3 BC 49-40-
20.3.1997 22 3 BC 49-40-
3.3.1997 22 3 BC 49-40-
19.2.1997 22 3 BC 49-40-
28.11.1996 22 3 BC 49-40-
24.10.1996 22 3 BC 49-40-
30.4.1996 22 3 BC 49-40-
23.8.2000 22 3 BB-815AF-
2.4.2001 22 3 BB-815AF-
29.7.2001 22 3 BB-815AF-
4.7.2002 22 3 BB-815AF-
6.7.2003 22 3 BB-091AG-
1.8.2003 22 3 BB-815AF-
12.9.2003 22 3 BB-815AF-
16.9.2003 22 3 BB-294BD-
17.10.2003 22 3 BB-294BD-
14.11.2003 22 3 BB-294BD-
2.9.2004 22 3 BB-006AG-
17.10.2004 22 3 BB-034BM-
27.10.2004 22 3 BB-695AR-
14.11.2004 22 3 BB-034BM-
20.11.2004 22 3 BB-485AI-
5.12.2004 22 3 BB-091AG-
13.12.2004 22 3 BB-026AVoslabená kapacita
24.12.2004 22 3 BB-695AR-
25.12.2004 22 3 BB-034BM-
26.12.2004 22 3 BB-034BM-
2.1.2005 22 3 BB-298AH-
15.1.2005 22 3 BB-034BM-
19.2.2005 22 3 BB-026AV-
15.3.2005 22 3 BB-352BJ-
19.3.2005 22 3 BB-695AR-
20.3.2005 22 3 BB-695AR-
24.3.2005 22 3 BB-352BJ-
27.3.2005 22 3 BB-695AR-
29.3.2005 22 3 BB-716BE-
2.4.2005 22 3 BB-695AR-
9.4.2005 22 3 BB-632AS-
9.4.2005 22 3 BB-485AI-
23.4.2005 22 3 BB-632AS-
30.4.2005 22 3 BB-695AR-
1.5.2005 22 3 BB-695AR-
21.5.2005 22 3 BB-632AS-
22.5.2005 22 3 BB-632AS-
18.6.2005 22 3 BB-028AG-
19.6.2005 22 3 BB-028AG-
26.6.2005 22 3 BB-091AG-
30.6.2005 22 3 BB-352BJ-
2.7.2005 22 3 BB-632AS-
3.7.2005 22 3 BB-632AS-
7.7.2005 22 3 BB-091AGoslabená kapacita
9.7.2005 22 3 BB-643AN-
31.8.2005 22 3 BB-349BJ-
3.9.2005 22 3 BB-589AF-
12.10.2005 22 3 BB-349BJ-
21.10.2005 22 3 BB-716BE-
29.10.2005 22 3 BB-716BEzvýšená kapacita
30.10.2005 22 3 BB-716BEzvýšená kapacita
1.11.2005 22 3 BB-632AS-
19.11.2005 22 3 BB-587AF-
30.11.2005 22 3 BB-587AFoslabená kapacita
1.12.2005 22 3 BB-587AFoslabená kapacita
2.12.2005 22 3 BB-352BJ-
23.12.2005 22 3 BB-349BJ-
27.12.2005 22 3 BB-349BJ-
29.12.2005 22 3 BB-716BE-
30.12.2005 22 3 BB-716BE-
31.12.2005 22 3 BB-587AF-
3.1.2011 22 3 ZV-166BHoslabená kapacita
12.1.2011 22 3 ZV-355BI-
13.1.2011 22 3 ZV-355BI-
26.1.2011 22 3 ZV-316BI-
29.1.2011 22 3 ZV-153CA-
21.3.2011 22 3 ZV-317BI-
22.3.2011 22 3 ZV-317BI-
11.4.2011 22 3 ZV-355BI-
9.5.2011 22 3 ZV-164BHoslabená kapacita
16.5.2011 22 3 ZV-354BI-
10.9.2011 22 3 ZV-354BIzvýšená kapacita
11.9.2011 22 3 ZV-354BIzvýšená kapacita
9.10.2011 22 3 ZV-159CA-
1.11.2011 22 3 ZV-354BIzvýšená kapacita
16.11.2011 22 3 BB-348BJ-
8.12.2011 22 3 ZV-166BHoslabená kapacita
18.12.2011 22 3 ZV-166BH-
7.3.2012 22 3 ZV-355BI-
8.3.2012 22 3 ZV-355BI-
13.3.2012 22 3 ZV-355BI-
16.3.2012 22 3 BB-993BC-
17.3.2012 22 3 ZV-157CA-
19.3.2012 22 3 ZV-354BI-
20.3.2012 22 3 ZV-354BI-
21.3.2012 22 3 ZV-355BI-
26.3.2012 22 3 ZV-355BI-
28.3.2012 22 3 ZV-354BI-
30.3.2012 22 3 ZV-354BI-
1.4.2012 22 3 ZV-162CA-
2.4.2012 22 3 ZV-354BI-
4.4.2012 22 3 ZV-355BI-
8.4.2012 22 3 ZV-153CA-
9.4.2012 22 3 ZV-162CA-
10.4.2012 22 3 ZV-355BI-
11.4.2012 22 3 ZV-354BI-
12.4.2012 22 3 ZV-354BI-
13.4.2012 22 3 ZV-354BI-
14.4.2012 22 3 ZV-162CA-
15.4.2012 22 3 ZV-162CA-
16.4.2012 22 3 ZV-354BI-
17.4.2012 22 3 ZV-354BI-
18.4.2012 22 3 BB-349BJ-
20.4.2012 22 3 ZV-355BI-
21.4.2012 22 3 ZV-153CA-
24.4.2012 22 3 ZV-314BI-
25.4.2012 22 3 ZV-354BI-
26.4.2012 22 3 ZV-354BI-
27.4.2012 22 3 ZV-354BI-
29.4.2012 22 3 ZV-162CA-
30.4.2012 22 3 ZV-354BI-
1.5.2012 22 3 ZV-156CA-
2.5.2012 22 3 ZV-355BI-
3.5.2012 22 3 ZV-355BI-
4.5.2012 22 3 ZV-355BI-
5.5.2012 22 3 ZV-153CA-
6.5.2012 22 3 ZV-153CA-
7.5.2012 22 3 ZV-355BI-
8.5.2012 22 3 ZV-162CA-
9.5.2012 22 3 ZV-354BI-
10.5.2012 22 3 ZV-354BI-
11.5.2012 22 3 ZV-354BI-
12.5.2012 22 3 ZV-162CA-
13.5.2012 22 3 ZV-162CA-
14.5.2012 22 3 ZV-354BI-
15.5.2012 22 3 BB-348BJ-
15.5.2012 22 3 ZV-354BI-
16.5.2012 22 3 ZV-355BI-
19.5.2012 22 3 ZV-153CA-
20.5.2012 22 3 ZV-153CA-
21.5.2012 22 3 ZV-355BI-
22.5.2012 22 3 ZV-355BI-
23.5.2012 22 3 ZV-354BI-
24.5.2012 22 3 ZV-354BI-
25.5.2012 22 3 ZV-354BI-
26.5.2012 22 3 ZV-162CA-
27.5.2012 22 3 ZV-162CA-
28.5.2012 22 3 ZV-354BI-
29.5.2012 22 3 ZV-354BI-
30.5.2012 22 3 ZV-355BI-
31.5.2012 22 3 ZV-355BI-
1.6.2012 22 3 ZV-355BI-
3.6.2012 22 3 ZV-153CA-
4.6.2012 22 3 ZV-355BI-
5.6.2012 22 3 ZV-355BI-
6.6.2012 22 3 ZV-354BI-
10.6.2012 22 3 ZV-162CA-
11.6.2012 22 3 ZV-354BI-
12.6.2012 22 3 ZV-354BI-
13.6.2012 22 3 ZV-355BI-
14.6.2012 22 3 ZV-355BI-
15.6.2012 22 3 ZV-355BI-
18.6.2012 22 3 ZV-355BI-
20.6.2012 22 3 ZV-354BI-
21.6.2012 22 3 ZV-354BI-
23.6.2012 22 3 ZV-162CA-
24.6.2012 22 3 ZV-162CA-
25.6.2012 22 3 ZV-354BI-
26.6.2012 22 3 ZV-354BI-
27.6.2012 22 3 ZV-355BI-
28.6.2012 22 3 ZV-355BI-
29.6.2012 22 3 ZV-355BI-
30.6.2012 22 3 ZV-153CA-
1.7.2012 22 3 ZV-153CA-
2.7.2012 22 3 ZV-305BI-
2.7.2012 22 3 ZV-355BI-
3.7.2012 22 3 ZV-305BI-
4.7.2012 22 3 BB-348BJ-
4.7.2012 22 3 ZV-354BI-
5.7.2012 22 3 ZV-153CA-
6.7.2012 22 3 ZV-354BI-
9.7.2012 22 3 ZV-354BI-
10.7.2012 22 3 ZV-354BI-
11.7.2012 22 3 ZV-305BI-
12.7.2012 22 3 ZV-305BI-
13.7.2012 22 3 ZV-305BI-
15.7.2012 22 3 ZV-159CA-
16.7.2012 22 3 ZV-305BI-
17.7.2012 22 3 ZV-305BI-
18.7.2012 22 3 ZV-354BI-
19.7.2012 22 3 ZV-354BI-
21.7.2012 22 3 ZV-162CA-
22.7.2012 22 3 ZV-162CA-
23.7.2012 22 3 ZV-354BI-
24.7.2012 22 3 ZV-354BI-
25.7.2012 22 3 ZV-305BI-
26.7.2012 22 3 ZV-305BI-
27.7.2012 22 3 ZV-305BI-
30.7.2012 22 3 ZV-305BI-
31.7.2012 22 3 ZV-305BI-
1.8.2012 22 3 ZV-354BI-
2.8.2012 22 3 ZV-354BI-
3.8.2012 22 3 ZV-354BI-
6.8.2012 22 3 ZV-354BI-
7.8.2012 22 3 ZV-354BI-
8.8.2012 22 3 ZV-305BI-
8.8.2012 22 3 BB-997BS-
9.8.2012 22 3 ZV-305BI-
10.8.2012 22 3 ZV-305BI-
11.8.2012 22 3 ZV-159CA-
13.8.2012 22 3 ZV-305BI-
13.8.2012 22 3 ZV-157CAoslabená kapacita
14.8.2012 22 3 ZV-160BHoslabená kapacita
14.8.2012 22 3 ZV-305BI-
15.8.2012 22 3 ZV-354BI-
16.8.2012 22 3 ZV-354BI-
17.8.2012 22 3 ZV-354BI-
17.8.2012 22 3 ZV-169CAoslabená kapacita
19.8.2012 22 3 ZV-162CA-
20.8.2012 22 3 ZV-354BI-
21.8.2012 22 3 ZV-354BI-
22.8.2012 22 3 ZV-305BI-
23.8.2012 22 3 ZV-355BI-
24.8.2012 22 3 ZV-160BHoslabená kapacita
24.8.2012 22 3 BB-993BC-
26.8.2012 22 3 ZV-153CA-
26.8.2012 22 3 ZV-168BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.8.2012 22 3 ZV-153CA-
30.8.2012 22 3 ZV-354BI-
31.8.2012 22 3 ZV-354BI-
3.9.2012 22 3 ZV-354BI-
4.9.2012 22 3 ZV-354BI-
5.9.2012 22 3 ZV-355BI-
6.9.2012 22 3 ZV-355BI-
8.9.2012 22 3 ZV-153CA-
9.9.2012 22 3 ZV-159CA-
9.9.2012 22 3 ZV-153CA-
10.9.2012 22 3 ZV-355BI-
11.9.2012 22 3 ZV-355BI-
12.9.2012 22 3 BB-993BC-
13.9.2012 22 3 ZV-354BI-
14.9.2012 22 3 ZV-354BI-
15.9.2012 22 3 ZV-355BIzvýšená kapacita
16.9.2012 22 3 ZV-355BIzvýšená kapacita
17.9.2012 22 3 BB-993BC-
17.9.2012 22 3 ZV-354BI-
20.9.2012 22 3 ZV-355BI-
21.9.2012 22 3 ZV-355BI-
24.9.2012 22 3 ZV-355BI-
25.9.2012 22 3 ZV-355BI-
26.9.2012 22 3 ZV-354BI-
27.9.2012 22 3 ZV-354BI-
28.9.2012 22 3 ZV-354BI-
1.10.2012 22 3 BB-348BJ-
2.10.2012 22 3 ZV-354BI-
3.10.2012 22 3 ZV-355BI-
4.10.2012 22 3 ZV-355BI-
4.10.2012 22 3 ZV-318BI-
5.10.2012 22 3 ZV-355BI-
5.10.2012 22 3 BB-997BS-
6.10.2012 22 3 ZV-159CA-
8.10.2012 22 3 ZV-355BI-
9.10.2012 22 3 ZV-354BI-
10.10.2012 22 3 ZV-354BI-
11.10.2012 22 3 ZV-354BI-
12.10.2012 22 3 ZV-354BI-
14.10.2012 22 3 ZV-156CA-
15.10.2012 22 3 ZV-354BI-
16.10.2012 22 3 ZV-354BI-
19.10.2012 22 3 ZV-355BI-
22.10.2012 22 3 ZV-355BI-
24.10.2012 22 3 ZV-354BI-
25.10.2012 22 3 ZV-354BI-
26.10.2012 22 3 ZV-354BI-
27.10.2012 22 3 ZV-162CA-
28.10.2012 22 3 ZV-162CA-
29.10.2012 22 3 ZV-354BI-
30.10.2012 22 3 ZV-354BI-
31.10.2012 22 3 ZV-355BI-
2.11.2012 22 3 ZV-355BI-
5.11.2012 22 3 ZV-355BI-
6.11.2012 22 3 ZV-355BI-
9.11.2012 22 3 ZV-354BI-
10.11.2012 22 3 ZV-162CA-
12.11.2012 22 3 ZV-354BI-
13.11.2012 22 3 ZV-354BI-
14.11.2012 22 3 ZV-355BI-
15.11.2012 22 3 ZV-355BI-
16.11.2012 22 3 ZV-355BI-
19.11.2012 22 3 ZV-355BI-
20.11.2012 22 3 ZV-355BI-
22.11.2012 22 3 ZV-355BI-
23.11.2012 22 3 ZV-354BI-
26.11.2012 22 3 ZV-354BI-
28.11.2012 22 3 ZV-355BI-
29.11.2012 22 3 ZV-355BI-
2.12.2012 22 3 ZV-159CA-
3.12.2012 22 3 ZV-355BI-
4.12.2012 22 3 ZV-355BI-
7.12.2012 22 3 ZV-354BI-
8.12.2012 22 3 ZV-162CA-
10.12.2012 22 3 ZV-354BI-
11.12.2012 22 3 ZV-354BI-
13.12.2012 22 3 ZV-355BI-
17.12.2012 22 3 ZV-355BI-
18.12.2012 22 3 ZV-355BI-
19.12.2012 22 3 ZV-354BI-
21.12.2012 22 3 ZV-354BI-
23.12.2012 22 3 ZV-162CA-
27.12.2012 22 3 ZV-355BI-
28.12.2012 22 3 ZV-355BI-
30.12.2012 22 3 ZV-159CA-
31.12.2012 22 3 ZV-154CA-
2.1.2013 22 3 ZV-354BI-
3.1.2013 22 3 ZV-354BI-
4.1.2013 22 3 ZV-354BI-
6.1.2013 22 3 ZV-162CA-
7.1.2013 22 3 ZV-354BI-
9.1.2013 22 3 ZV-318BI-
10.1.2013 22 3 ZV-719CN-
12.1.2013 22 3 ZV-732CNzvýšená kapacita
13.1.2013 22 3 ZV-732CNzvýšená kapacita
17.1.2013 22 3 ZV-732CN-
18.1.2013 22 3 ZV-732CN-
20.1.2013 22 3 ZV-162CA-
23.1.2013 22 3 ZV-719CN-
24.1.2013 22 3 ZV-719CN-
29.1.2013 22 3 ZV-719CN-
7.2.2013 22 3 ZV-719CN-
8.2.2013 22 3 ZV-719CN-
11.2.2013 22 3 ZV-719CN-
13.2.2013 22 3 ZV-732CN-
16.2.2013 22 3 ZV-162CA-
17.2.2013 22 3 ZV-162CA-
19.2.2013 22 3 ZV-732CN-
20.2.2013 22 3 ZV-719CN-
22.2.2013 22 3 ZV-719CN-
25.2.2013 22 3 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
26.2.2013 22 3 ZV-719CN-
3.3.2013 22 3 ZV-162CA-
4.3.2013 22 3 ZV-732CN-
5.3.2013 22 3 ZV-732CN-
6.3.2013 22 3 ZV-719CN-
12.3.2013 22 3 ZV-719CN-
13.3.2013 22 3 ZV-732CN-
13.3.2013 22 3 ZV-317BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.3.2013 22 3 ZV-165CA-
17.3.2013 22 3 ZV-168CA-
25.3.2013 22 3 ZV-719CN-
28.3.2013 22 3 ZV-732CN-
29.3.2013 22 3 ZV-159CA-
1.4.2013 22 3 ZV-159CA-
3.4.2013 22 3 ZV-719CN-
3.4.2013 22 3 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.4.2013 22 3 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.4.2013 22 3 ZV-159CA-
12.4.2013 22 3 ZV-732CN-
13.4.2013 22 3 ZV-162CA-
14.4.2013 22 3 ZV-162CA-
15.4.2013 22 3 ZV-719CN-
18.4.2013 22 3 ZV-719CN-
19.4.2013 22 3 ZV-719CN-
20.4.2013 22 3 ZV-159CA-
23.4.2013 22 3 ZV-719CN-
25.4.2013 22 3 ZV-732CN-
26.4.2013 22 3 ZV-732CN-
27.4.2013 22 3 ZV-162CA-
29.4.2013 22 3 ZV-732CN-
1.5.2013 22 3 ZV-162CA-
2.5.2013 22 3 ZV-719CN-
3.5.2013 22 3 ZV-719CN-
4.5.2013 22 3 ZV-159CA-
5.5.2013 22 3 ZV-159CA-
6.5.2013 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.5.2013 22 3 ZV-159CA-
9.5.2013 22 3 ZV-732CN-
10.5.2013 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.5.2013 22 3 ZV-732CN-
15.5.2013 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.5.2013 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.5.2013 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.5.2013 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.5.2013 22 3 ZV-719CN-
22.5.2013 22 3 ZV-732CN-
27.5.2013 22 3 ZV-732CN-
31.5.2013 22 3 ZV-719CN-
1.6.2013 22 3 ZV-159CA-
4.6.2013 22 3 ZV-719CN-
5.6.2013 22 3 ZV-732CN-
6.6.2013 22 3 ZV-732CN-
7.6.2013 22 3 ZV-732CN-
9.6.2013 22 3 ZV-162CA-
9.6.2013 22 3 ZV-156CA-
12.6.2013 22 3 ZV-719CN-
13.6.2013 22 3 ZV-719CN-
15.6.2013 22 3 ZV-169CA-
16.6.2013 22 3 ZV-169CA-
18.6.2013 22 3 ZV-719CN-
19.6.2013 22 3 ZV-732CN-
21.6.2013 22 3 ZV-732CN-
24.6.2013 22 3 ZV-732CN-
25.6.2013 22 3 ZV-732CN-
26.6.2013 22 3 ZV-719CN-
27.6.2013 22 3 ZV-719CN-
29.6.2013 22 3 ZV-169CA-
30.6.2013 22 3 ZV-159CA-
1.7.2013 22 3 ZV-719CN-
5.7.2013 22 3 ZV-159CA-
6.7.2013 22 3 ZV-168CA-
7.7.2013 22 3 ZV-158CA-
9.7.2013 22 3 ZV-354BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
9.7.2013 22 3 ZV-732CN-
10.7.2013 22 3 ZV-719CN-
11.7.2013 22 3 ZV-719CN-
13.7.2013 22 3 ZV-163CA-
14.7.2013 22 3 ZV-156CA-
14.7.2013 22 3 ZV-163CA-
17.7.2013 22 3 ZV-732CN-
20.7.2013 22 3 ZV-162CA-
21.7.2013 22 3 ZV-162CA-
21.7.2013 22 3 ZV-165CA-
22.7.2013 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.7.2013 22 3 ZV-719CN-
25.7.2013 22 3 ZV-719CN-
26.7.2013 22 3 ZV-719CN-
27.7.2013 22 3 ZV-159CA-
29.7.2013 22 3 ZV-719CN-
30.7.2013 22 3 ZV-719CN-
31.7.2013 22 3 ZV-349CN-
1.8.2013 22 3 ZV-732CN-
3.8.2013 22 3 ZV-162CA-
4.8.2013 22 3 ZV-162CA-
5.8.2013 22 3 ZV-732CN-
6.8.2013 22 3 ZV-732CN-
8.8.2013 22 3 ZV-719CN-
9.8.2013 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.8.2013 22 3 ZV-159CA-
11.8.2013 22 3 ZV-159CA-
12.8.2013 22 3 ZV-719CN-
14.8.2013 22 3 ZV-732CN-
16.8.2013 22 3 ZV-732CN-
17.8.2013 22 3 ZV-170CA-
21.8.2013 22 3 ZV-719CN-
22.8.2013 22 3 ZV-719CN-
24.8.2013 22 3 ZV-159CA-
25.8.2013 22 3 ZV-159CA-
26.8.2013 22 3 ZV-719CN-
29.8.2013 22 3 ZV-157CA-
30.8.2013 22 3 ZV-732CN-
31.8.2013 22 3 ZV-162CA-
2.9.2013 22 3 ZV-732CN-
3.9.2013 22 3 ZV-732CN-
5.9.2013 22 3 ZV-719CN-
6.9.2013 22 3 ZV-719CN-
8.9.2013 22 3 ZV-159CA-
10.9.2013 22 3 ZV-719CN-
11.9.2013 22 3 ZV-732CN-
13.9.2013 22 3 ZV-732CN-
14.9.2013 22 3 ZV-719CNzvýšená kapacita
15.9.2013 22 3 ZV-719CNzvýšená kapacita
20.9.2013 22 3 ZV-719CN-
23.9.2013 22 3 ZV-719CN-
24.9.2013 22 3 ZV-719CN-
25.9.2013 22 3 ZV-732CN-
26.9.2013 22 3 ZV-732CN-
27.9.2013 22 3 ZV-732CN-
30.9.2013 22 3 ZV-732CN-
1.10.2013 22 3 ZV-732CN-
3.10.2013 22 3 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
4.10.2013 22 3 ZV-314BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.10.2013 22 3 ZV-165CA-
8.10.2013 22 3 ZV-719CN-
10.10.2013 22 3 ZV-732CN-
11.10.2013 22 3 ZV-732CN-
12.10.2013 22 3 ZV-162CA-
15.10.2013 22 3 ZV-732CN-
16.10.2013 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
17.10.2013 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
18.10.2013 22 3 ZV-719CN-
19.10.2013 22 3 ZV-159CA-
24.10.2013 22 3 ZV-732CN-
26.10.2013 22 3 ZV-162CA-
28.10.2013 22 3 ZV-732CN-
30.10.2013 22 3 ZV-719CN-
1.11.2013 22 3 ZV-732CNzvýšená kapacita
2.11.2013 22 3 ZV-732CNzvýšená kapacita
4.11.2013 22 3 ZV-719CN-
6.11.2013 22 3 ZV-732CN-
10.11.2013 22 3 ZV-162CA-
11.11.2013 22 3 ZV-732CN-
18.11.2013 22 3 ZV-315BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.11.2013 22 3 ZV-732CN-
22.11.2013 22 3 ZV-732CN-
23.11.2013 22 3 ZV-162CA-
25.11.2013 22 3 ZV-732CN-
27.11.2013 22 3 ZV-719CN-
28.11.2013 22 3 ZV-719CN-
29.11.2013 22 3 ZV-719CN-
30.11.2013 22 3 ZV-159CA-
5.12.2013 22 3 ZV-732CN-
7.12.2013 22 3 ZV-158CA-
8.12.2013 22 3 ZV-158CA-
9.12.2013 22 3 ZV-168BHoslabená kapacita
9.12.2013 22 3 ZV-732CN-
11.12.2013 22 3 ZV-719CN-
13.12.2013 22 3 ZV-719CN-
16.12.2013 22 3 ZV-719CN-
18.12.2013 22 3 ZV-732CN-
20.12.2013 22 3 ZV-732CN-
21.12.2013 22 3 ZV-162CA-
22.12.2013 22 3 ZV-162CA-
23.12.2013 22 3 ZV-732CN-
25.12.2013 22 3 ZV-162CA-
26.12.2013 22 3 ZV-162CA-
27.12.2013 22 3 ZV-162CA-
28.12.2013 22 3 ZV-159CA-
29.12.2013 22 3 ZV-159CA-
30.12.2013 22 3 ZV-719CN-
31.12.2013 22 3 ZV-162CA-
1.1.2014 22 3 ZV-159CA-
3.1.2014 22 3 ZV-732CN-
6.1.2014 22 3 ZV-159CA-
7.1.2014 22 3 ZV-732CN-
8.1.2014 22 3 ZV-719CN-
9.1.2014 22 3 ZV-719CN-
10.1.2014 22 3 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.1.2014 22 3 ZV-159CA-
13.1.2014 22 3 ZV-719CN-
14.1.2014 22 3 ZV-719CN-
17.1.2014 22 3 ZV-732CN-
21.1.2014 22 3 ZV-732CN-
24.1.2014 22 3 ZV-719CN-
26.1.2014 22 3 ZV-361BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
30.1.2014 22 3 ZV-732CN-
31.1.2014 22 3 ZV-732CN-
2.2.2014 22 3 ZV-162CA-
3.2.2014 22 3 ZV-732CN-
4.2.2014 22 3 ZV-732CN-
5.2.2014 22 3 ZV-719CN-
5.2.2014 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.2.2014 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.2.2014 22 3 ZV-719CN-
7.2.2014 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
8.2.2014 22 3 ZV-159CA-
10.2.2014 22 3 ZV-719CN-
11.2.2014 22 3 ZV-719CN-
12.2.2014 22 3 ZV-732CN-
13.2.2014 22 3 ZV-732CN-
15.2.2014 22 3 ZV-162CA-
17.2.2014 22 3 ZV-732CN-
18.2.2014 22 3 ZV-732CN-
19.2.2014 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.2.2014 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.2.2014 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
22.2.2014 22 3 ZV-168CA-
24.2.2014 22 3 ZV-719CN-
25.2.2014 22 3 ZV-719CN-
27.2.2014 22 3 ZV-732CN-
2.3.2014 22 3 ZV-162CA-
3.3.2014 22 3 ZV-732CN-
5.3.2014 22 3 ZV-719CN-
7.3.2014 22 3 ZV-719CN-
8.3.2014 22 3 ZV-159CA-
9.3.2014 22 3 ZV-168CA-
9.3.2014 22 3 ZV-166BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
10.3.2014 22 3 ZV-719CN-
11.3.2014 22 3 ZV-719CN-
14.3.2014 22 3 ZV-732CN-
15.3.2014 22 3 ZV-162CA-
25.3.2014 22 3 ZV-719CN-
26.3.2014 22 3 ZV-732CN-
2.4.2014 22 3 ZV-719CN-
3.4.2014 22 3 ZV-719CN-
4.4.2014 22 3 ZV-719CN-
5.4.2014 22 3 ZV-159CA-
6.4.2014 22 3 ZV-159CA-
7.4.2014 22 3 ZV-719CN-
9.4.2014 22 3 ZV-732CN-
12.4.2014 22 3 ZV-158CA-
13.4.2014 22 3 ZV-158CA-
15.4.2014 22 3 ZV-732CN-
22.4.2014 22 3 ZV-719CN-
23.4.2014 22 3 ZV-732CN-
27.4.2014 22 3 ZV-158CA-
28.4.2014 22 3 ZV-732CN-
29.4.2014 22 3 ZV-732CN-
5.5.2014 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
6.5.2014 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.5.2014 22 3 ZV-732CN-
13.5.2014 22 3 ZV-732CN-
19.5.2014 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.5.2014 22 3 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.5.2014 22 3 ZV-732CN-
22.5.2014 22 3 ZV-732CN-
25.5.2014 22 3 ZV-158CA-
26.5.2014 22 3 ZV-732CN-
27.5.2014 22 3 ZV-732CN-
28.5.2014 22 3 ZV-719CN-
29.5.2014 22 3 ZV-719CN-
30.5.2014 22 3 ZV-719CN-
2.6.2014 22 3 ZV-719CN-
3.6.2014 22 3 ZV-719CN-
4.6.2014 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
5.6.2014 22 3 ZV-732CN-
7.6.2014 22 3 ZV-158CA-
8.6.2014 22 3 ZV-158CA-
9.6.2014 22 3 ZV-732CN-
11.6.2014 22 3 ZV-719CN-
12.6.2014 22 3 ZV-719CN-
14.6.2014 22 3 ZV-159CA-
15.6.2014 22 3 ZV-159CA-
16.6.2014 22 3 ZV-719CN-
17.6.2014 22 3 ZV-719CN-
18.6.2014 22 3 ZV-732CN-
19.6.2014 22 3 ZV-732CN-
20.6.2014 22 3 ZV-732CN-
24.6.2014 22 3 ZV-732CN-
25.6.2014 22 3 ZV-251CN-
26.6.2014 22 3 ZV-719CN-
27.6.2014 22 3 ZV-719CN-
30.6.2014 22 3 ZV-719CN-
1.7.2014 22 3 ZV-719CN-
2.7.2014 22 3 ZV-732CN-
3.7.2014 22 3 ZV-732CN-
4.7.2014 22 3 ZV-732CN-
5.7.2014 22 3 ZV-158CA-
6.7.2014 22 3 ZV-158CA-
7.7.2014 22 3 ZV-732CN-
8.7.2014 22 3 ZV-732CN-
9.7.2014 22 3 ZV-719CN-
10.7.2014 22 3 ZV-719CN-
11.7.2014 22 3 ZV-308BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.7.2014 22 3 ZV-159CA-
13.7.2014 22 3 ZV-163CA-
14.7.2014 22 3 ZV-719CN-
15.7.2014 22 3 ZV-719CN-
16.7.2014 22 3 ZV-732CN-
17.7.2014 22 3 ZV-732CN-
18.7.2014 22 3 ZV-732CN-
21.7.2014 22 3 ZV-732CN-
22.7.2014 22 3 ZV-732CN-
23.7.2014 22 3 ZV-719CN-
24.7.2014 22 3 ZV-719CN-
25.7.2014 22 3 ZV-719CN-
28.7.2014 22 3 ZV-719CN-
29.7.2014 22 3 ZV-719CN-
29.7.2014 22 3 ZV-154CAoslabená kapacita
30.7.2014 22 3 ZV-732CN-
31.7.2014 22 3 ZV-732CN-
3.8.2014 22 3 ZV-158CA-
4.8.2014 22 3 ZV-732CN-
5.8.2014 22 3 ZV-732CN-
6.8.2014 22 3 ZV-719CN-
7.8.2014 22 3 ZV-719CN-
8.8.2014 22 3 ZV-719CN-
10.8.2014 22 3 ZV-163CA-
11.8.2014 22 3 ZV-719CN-
12.8.2014 22 3 ZV-719CN-
15.8.2014 22 3 ZV-732CN-
17.8.2014 22 3 ZV-158CA-
18.8.2014 22 3 ZV-732CN-
Späť na aktuálnu výpravu

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka