Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: linka "22/2"
Dátum Linka Poradie Vozidlo Atypická výprava
18.2.2020 22 2 ZV-675DN-
17.2.2020 22 2 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
16.2.2020 22 2 ZV-859DN-
15.2.2020 22 2 ZV-859DN-
14.2.2020 22 2 ZV-675DN-
14.2.2020 22 2 ZV-669CEnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
13.2.2020 22 2 ZV-675DN-
12.2.2020 22 2 ZV-675DN-
11.2.2020 22 2 ZV-859DN-
10.2.2020 22 2 ZV-859DN-
9.2.2020 22 2 ZV-675DN-
8.2.2020 22 2 ZV-675DN-
7.2.2020 22 2 ZV-859DN-
6.2.2020 22 2 ZV-859DN-
5.2.2020 22 2 ZV-859DN-
4.2.2020 22 2 ZV-675DN-
3.2.2020 22 2 ZV-675DN-
2.2.2020 22 2 ZV-859DN-
1.2.2020 22 2 ZV-859DN-
31.1.2020 22 2 ZV-344CN-
30.1.2020 22 2 ZV-344CN-
29.1.2020 22 2 ZV-344CN-
28.1.2020 22 2 ZV-113DV-
27.1.2020 22 2 ZV-113DV-
26.1.2020 22 2 ZV-344CN-
25.1.2020 22 2 ZV-344CN-
24.1.2020 22 2 ZV-113DV-
23.1.2020 22 2 ZV-113DV-
22.1.2020 22 2 ZV-113DV-
21.1.2020 22 2 ZV-344CN-
20.1.2020 22 2 ZV-344CN-
19.1.2020 22 2 ZV-113DV-
18.1.2020 22 2 ZV-113DV-
17.1.2020 22 2 ZV-344CN-
16.1.2020 22 2 ZV-344CN-
15.1.2020 22 2 ZV-344CN-
14.1.2020 22 2 ZV-113DV-
13.1.2020 22 2 ZV-113DV-
13.1.2020 22 2 ZV-352BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
12.1.2020 22 2 ZV-344CN-
11.1.2020 22 2 ZV-344CN-
10.1.2020 22 2 ZV-113DV-
9.1.2020 22 2 ZV-113DV-
8.1.2020 22 2 ZV-113DV-
7.1.2020 22 2 ZV-344CN-
6.1.2020 22 2 ZV-344CN-
5.1.2020 22 2 ZV-113DV-
4.1.2020 22 2 ZV-113DV-
3.1.2020 22 2 ZV-344CN-
2.1.2020 22 2 ZV-344CN-
1.1.2020 22 2 ZV-344CN-
31.12.2019 22 2 ZV-852DN-
30.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
29.12.2019 22 2 ZV-103DN-
27.12.2019 22 2 ZV-355BI-
26.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
25.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
24.12.2019 22 2 ZV-113DV-
23.12.2019 22 2 ZV-103DN-
22.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
21.12.2019 22 2 ZV-355BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
20.12.2019 22 2 ZV-103DN-
19.12.2019 22 2 ZV-103DN-
18.12.2019 22 2 ZV-103DN-
17.12.2019 22 2 ZV-852DN-
16.12.2019 22 2 ZV-852DN-
15.12.2019 22 2 ZV-103DN-
14.12.2019 22 2 ZV-103DN-
13.12.2019 22 2 ZV-852DN-
12.12.2019 22 2 ZV-852DN-
11.12.2019 22 2 ZV-852DN-
10.12.2019 22 2 ZV-103DN-
9.12.2019 22 2 ZV-103DN-
8.12.2019 22 2 ZV-852DN-
7.12.2019 22 2 ZV-852DN-
6.12.2019 22 2 ZV-103DN-
5.12.2019 22 2 ZV-103DN-
4.12.2019 22 2 ZV-103DN-
1.12.2019 22 2 ZV-103DN-
30.11.2019 22 2 ZV-858CM-
28.11.2019 22 2 ZV-860CM-
27.11.2019 22 2 ZV-860CM-
26.11.2019 22 2 ZV-858CM-
25.11.2019 22 2 ZV-858CM-
24.11.2019 22 2 ZV-860CM-
23.11.2019 22 2 ZV-860CM-
22.11.2019 22 2 ZV-858CM-
21.11.2019 22 2 ZV-858CM-
20.11.2019 22 2 ZV-858CM-
19.11.2019 22 2 ZV-860CM-
18.11.2019 22 2 ZV-860CM-
17.11.2019 22 2 ZV-858CM-
16.11.2019 22 2 ZV-858CM-
15.11.2019 22 2 ZV-860CM-
14.11.2019 22 2 ZV-860CM-
13.11.2019 22 2 ZV-860CM-
12.11.2019 22 2 ZV-858CM-
12.11.2019 22 2 ZV-669CEnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
11.11.2019 22 2 ZV-858CM-
10.11.2019 22 2 ZV-732CN-

Späť na aktuálnu výpravu

Nasledujúce ►


Vyhľadávanie

Dátum:.. - ..
Typ vozidla:
Evidenčné číslo:
Linka:
Poradie:
Poznámka: