Trasy liniek

Trolejbusy

linkazastávky
1

► Rooseveltova nemocnica

Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Švermova - ESC, Úsvit, Wolkerova, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského - školy, Rooseveltova nemocnica

► Železničná stanica

Rooseveltova nemocnica, Tajovského - školy, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Úsvit, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica
2

► Železničná stanica

Vozovňa, Pivovar, ZVT, TESCO Hypermarket, Podháj - SZU, Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

► Vozovňa

Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Sládkovičova, Podháj - SZU, ZVT, Pivovar, Vozovňa
3

► Rooseveltova nemocnica

Vozovňa, Pivovar, ZVT, Podháj - SZU, Sládkovičova, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Tulská, Tulská - stred, Tulská - záhradky, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského - školy, Rooseveltova nemocnica

► Vozovňa

Rooseveltova nemocnica, Tajovského - školy, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Nové Kalište, Kyjevské námestie, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Sládkovičova, Podháj - SZU, ZVT, Pivovar, Vozovňa
4

► Železničná stanica

TESCO Hypermarket, Podháj - SZU, Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

► Hypermarket Tesco

Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Sládkovičova, Podháj - SZU, TESCO Hypermarket
5

► Rooseveltova nemocnica

TESCO Hypermarket, Podháj - SZU, Sládkovičova, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského - školy, Rooseveltova nemocnica

► Hypermarket Tesco

Rooseveltova nemocnica, Tajovského - školy, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Nové Kalište, Tulská, Kyjevské námestie, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Sládkovičova, Podháj - SZU, TESCO Hypermarket
6

► Fončorda - Tulská

Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Švermova - ESC, Úsvit, Wolkerova, Nové Kalište, Tulská, Tulská - stred, Tulská - záhradky, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská

► Železničná stanica

Tulská, Tulská - stred, Tulská - záhradky, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úsvit, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica
7

► Fončorda - Internátna

Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Kyjevské námestie, Internátna - Astra, Internátna

► Železničná stanica

Internátna, Internátna - Astra, Tulská, Tulská - stred, Tulská - záhradky, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Kyjevské námestie, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica
8

► Fončorda - Tulská

Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Tulská, Tulská - stred, Tulská - záhradky, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská

► Železničná stanica

Tulská, Tulská - stred, Tulská - záhradky, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

Autobusy

linkazastávky
20

► Sásová - Karpatská

Parkovisko Mičinská, Autobusová stanica, Železničná stanica, Námestie slobody, Skuteckého - rázcestie, Rudlovská - podjazd, rázcestie Rudlová, Ďumbierska - ŠZŠ, Karpatská, Rudohorská - stred, Rudohorská - dolná

► Uhlisko

Karpatská, Starohorská - rázcestie, Tatranská, Rudohorská - horná, Rudohorská - stred, Rudohorská - dolná, Ďumbierska, Ďumbierska - ŠZŠ, Ďumbierska - ZŠ, rázcestie Rudlová, Rudlovská - podjazd, Rudlovská cesta, Námestie slobody, Železničná stanica, Autobusová stanica, Parkovisko Mičinská
21

► Rakytovce

Pieninská, Magurská, Rudohorská - horná, Rudohorská - dolná, Ďumbierska, Ďumbierska - ŠZŠ, Ďumbierska - ZŠ, rázcestie Rudlová, Rudlovská - podjazd, Cesta k nemocnici, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Sládkovičova, Podháj - SZU, ZVT, Pivovar, Vozovňa, Kremnička, Krematórium, Rakytovce - RD, Rakytovce, Rakytovce - ihrisko

► Sásová - Pieninská

Rakytovce - ihrisko, Rakytovce, Rakytovce - RD, Krematórium, Kremnička, Vozovňa, Pivovar, ZVT, TESCO Hypermarket, Podháj - SZU, Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Cesta k nemocnici, Rudlovská - podjazd, rázcestie Rudlová, Ďumbierska - ŠZŠ, Ďumbierska, Rudohorská - dolná, Rudohorská - horná, Magurská, Pieninská
22

► Radvaň Park

Pieninská, Magurská, Rudohorská - horná, Rudohorská - dolná, Ďumbierska, Ďumbierska - ŠZŠ, Ďumbierska - ZŠ, rázcestie Rudlová, Rudlovská - podjazd, Cesta k nemocnici, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Sládkovičova, Zvolenská cesta - Tesco, Zvolenská - sever, Zvolenská - stred, STK, Iliaš - pri moste, Zvolenská - juh, TWD, Vozovňa, Pivovar, Radvaň Park

► Sásová - Pieninská

Radvaň Park, Pivovar, Vozovňa, TWD, Zvolenská - juh, Iliaš - pri moste, STK, Zvolenská - stred, Zvolenská - sever, Zvolenská cesta - Tesco, Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Cesta k nemocnici, Rudlovská - podjazd, rázcestie Rudlová, Ďumbierska - ŠZŠ, Ďumbierska, Rudohorská - dolná, Rudohorská - horná, Magurská, Pieninská
23

► Majer

Pieninská, Magurská, Rudohorská - horná, Rudohorská - dolná, Ďumbierska, Ďumbierska - ŠZŠ, Ďumbierska - ZŠ, rázcestie Rudlová, Rudlovská - podjazd, Cesta k nemocnici, Námestie slobody, Autobusová stanica, Parkovisko Mičinská, Cesta k Smrečine, Regionálna správa ciest, Majerská cesta

► Sásová - Pieninská

Majerská cesta, Regionálna správa ciest, Cesta k Smrečine, Parkovisko Mičinská, Autobusová stanica, Námestie slobody, Cesta k nemocnici, Rudlovská - podjazd, rázcestie Rudlová, Ďumbierska - ŠZŠ, Ďumbierska, Starohorská - otočka, Pod Bánošom, Starohorská - rázcestie, Tatranská, Rudohorská - dolná, Rudohorská - horná, Magurská, Pieninská
24

► Sásová - Starohorská

Mládežnícka - otočka, Mládežnícka, Okružná, Úsvit, Námestie S. H. Vajanského, Strieborné námestie, Lazovná, Severná, Komenského, Na Karlove, Sásová - ihrisko, Sásovská cesta, Karpatská, Rudohorská - stred, Rudohorská - dolná, Starohorská - otočka

► Fončorda - Mládežnícka

Starohorská - otočka, Rudohorská - dolná, Rudohorská - stred, Karpatská, Sásovská cesta, Sásová - ihrisko, Na Karlove, Komenského, Severná, Lazovná, Strieborné námestie, Europa SC, Úsvit, Okružná, Mládežnícka, Mládežnícka - otočka
25

► Sásová - Starohorská

Rooseveltova nemocnica, Tajovského - školy, Strieborné námestie, Lazovná, Severná, Komenského, Na Karlove, Sásová - ihrisko, Sásovská cesta, Karpatská, Rudohorská - stred, Rudohorská - dolná, Starohorská - otočka

► Rooseveltova nemocnica

Starohorská - otočka, Rudohorská - dolná, Rudohorská - stred, Karpatská, Sásovská cesta, Sásová - ihrisko, Na Karlove, Komenského, Severná, Lazovná, Strieborné námestie, Tajovského - školy, Rooseveltova nemocnica
26

► Sásová - Tatranská

Internátna, Internátna - Astra, Okružná, Úsvit, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, Mýto, Partizánska - tlačiareň, Partizánska - SVP, Partizánska - čerp. stanica, SAD, rázcestie Kynceľová, Pod Bánošom, Starohorská - rázcestie, Tatranská, Rudohorská - horná, Rudohorská - dolná

► Fončorda - Internátna

Pod Bánošom, Starohorská - rázcestie, Tatranská, Rudohorská - horná, Rudohorská - dolná, Starohorská - otočka, rázcestie Kynceľová, SAD, Partizánska - čerp. stanica, Partizánska - tlačiareň, Mýto, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Švermova - ESC, Úsvit, Okružná, Internátna - Astra, Internátna
27

► Sásová - Starohorská

Gaštanová, Povstalecká cesta, Tajovského - pod nemocnicou, Tajovského - UMB, Tajovského - školy, Strieborné námestie, Lazovná, Severná, Komenského, Na Karlove, Sásová - ihrisko, Sásovská cesta, Karpatská, Rudohorská - stred, Rudohorská - dolná, Starohorská - otočka

► Podlavice - Gaštanová

Starohorská - otočka, Rudohorská - dolná, Rudohorská - stred, Karpatská, Sásovská cesta, Sásová - ihrisko, Na Karlove, Komenského, Severná, Lazovná, Strieborné námestie, Tajovského - školy, Tajovského - UMB, Tajovského - pod nemocnicou, Podlavická cesta, Gaštanová
28

► Sásová - Tatranská

Parkovisko Mičinská, Autobusová stanica, Železničná stanica, Námestie slobody, Partizánska cesta, Mýto, Partizánska - tlačiareň, Partizánska - SVP, Partizánska - čerp. stanica, SAD, rázcestie Kynceľová, Pod Bánošom, Starohorská - rázcestie, Tatranská, Rudohorská - horná, Rudohorská - dolná

► Železničná stanica

Pod Bánošom, Starohorská - rázcestie, Tatranská, Rudohorská - horná, Rudohorská - dolná, Starohorská - otočka, rázcestie Kynceľová, SAD, Partizánska - čerp. stanica, Partizánska - tlačiareň, Mýto, Partizánska cesta, Námestie slobody, Železničná stanica, Autobusová stanica, Parkovisko Mičinská
29

► Sásová - Karpatská

Parkovisko Mičinská, Autobusová stanica, Železničná stanica, Námestie slobody, Skuteckého - rázcestie, Rudlovská - podjazd, rázcestie Rudlová, Ďumbierska - ZŠ, Stará Sásová, Hlboká, Garbanka, Sásovská cesta, Karpatská, Rudohorská - stred, Rudohorská - dolná

► Uhlisko

Karpatská, Rudohorská - stred, Rudohorská - dolná, Ďumbierska, Sásovská cesta, Garbanka, Hlboká, Stará Sásová, Ďumbierska - ZŠ, rázcestie Rudlová, Rudlovská - podjazd, Rudlovská cesta, Námestie slobody, Železničná stanica, Autobusová stanica, Parkovisko Mičinská
32

► Iliaš

Gaštanová, Povstalecká cesta, Tajovského - pod nemocnicou, Tajovského - UMB, Tajovského - školy, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Nové Kalište, Kyjevské námestie, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Sládkovičova, Zvolenská cesta - Tesco, Zvolenská - sever, Zvolenská - stred, STK, Iliaš - pri moste

► Podlavice

Iliaš - pri moste, STK, Zvolenská - stred, Zvolenská - sever, Zvolenská cesta - Tesco, Sládkovičova, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského - školy, Tajovského - UMB, Tajovského - pod nemocnicou, Podlavická cesta, Gaštanová
33

► Senica

THK - otočka, THK, THK - rázcestie, Úrad PV SR, Úsvit, Námestie S. H. Vajanského, Strieborné námestie, Lazovná, Severná, Komenského - PF UMB, Jesenský vŕšok, Kollárova - rázcestie, Námestie slobody, Železničná stanica, 29. augusta, Mýto, Partizánska - tlačiareň, Partizánska - SVP, Partizánska - čerp. stanica, SAD, Cementárenská - rázcestie, Cementárenská cesta, Senica - Jednota, Senica - otočka

► Fončorda - THK

Senica - otočka, Senica - Jednota, Cementárenská cesta, Cementárenská - rázcestie, SAD, Partizánska - čerp. stanica, Partizánska - tlačiareň, Mýto, 29. augusta, Železničná stanica, Námestie slobody, Skuteckého, Jesenský vŕšok, Komenského - PF UMB, Severná, Lazovná, Strieborné námestie, Europa SC, Úsvit, Wolkerova, Úrad PV SR, THK - rázcestie, THK, THK - otočka
34

► Podlavice

Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Námestie S. H. Vajanského, Tajovského - park, Tajovského - školy, Tajovského - UMB, Tajovského - pod nemocnicou, Podlavická cesta, Gaštanová

► Železničná stanica

Gaštanová, Povstalecká cesta, Tajovského - pod nemocnicou, Tajovského - UMB, Tajovského - školy, Tajovského - park, Europa SC, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica
35

► Skubín

Železničná stanica, Námestie slobody, Skuteckého, Jesenský vŕšok, Komenského - PF UMB, Severná, Lazovná, Strieborné námestie, Tajovského - školy, Tajovského - UMB, Tajovského - pod nemocnicou, Podlavická cesta, Podlavice, Skubín - Jednota, Buková, Skubín - otočka

► Železničná stanica

Skubín - otočka, Buková, Skubín - Jednota, Povstalecká cesta, Tajovského - pod nemocnicou, Tajovského - UMB, Tajovského - školy, Strieborné námestie, Lazovná, Severná, Komenského - PF UMB, Jesenský vŕšok, Kollárova - rázcestie, Námestie slobody, Železničná stanica
36

► Podlavice - Mlynská

Železničná stanica, Námestie slobody, Skuteckého, Jesenský vŕšok, Komenského - PF UMB, Severná, Lazovná, Strieborné námestie, Tajovského - školy, Tajovského - UMB, Tajovského - pod nemocnicou, Podlavická cesta, Priehrada, Mlynská, Mlynská - otočka

► Železničná stanica

Mlynská - otočka, Mlynská, Priehrada, Podlavická cesta, Tajovského - pod nemocnicou, Tajovského - UMB, Tajovského - školy, Strieborné námestie, Lazovná, Severná, Komenského - PF UMB, Jesenský vŕšok, Kollárova - rázcestie, Námestie slobody, Železničná stanica
41

► Iliaš

Senica - otočka, Senica - Jednota, Cementárenská cesta, Cementárenská - rázcestie, BURGMAIER, MED-ART, Priemyselný park - most, SAD, Partizánska - čerp. stanica, Partizánska - tlačiareň, Mýto, Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Železničná stanica, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Sládkovičova, Zvolenská cesta - Tesco, Zvolenská - sever, Zvolenská - stred, STK, Iliaš - pri moste, Iliaš I, Iliaš II

► Senica

Iliaš II, Iliaš I, Iliaš - pri moste, STK, Zvolenská - stred, Zvolenská - sever, Zvolenská cesta - Tesco, Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Železničná stanica, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica, Mýto, Partizánska - tlačiareň, Partizánska - SVP, Partizánska - čerp. stanica, SAD, Priemyselný park - most, MED-ART, BURGMAIER, Cementárenská - rázcestie, Cementárenská cesta, Senica - Jednota, Senica - otočka
42

► Šalková

Majer - otočka, Majer, Majerská cesta, Regionálna správa ciest, Cesta k Smrečine, Námestie slobody, Partizánska cesta, Mýto, Partizánska - tlačiareň, Partizánska - SVP, Partizánska - čerp. stanica, SAD, Šalková - rázcestie, Šalková - Jednota, Šalková I, Šalková - otočka

► Majer

Šalková - otočka, Šalková I, Šalková - Jednota, Šalková - rázcestie, Partizánska - rázcestie, SAD, Partizánska - čerp. stanica, Partizánska - tlačiareň, Mýto, Partizánska cesta, Námestie slobody, Cesta k Smrečine, Regionálna správa ciest, Majerská cesta, Majer, Majer - otočka
43

► Uľanka

Srnková, Pod Rybou, Mičinská - Kazačok, Železničná stanica, Námestie slobody, Skuteckého, Jesenský vŕšok, Komenského - PF UMB, Komenského, Na Karlove, Kostiviarska - ŽST, Kostiviarska - Jelšová, Kostiviarska - rázcestie, Jakub - ihrisko, Jakub - kostol, Jakub - rázcestie, Nový Svet I, Nový Svet II, rázcestie Špania Dolina, Uľanská cesta, Uľanka - otočka

► Srnková

Uľanka - otočka, Uľanská cesta, rázcestie Špania Dolina, Nový Svet II, Nový Svet I, Jakub - rázcestie, Jakub - kostol, Jakub - ihrisko, Kostiviarska - rázcestie, Kostiviarska - ŽST, Na Karlove, Komenského, Komenského - PF UMB, Jesenský vŕšok, Kollárova - rázcestie, Námestie slobody, Železničná stanica, Mičinská - Kazačok, Pod Rybou, Srnková
80

► Rooseveltova nemocnica

Viestova, Mičinská - Kazačok, Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Rudlovská - podjazd, rázcestie Rudlová, Ďumbierska - ZŠ, Stará Sásová, Hlboká, Garbanka, Ďumbierska - ŠZŠ, Starohorská - rázcestie, Tatranská, Rudohorská - horná, Karpatská, Sásovská cesta, Sásová - ihrisko, Na Karlove, Komenského, Severná, Lazovná, Strieborné námestie, Tajovského - školy, Rooseveltova nemocnica

► Uhlisko - Viestova

Rooseveltova nemocnica, Tajovského - školy, Strieborné námestie, Lazovná, Severná, Komenského, Na Karlove, Sásová - ihrisko, Garbanka, Hlboká, Stará Sásová, Ďumbierska - ZŠ, rázcestie Rudlová, Rudlovská - podjazd, Cesta k nemocnici, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica, Mičinská - Kazačok, Bellušova, Hviezdoslavova, Hviezdoslavova - Alpinka, Viestova
90

► Kremnička

Starohorská - rázcestie, Tatranská, Pieninská, Magurská, Rudohorská - horná, Karpatská, Sásovská cesta, Sásová - ihrisko, Na Karlove, Komenského, Severná, Lazovná, Strieborné námestie, Europa SC, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Sládkovičova, Podháj - SZU, ZVT, Pivovar, Zvolenská cesta - Tesco, Zvolenská - sever, Zvolenská - stred, STK, Iliaš - pri moste, Zvolenská - juh, TWD, Vozovňa, Kremnička, Krematórium

► Sásová - Pieninská

Krematórium, Kremnička, Vozovňa, TWD, Zvolenská - juh, Iliaš - pri moste, STK, Zvolenská - stred, Zvolenská - sever, Zvolenská cesta - Tesco, Pivovar, ZVT, Podháj - SZU, Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Námestie S. H. Vajanského, Strieborné námestie, Lazovná, Severná, Komenského, Na Karlove, Sásová - ihrisko, Sásovská cesta, Karpatská, Rudohorská - horná, Magurská, Pieninská
97

► Pršianska terasa

Železničná stanica, 29. augusta, Orange, Jegorovova, Partizánska cesta, Námestie slobody, Autobusová stanica, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Švermova - ESC, Úsvit, Okružná, Kyjevské námestie, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Sládkovičova, Pršianska cesta I, Pršianska terasa - Medená, Pršianska terasa - Mosadzná

► Železničná stanica

Pršianska terasa - Mosadzná, Pršianska terasa - Medená, Pršianska cesta I, Sládkovičova, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Kyjevské námestie, Okružná, Úsvit, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Autobusová stanica, Námestie slobody, Partizánska cesta, Jegorovova, Orange, 29. augusta, Železničná stanica
100

► centrum - Námestie Š. Moysesa

Bellušova, Hviezdoslavova, Hviezdoslavova - Alpinka, Viestova, Pod Rybou, Mičinská - Kazačok, Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Rudlovská cesta, Námestie Š. Moysesa

► Uhlisko - Viestova

Námestie Š. Moysesa, Horná - Prior, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica, Mičinská - Kazačok, Bellušova

► centrum - Námestie Š. Moysesa

Námestie Š. Moysesa, Horná - Prior, Rudlovská cesta, Rudlovská - podjazd, rázcestie Rudlová, Ďumbierska - ZŠ, Stará Sásová, Hlboká, Garbanka, Sásovská cesta, Ďumbierska, Pod Hôrkou, Rudlová - Kpt. Jaroša, rázcestie Rudlová, Rudlovská - podjazd, Rudlovská cesta, Námestie Š. Moysesa

Kombinácie liniek

linkazastávky
1+6

► Fončorda

Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Švermova - ESC, Úsvit, Wolkerova

► Železničná stanica

Úsvit, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica
2+4

► Železničná stanica

TESCO Hypermarket, Podháj - SZU, Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

► Radvaň

Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Sládkovičova, Podháj - SZU
3+5

► Rooseveltova nemocnica

Podháj - SZU, Sládkovičova, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského - školy, Rooseveltova nemocnica

► Radvaň

Rooseveltova nemocnica, Tajovského - školy, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Nové Kalište, Kyjevské námestie, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Sládkovičova, Podháj - SZU
6+8

► Fončorda - Tulská

Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Tulská, Tulská - stred, Tulská - záhradky, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská

► Železničná stanica

Tulská, Tulská - stred, Tulská - záhradky, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica
7+8

► Fončorda

Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie

► Železničná stanica

Tulská, Tulská - stred, Tulská - záhradky, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica
20+29

► Sásová - Karpatská

Parkovisko Mičinská, Autobusová stanica, Železničná stanica, Námestie slobody, Skuteckého - rázcestie, Rudlovská - podjazd, rázcestie Rudlová, Karpatská, Rudohorská - stred, Rudohorská - dolná

► Uhlisko

Karpatská, Rudohorská - stred, Rudohorská - dolná, Ďumbierska, Ďumbierska - ZŠ, rázcestie Rudlová, Rudlovská - podjazd, Rudlovská cesta, Námestie slobody, Železničná stanica, Autobusová stanica, Parkovisko Mičinská
21+22

► Sládkovičova

Pieninská, Magurská, Rudohorská - horná, Rudohorská - dolná, Ďumbierska, Ďumbierska - ŠZŠ, Ďumbierska - ZŠ, rázcestie Rudlová, Rudlovská - podjazd, Cesta k nemocnici, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Sládkovičova

► Sásová - Pieninská

Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Cesta k nemocnici, Rudlovská - podjazd, rázcestie Rudlová, Ďumbierska - ŠZŠ, Ďumbierska, Rudohorská - dolná, Rudohorská - horná, Magurská, Pieninská
21+22+23

► Námestie slobody

Pieninská, Magurská, Rudohorská - horná, Rudohorská - dolná, Ďumbierska, Ďumbierska - ŠZŠ, Ďumbierska - ZŠ, rázcestie Rudlová, Rudlovská - podjazd, Cesta k nemocnici, Námestie slobody

► Sásová - Pieninská

Námestie slobody, Cesta k nemocnici, Rudlovská - podjazd, rázcestie Rudlová, Ďumbierska - ŠZŠ, Ďumbierska, Rudohorská - dolná, Rudohorská - horná, Magurská, Pieninská
24+25+27

► Sásová - Starohorská

Strieborné námestie, Lazovná, Severná, Komenského, Na Karlove, Sásová - ihrisko, Sásovská cesta, Karpatská, Rudohorská - stred, Rudohorská - dolná, Starohorská - otočka

► Strieborné námestie

Starohorská - otočka, Rudohorská - dolná, Rudohorská - stred, Karpatská, Sásovská cesta, Sásová - ihrisko, Na Karlove, Komenského, Severná, Lazovná, Strieborné námestie
25+27

► Sásová - Starohorská

Tajovského - školy, Strieborné námestie, Lazovná, Severná, Komenského, Na Karlove, Sásová - ihrisko, Sásovská cesta, Karpatská, Rudohorská - stred, Rudohorská - dolná, Starohorská - otočka

► Rooseveltova nemocnica

Starohorská - otočka, Rudohorská - dolná, Rudohorská - stred, Karpatská, Sásovská cesta, Sásová - ihrisko, Na Karlove, Komenského, Severná, Lazovná, Strieborné námestie, Tajovského - školy
26+28

► Sásová - Tatranská

Námestie slobody, Partizánska cesta, Mýto, Partizánska - tlačiareň, Partizánska - SVP, Partizánska - čerp. stanica, SAD, rázcestie Kynceľová, Pod Bánošom, Starohorská - rázcestie, Tatranská, Rudohorská - horná, Rudohorská - dolná

► Námestie slobody

Pod Bánošom, Starohorská - rázcestie, Tatranská, Rudohorská - horná, Rudohorská - dolná, Starohorská - otočka, rázcestie Kynceľová, SAD, Partizánska - čerp. stanica, Partizánska - tlačiareň, Mýto, Partizánska cesta, Námestie slobody
33+41

► Senica

Námestie slobody, Mýto, Partizánska - tlačiareň, Partizánska - SVP, Partizánska - čerp. stanica, SAD, Cementárenská - rázcestie, Cementárenská cesta, Senica - Jednota, Senica - otočka

► Námestie slobody

Senica - otočka, Senica - Jednota, Cementárenská cesta, Cementárenská - rázcestie, SAD, Partizánska - čerp. stanica, Partizánska - tlačiareň, Mýto, Námestie slobody
35+36

► Podlavice

Železničná stanica, Námestie slobody, Skuteckého, Jesenský vŕšok, Komenského - PF UMB, Severná, Lazovná, Strieborné námestie, Tajovského - školy, Tajovského - UMB, Tajovského - pod nemocnicou, Podlavická cesta

► Železničná stanica

Tajovského - pod nemocnicou, Tajovského - UMB, Tajovského - školy, Strieborné námestie, Lazovná, Severná, Komenského - PF UMB, Jesenský vŕšok, Kollárova - rázcestie, Námestie slobody, Železničná stanica

Regionálne autobusy

linkazastávky
601451Platí do 12.12.2020

► Nemce

Malachov - kopanice, Malachov - Mazúch, Malachov - Strelec, Malachov - Jednota, Malachov - hostinec, Malachov - pred Určinou, Stupy - otočka, Stupy - Jednota, Poľná - Kosec, Poľná, Poľná - rázcestie, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Autobusová stanica, Námestie slobody, Mýto, Partizánska - tlačiareň, Partizánska - SVP, Partizánska - čerp. stanica, SAD, rázcestie Kynceľová, Kynceľová I., Kynceľová II., Nemce III., Nemce I., Nemce - Obecný úrad, Nemce - otočka

► Malachov

Nemce - otočka, Nemce - Obecný úrad, Nemce I., Nemce III., Kynceľová II., Kynceľová I., rázcestie Kynceľová, SAD, Partizánska - čerp. stanica, Partizánska - tlačiareň, Mýto, Námestie slobody, Autobusová stanica, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Poľná - rázcestie, Poľná, Poľná - Kosec, Stupy - Jednota, Stupy - otočka, Malachov - pred Určinou, Malachov - hostinec, Malachov - Jednota, Malachov - Strelec, Malachov - Mazúch, Malachov - kopanice
601454Platí do 12.12.2020

► Harmanec

Autobusová stanica, Národná, Námestie S. H. Vajanského, Strieborné námestie, Lazovná, Medený Hámor, Kostiviarska, Kostiviarska - rázcestie, Jakub - ihrisko, Jakub - kostol, Jakub - rázcestie, Nový Svet I, Nový Svet II, rázcestie Špania Dolina, Uľanská cesta, Uľanka - otočka, Uľanka - Chemika, Harmanec - papierne, Harmanec - Obecný úrad, Harmanec - VPT, Harmanec - Strelnica, Dolný Harmanec, Dolný Harmanec - Jednota, Dolný Harmanec - Kohút, Horný Harmanec - jaskyňa, Horný Harmanec - Polesie

► Uhlisko - Parkovisko Mičinská

Horný Harmanec - Polesie, Horný Harmanec - jaskyňa, Dolný Harmanec - Kohút, Dolný Harmanec - Jednota, Dolný Harmanec, Harmanec - Strelnica, Harmanec - VPT, Harmanec - Obecný úrad, Harmanec - papierne, Uľanka - Chemika, Uľanka - otočka, Uľanská cesta, rázcestie Špania Dolina, Nový Svet II, Nový Svet I, Jakub - rázcestie, Jakub - kostol, Jakub - ihrisko, Kostiviarska - rázcestie, Kostiviarska, Medený Hámor, Lazovná, Strieborné námestie, Europa SC, Štadlerovo nábrežie, Národná, Autobusová stanica
601455Platí do 12.12.2020

► Hronsek

Autobusová stanica, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Rooseveltova nemocnica, Tajovského - školy, Tajovského - park, Europa SC, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Nové Kalište, Kyjevské námestie, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Sládkovičova, Podháj - SZU, ZVT, Pivovar, Vozovňa, Kremnička, Krematórium, TWD, Rakytovce - ČOV, Rakytovce - RD, Rakytovce, Rakytovce - ihrisko, Badín - ZŠ, Badín - Dorotovič, Badín - Danko, Badín - Kukučka, Badín - Hliny, Badín - Vŕšok, Badín - rázcestie, Vlkanová - žel. stanica, Vlkanová - pri moste, Vlkanová - otočka, Vlkanová - Prefasol, Hronsek - Drevex, Hronsek - pohostinstvo, Hronsek - bytovky, Hronsek - žel. stanica

► Uhlisko - Parkovisko Mičinská

Hronsek - žel. stanica, Hronsek - pohostinstvo, Hronsek - Drevex, Vlkanová - Prefasol, Vlkanová - otočka, Vlkanová - žel. stanica, Vlkanová - pri moste, Badín - rázcestie, Badín - Vŕšok, Badín - Hliny, Badín - Kukučka, Badín - Danko, Badín - Dorotovič, Badín - ZŠ, Rakytovce - ČOV, TWD, Rakytovce - ihrisko, Rakytovce, Rakytovce - RD, Krematórium, Kremnička, Vozovňa, Pivovar, ZVT, Podháj - SZU, Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Námestie S. H. Vajanského, Tajovského - park, Tajovského - školy, Rooseveltova nemocnica, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Autobusová stanica
601456Platí do 12.12.2020

► Môlča

Majer - otočka, Majer, Majerská cesta, Regionálna správa ciest, Cesta k Smrečine, Námestie slobody, Partizánska cesta, Mýto, Partizánska - tlačiareň, Partizánska - SVP, Partizánska - čerp. stanica, SAD, Šalková - rázcestie, Šalková - Jednota, Šalková I, Šalková - otočka, Šalková - mlyn, Môlča - lom, Môlča I., Dolná Môlča, Môlča - bytovka, Môlča

► Majer

Môlča, Môlča - bytovka, Dolná Môlča, Môlča I., Môlča - lom, Šalková - mlyn, Šalková - otočka, Šalková I, Šalková - Jednota, Šalková - rázcestie, Partizánska - rázcestie, SAD, Partizánska - čerp. stanica, Partizánska - tlačiareň, Mýto, Partizánska cesta, Námestie slobody, Autobusová stanica, Cesta k Smrečine, Regionálna správa ciest, Majerská cesta, Majer, Majer - otočka
601457Platí do 12.12.2020

► Zvolen

BB, Autobusová stanica, BB, Štadlerovo nábrežie, Zvolen - Europa SC, Zvolen - ŽSR, Zvolen - autobusová stanica

► Banská Bystrica

Zvolen - autobusová stanica, Zvolen - Centrum, BB, Štadlerovo nábrežie, BB, Autobusová stanica
601458Platí do 12.12.2020

► Zvolen

BB, Rooseveltova nemocnica, BB, Magurská, BB, Rudohorská - horná, BB, Rudohorská - dolná, BB, Ďumbierska - ZŠ, BB, Cesta k nemocnici, BB, Námestie slobody, BB, Štadlerovo nábrežie, BB, Tajovského - školy, BB, Úrad PV SR, BB, Úsvit, BB, Okresný úrad, BB, Sládkovičova, BB, Podháj, BB, Pivovar, BB, Tesco, BB, STK, Zvolen - Europa SC, Zvolen - ŽSR, Kováčová - rázcestie, Kováčová - Obecný úrad, Kováčová - NRC, Kováčová - Obecný úrad, Kováčová - rázcestie, Zvolen - Geis, Zvolen - Continental, Zvolen - Štúrova, Zvolen - autobusová stanica

► Banská Bystrica

Zvolen - autobusová stanica, Zvolen - Západ, Zvolen - Continental, Zvolen - Geis, Kováčová - rázcestie, Kováčová - Obecný úrad, Kováčová - NRC, Kováčová - Obecný úrad, Kováčová - rázcestie, Zvolen - Centrum, BB, Podháj, BB, STK, BB, Tesco, BB, Sládkovičova, BB, Okresný úrad, BB, Štadlerovo nábrežie, BB, Námestie slobody, BB, Cesta k nemocnici, BB, Ďumbierska - ZŠ, BB, Rudohorská - dolná, BB, Rudohorská - horná, BB, Magurská, BB, Úsvit, BB, Úrad PV SR, BB, Tajovského - školy, BB, Rooseveltova nemocnica
601460Platí do 12.12.2020

► Baláže

BB, Autobusová stanica, BB, Partizánska - Mýto, BB, Partizánska - tlačiareň, BB, Partizánska - SVP, BB, SAD, BB, Na Hrbe, BB, Senica - Jednota, BB, Senica - otočka, Selce - ZŠ, Selce - Obecný úrad, Selce - Jednota, Selce - štadión, Priechod - RD, Priechod - rázcestie, Priechod - Pod Novou ulicou, Priechod - Obecný úrad, Priechod - hájenka, Baláže

► Banská Bystrica

Baláže, Priechod - hájenka, Priechod - Obecný úrad, Priechod - Pod Novou ulicou, Priechod - rázcestie, Priechod - RD, Selce - štadión, Selce - Jednota, Selce - Obecný úrad, Selce - ZŠ, BB, Senica - otočka, BB, Senica - Jednota, BB, SAD, BB, Partizánska - čerp. stanica, BB, Partizánska - tlačiareň, BB, Partizánska - Mýto, BB, Autobusová stanica
601462Platí do 12.12.2020

► Králiky

BB, Autobusová stanica, BB, Nám. H. Vajanského, BB, Tajovského - park, BB, Tajovského - školy, BB, Rooseveltova nemocnica, BB, Tajovského - UMB, BB, Pod nemocnicou, BB, Podlavická cesta, BB, Podlavice - Gaštanová, BB, Podlavice - PD, Riečka - rázcestie, Riečka - mlyn, Riečka - garáž, Riečka - Jednota, Riečka - garáž, Riečka - mlyn, Riečka - rázcestie, Tajov - mlyn, Tajov - Obecný úrad, Tajov - č.d. 155, Tajov - Biela hlina, Tajov - Rôtovo, Králiky - garáž, Králiky - Pažiť, Králiky - Obecný úrad, Králiky - Rovné, Králiky - Rusko, Tajov - č.d. 155, Tajov - osada, Tajov - ihrisko, Riečka - Nevolné, Kordíky - vápenica, Kordíky - garáž, Kordíky - Enert, Kordíky - Jednota

► Banská Bystrica

Kordíky - Jednota, Kordíky - Enert, Kordíky - garáž, Kordíky - vápenica, Riečka - Nevolné, Tajov - ihrisko, Tajov - osada, Králiky - Rusko, Králiky - Rovné, Králiky - Obecný úrad, Králiky - Pažiť, Králiky - garáž, Tajov - Rôtovo, Tajov - Biela hlina, Tajov - č.d. 155, Tajov - Obecný úrad, Tajov - mlyn, BB, Skubín, Riečka - rázcestie, Riečka - mlyn, Riečka - garáž, Riečka - Jednota, Riečka - garáž, Riečka - mlyn, Riečka - rázcestie, BB, Podlavice - PD, BB, Podlavice - Gaštanová, BB, Podlavická cesta, BB, Pod nemocnicou, BB, Tajovského - UMB, BB, Tajovského - školy, BB, Tajovského - park, BB, Europa SC, BB, Štefánikovo nábrežie, BB, Autobusová stanica
601463Platí do 12.12.2020

► Horné Pršany

Autobusová stanica, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Sládkovičova, Pršianska cesta I, Pršianska terasa - Medená, Pršianska terasa - Mosadzná, Farma pod Pršanmi, Horné Pršany

► Banská Bystrica

Horné Pršany, Farma pod Pršanmi, Pršianska terasa - Mosadzná, Pršianska terasa - Medená, Pršianska cesta I, Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra - Kaufland, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Autobusová stanica
601464Platí do 12.12.2020

► Povrazník

BB, Autobusová stanica, BB, Partizánska - Mýto, BB, Partizánska - tlačiareň, BB, Partizánska - SVP, BB, SAD, BB, Šalková - rázcestie, Slovenská Ľupča - Príboj, Slovenská Ľupča - Príboj, ZŤS, Slovenská Ľupča - Príboj, Pod skalou, Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča - rázc. k žel. st., Slovenská Ľupča - pod hradom, Lučatín - mlynčok, Lučatín - žel. zastávka, Lučatín - Jednota, Lučatín - horný koniec, Lučatín - SSC, Ľubietová - Huta, Ľubietová - dolný koniec, Ľubietová - námestie, Ľubietová - Zábava, Ľubietová - Podlipa, rázcestie, Strelníky - Fibek, Strelníky - Obecný úrad, Strelníky - otočka, Strelníky - Obecný úrad, Povrazník

► Banská Bystrica

Povrazník, Strelníky - Obecný úrad, Strelníky - otočka, Strelníky - Obecný úrad, Strelníky - Fibek, Ľubietová - Podlipa, rázcestie, Ľubietová - Zábava, Ľubietová - námestie, Ľubietová - dolný koniec, Ľubietová - Huta, Lučatín - SSC, Lučatín - horný koniec, Lučatín - Jednota, Lučatín - žel. zastávka, Lučatín - mlynčok, Slovenská Ľupča - pod hradom, Slovenská Ľupča - rázc. k žel. st., Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča - Príboj, Pod skalou, Slovenská Ľupča - Príboj, ZŤS, Slovenská Ľupča - Príboj, BB, Šalková - rázcestie, BB, Partizánska - rázcestie, BB, SAD, BB, Partizánska - čerp. stanica, BB, Partizánska - tlačiareň, BB, Partizánska - Mýto, BB, Autobusová stanica, BB, 29. augusta, BB, Nám. H. Vajanského, BB, Tajovského - park, BB, Tajovského - školy, BB, Rooseveltova nemocnica
601465Platí do 12.12.2020

► Pohronský Bukovec

BB, Autobusová stanica, BB, Partizánska - Mýto, BB, Partizánska - tlačiareň, BB, Partizánska - SVP, BB, SAD, BB, Šalková - rázcestie, Slovenská Ľupča - Príboj, Slovenská Ľupča - Príboj, ZŤS, Slovenská Ľupča - Príboj, Pod skalou, Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča - rázc. k žel. st., Podkonice - kaplnka, Podkonice - dolná zastávka, Podkonice, Podkonice - dolná zastávka, Podkonice - kaplnka, Slovenská Ľupča - rázc. k žel. st., Slovenská Ľupča - pod hradom, Lučatín - mlynčok, Moštenica - rázcestie, Moštenica - vápenka, Moštenica, Moštenica - vápenka, Moštenica - rázcestie, Lučatín - žel. zastávka, Lučatín - Jednota, Lučatín - horný koniec, Hiadeľ - dolný koniec, Hiadeľ - garáž, Hiadeľ - Obecný úrad, Hiadeľ - škola, Hiadeľ - Obecný úrad, Hiadeľ - garáž, Hiadeľ - dolný koniec, Lučatín - horný koniec, Medzibrod - Obecný úrad, Medzibrod - žel. zast., Brusno - Kováč, Brusno - žel. stanica, Brusno - žel. priecestie, Brusno - kúpele, Brusno - Oremlaz, Brusno, Pohronský Bukovec - horáreň, Pohronský Bukovec - dolný koniec, Pohronský Bukovec - Obecný úrad

► Banská Bystrica

Pohronský Bukovec - Obecný úrad, Pohronský Bukovec - dolný koniec, Pohronský Bukovec - horáreň, Brusno, Brusno - Oremlaz, Brusno - kúpele, Brusno - žel. priecestie, Brusno - žel. stanica, Brusno - Kováč, Medzibrod - žel. zast., Medzibrod - Obecný úrad, Lučatín - horný koniec, Hiadeľ - dolný koniec, Hiadeľ - garáž, Hiadeľ - Obecný úrad, Hiadeľ - škola, Hiadeľ - Obecný úrad, Hiadeľ - garáž, Hiadeľ - dolný koniec, Lučatín - horný koniec, Lučatín - Jednota, Lučatín - žel. zastávka, Moštenica - rázcestie, Moštenica - vápenka, Moštenica, Moštenica - vápenka, Moštenica - rázcestie, Lučatín - mlynčok, Slovenská Ľupča - pod hradom, Slovenská Ľupča - rázc. k žel. st., Podkonice - kaplnka, Podkonice - dolná zastávka, Podkonice, Podkonice - dolná zastávka, Podkonice - kaplnka, Slovenská Ľupča - rázc. k žel. st., Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča - Príboj, Pod skalou, Slovenská Ľupča - Príboj, ZŤS, Slovenská Ľupča - Príboj, BB, Šalková - rázcestie, BB, Partizánska - rázcestie, BB, SAD, BB, Partizánska - čerp. stanica, BB, Partizánska - tlačiareň, BB, Partizánska - Mýto, BB, Autobusová stanica
601466Platí do 12.12.2020

► Poniky

BB, Autobusová stanica, BB, Partizánska - Mýto, BB, Partizánska - tlačiareň, BB, Partizánska - čerp. stanica, BB, SAD, BB, Partizánska - rázcestie, BB, Šalková - rázcestie, BB, Šalková - Jednota, BB, Šalková - hosp. RD, Poniky - RD, Poniky - Družstevná, Poniky - škola, Poniky - Jednota, Poniky - Pelc, Poniky - Hlinka, Ponická Lehôtka, Poniky - Hlinka, Poniky - Pelc, Poniky - Jednota, Poniky - pri moste, Ponická Huta - rázcestie, Ponická Huta - pri moste, Ponická Huta, Ponická Huta - pri moste, Ponická Huta - rázcestie, Dúbravica - garáž, Dúbravica - Kmeť, Oravce

► Banská Bystrica

Poniky - RD, Poniky - Družstevná, Poniky - škola, Poniky - Jednota, Poniky - Pelc, Poniky - Hlinka, Ponická Lehôtka, Poniky - Hlinka, Poniky - Pelc, Poniky - Jednota, Poniky - pri moste, Ponická Huta - rázcestie, Ponická Huta - pri moste, Ponická Huta, Ponická Huta - pri moste, Ponická Huta - rázcestie, Dúbravica - garáž, Dúbravica - Kmeť, Oravce, Čečín-Čačín - rázcestie, Čerín - Obecný úrad, Čerín - rázcestie, Sebedín-Bečov - Obecný úrad, Sebedín-Bečov - Ostrolucký, Sebedín-Bečov - Bečov, Čerín - rázcestie, Dolná Mičiná - č.d. 77, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Horná Mičiná - bytovky, BB, horáreň, BB, Mičinská cesta, BB, Autobusová stanica

► Dúbravica

BB, Autobusová stanica, BB, Mičinská cesta, BB, horáreň, Horná Mičiná - bytovky, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Dolná Mičiná - č.d. 77, Čerín - rázcestie, Sebedín-Bečov - Bečov, Sebedín-Bečov - Ostrolucký, Sebedín-Bečov - Obecný úrad, Sebedín-Bečov - Ostrolucký, Sebedín-Bečov - Bečov, Čerín - rázcestie, Čerín - Obecný úrad, Čečín-Čačín - rázcestie, Čerín-Čačín - sklady, Oravce, Dúbravica - Kmeť, Dúbravica - garáž, Ponická Huta - rázcestie, Ponická Huta - pri moste, Ponická Huta, Ponická Huta - pri moste, Ponická Huta - rázcestie, Poniky - pri moste, Poniky - Jednota, Poniky - Pelc, Poniky - Hlinka, Ponická Lehôtka, Poniky - Hlinka, Poniky - Pelc, Poniky - Jednota, Poniky - Družstevná, Poniky - RD

► Banská Bystrica

Čerín - rázcestie, Sebedín-Bečov - Bečov, Sebedín-Bečov - Ostrolucký, Sebedín-Bečov - Obecný úrad, Sebedín-Bečov - Ostrolucký, Sebedín-Bečov - Bečov, Čerín - rázcestie, Čerín - Obecný úrad, Čečín-Čačín - rázcestie, Čerín-Čačín - sklady, Oravce, Dúbravica - Kmeť, Dúbravica - garáž, Ponická Huta - rázcestie, Ponická Huta - pri moste, Ponická Huta, Ponická Huta - pri moste, Ponická Huta - rázcestie, Poniky - pri moste, Poniky - Jednota, Poniky - Pelc, Poniky - Hlinka, Ponická Lehôtka, Poniky - Hlinka, Poniky - Pelc, Poniky - Jednota, Poniky - Družstevná, Poniky - RD, BB, Šalková - hosp. RD, BB, Šalková - Jednota, BB, Šalková - rázcestie, BB, Partizánska - rázcestie, BB, SAD, BB, Partizánska - čerp. stanica, BB, Partizánska - tlačiareň, BB, Partizánska - Mýto, BB, Autobusová stanica
601467Platí do 12.12.2020

► Hrochoť

BB, Autobusová stanica, BB, Mičinská cesta, BB, horáreň, Horná Mičiná - bytovky, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Dolná Mičiná - č.d. 77, Čerín - rázcestie, Sebedín-Bečov - Bečov, Sebedín-Bečov - Ostrolucký, Sebedín-Bečov - Obecný úrad, Sebedín-Bečov - Ostrolucký, Sebedín-Bečov - Bečov, Čerín - rázcestie, Čerín - rázcestie MŠ, Čerín - Obecný úrad, Čerín-Čačín - rázc. Hrochoť, Hrochoť - Obnova, Hrochoť - Súdenica, Hrochoť - U Zátrocha, Hrochoť - Jednota, Hrochoť - Močare

► Banská Bystrica

Hrochoť - Močare, Hrochoť - Jednota, Hrochoť - U Zátrocha, Hrochoť - Súdenica, Hrochoť - Obnova, Čerín-Čačín - rázc. Hrochoť, Čerín - Obecný úrad, Čerín - rázcestie, Sebedín-Bečov - Bečov, Sebedín-Bečov - Ostrolucký, Sebedín-Bečov - Obecný úrad, Sebedín-Bečov - Ostrolucký, Sebedín-Bečov - Bečov, Čerín - rázcestie, Dolná Mičiná - č.d. 77, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Horná Mičiná - bytovky, BB, horáreň, BB, Mičinská cesta, BB, Autobusová stanica
601468Platí do 12.12.2020

► Turecká

BB, Autobusová stanica, BB, Nám. H. Vajanského, BB, Strieborné námestie, BB, Medený Hámor, BB, Nový Svet II, BB, rázcestie Špania dolina, Špania dolina - Rudné bane, Špania dolina, BB, Uľanka, Harmanec - papierne, Harmanec - Obecný úrad, Harmanec - VPT, Harmanec - Strelnica, Dolný Harmanec, Dolný Harmanec - Jednota, Dolný Harmanec - Kohút, Dolný Harmanec - Jednota, Harmanec - Strelnica, Harmanec - VPT, Harmanec - Obecný úrad, BB, Uľanka - Chemika, BB, Uľanka - žel. stanica, Polkanová, Staré Hory - č.d. 21, Staré Hory - Obecný úrad, Staré Hory - kaplnka, Staré Hory - Žiak, Turecká - Boboty, Turecká - Jednota, Turecká - Horná

► Banská Bystrica

Turecká - Horná, Turecká - Jednota, Turecká - Boboty, Staré Hory - Žiak, Staré Hory - kaplnka, Staré Hory - Obecný úrad, Staré Hory - č.d. 21, Polkanová, BB, Uľanka - žel. stanica, BB, Uľanka, BB, Uľanka - Chemika, Harmanec - papierne, Harmanec - Obecný úrad, Harmanec - VPT, Harmanec - Strelnica, Dolný Harmanec - Jednota, Dolný Harmanec - Kohút, Dolný Harmanec - Jednota, Harmanec - Strelnica, Harmanec - VPT, Harmanec - Obecný úrad, Harmanec - papierne, Špania dolina, Špania dolina - Rudné bane, BB, rázcestie Špania dolina, BB, Nový Svet II, BB, Lazovná, BB, Strieborné námestie, BB, Europa SC, BB, Štadlerovo nábrežie, BB, Autobusová stanica
601469Platí do 12.12.2020

► Ružomberok

BB, Autobusová stanica, BB, Nám. H. Vajanského, BB, Strieborné námestie, BB, Medený Hámor, BB, Nový Svet II, BB, Uľanka, BB, Uľanka - žel. stanica, Polkanová, Staré Hory - č.d. 21, Staré Hory - Obecný úrad, Staré Hory - kaplnka, Staré Hory - Žiak, Turecká - Boboty, Turecká - Jednota, Turecká - Horná, Turecká - Boboty, Staré Hory - Žiak, Staré Hory - kaplnka, Dolný Jelenec - Jelenská, Horný Jelenec, Motyčky, Jergaly, Hanesy, Donovaly - centrum, Donovaly - Pod Magurou - ATC, Ružomberok - autobusová stanica

► Banská Bystrica

Ružomberok - autobusová stanica, Donovaly - Pod Magurou - ATC, Donovaly - centrum, Hanesy, Jergaly, Motyčky, Horný Jelenec, Dolný Jelenec - Jelenská, Staré Hory - kaplnka, Staré Hory - Žiak, Turecká - Horná, Turecká - Jednota, Turecká - Boboty, Staré Hory - Žiak, Staré Hory - kaplnka, Staré Hory - Obecný úrad, Staré Hory - č.d. 21, Polkanová, BB, Uľanka - žel. stanica, BB, Uľanka, BB, Nový Svet II, BB, Lazovná, BB, Strieborné námestie, BB, Europa SC, BB, Autobusová stanica
601470Platí do 12.12.2020

► Brezno

BB, Rooseveltova nemocnica, BB, Tajovského - školy, BB, Europa SC, BB, Autobusová stanica, BB, 29. augusta, BB, SAD, BB, Šalková - rázcestie, Slovenská Ľupča - rázcestie, Lučatín - rázcestie, Medzibrod - rázcestie, Brusno, Nemecká, Predajná - pri moste, Podbrezová - Lopej, Podbrezová - AS, Podbrezová - nemocnica, Chvatimech - rázcestie, Valaská - pri moste, Brezno - Tesco, Brezno - železničná stanica

► Banská Bystrica

Brezno - železničná stanica, Brezno - rázc. k nemocnici, Valaská - pri moste, Chvatimech - rázcestie, Podbrezová - nemocnica, Podbrezová - AS, Podbrezová - Lopej, Predajná - pri moste, Nemecká, Brusno, Medzibrod - rázcestie, Lučatín - rázcestie, Slovenská Ľupča - rázcestie, BB, SAD, BB, 29. augusta, BB, Autobusová stanica, BB, Nám. H. Vajanského, BB, Tajovského - park, BB, Tajovského - školy, BB, Rooseveltova nemocnica

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka