VozidláAutobusy MHD - SAD ZV › Karosa B 961 (ZV)

Karosa B 961E

Úvod

Kĺbové autobusy Karosa B 961E v počte 14 kusov zakúpil dopravca SAD Zvolen pre MHD v Banskej Bystrici v prvej polovici roku 2006. V rokoch 2006 - 2007 a 2011 - 2013 si SAD Zvolen prenajal aj niekoľko vozidiel od Dopravného podniku mesta Banská Bystrica.

Prehľad vozidiel

Séria Typ Evidenčné čísla Rok výroby Sprevádzkovanie Vyraďovanie Počet
1. Karosa B 961E.1970 ZV-305BI, ZV-306BI, ZV-308BI, ZV-309BI, ZV-312BI, ZV-314BI, ZV-315BI, ZV-316BI, ZV-317BI, ZV-318BI, ZV-352BI, ZV-354BI, ZV-355BI, ZV-356BI 2006 2006 od 2013 14
2. Karosa B 961.1970, Karosa B 961E.1970 BB-993BCII, BB-716BEII, BB-348BJII, BB-349BJII, BB-352BJII, BB-997BSII 2002 – 2004 2011 2013 6
Spolu 2002 – 2006   20

Fotografie

Vyraďovanie a likvidácia

V máji 2013 boli tri vozidlá Karosa B 961E.1970 predané Dopravnému podniku mesta Prešov prostredníctvom Bystrickej dopravnej spoločnosti.

Katalóg vozidiel

ZV-305BI ZV-669CE ZV-308BI ZV-309BI ZV-312BI ZV-314BI ZV-315BI ZV-316BI ZV-317BI ZV-318BI ZV-352BI ZV-354BI ZV-355BI ZV-356BI

BB-993BCII BB-716BEII BB-348BJII BB-349BJII BB-352BJII BB-997BSII

Počet nevyradených vozidiel: 11 (55 %)

Počet vyradených vozidiel: 9 (45 %)

Legenda

ZV-356BInevyradené vozidlo
ZV-355BIodstavené vozidlo
BB-997BSIIvyradené vozidlo
BB-997BSIIevidenčné číslo BB-997BS obsadené 2. krát pri danom type vozidla

Prečíslované evidenčné čísla

1.2.
ZV-306BI ZV-669CEod 2010

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.