Čo plánuje mesto Banská Bystrica v oblasti MHD v najbližšom období?

Podľa vedenia mesta je súčasný stav bystrickej MHD optimálny, vylepšením by mali prejsť zastávky.

V súvislosti so zavedením Integrovaného dopravného systému v Banskobystrickom kraji, ako aj s možnosťou čerpania nových eurofondov, sme sa vedenia mesta Banská Bystrica opýtali na jeho plány v oblasti mestskej hromadnej dopravy na najbližšie obdobie.

Integrovaná doprava

Od 1. januára 2024 je v Banskobystrickom samosprávnom kraji zavedený nový integrovaný dopravný systém (IDS BBSK), ktorý aktuálne zahŕňa prímestskú autobusovú dopravu. Jeho zavedenie sa dotklo aj cestujúcich v Banskej Bystrici, ktorí mohli do konca roka 2023 cestovať na vybraných prímestských linkách na území mesta za tarifu MHD. Na dopravnej karte tak cestujúcemu stačila jedna elektronická peňaženka s kreditom, ktorý mohol využívať na linkách MHD i v prímestských autobusoch. Po novom už v prímestských autobusoch aj na území mesta platí výlučne tarifa IDS BBSK, čo v praxi znamená, že ak chce cestujúci naďalej cestovať v rámci mesta aj spomínanými prímestskými linkami (dnešné linky 601 602 603 604), musí mať na svojej dopravnej karte dve samostatné elektronické peňaženky s kreditmi, jednu pre MHD, druhú pre prímestskú dopravu.

V budúcnosti je plánované aj zaradenie liniek MHD do IDS BBSK, no zo strany mesta ani Organizátora IDS BBSK zatiaľ žiadny bližší termín komunikovaný nebol. Mesta Banská Bystrica, ktoré je objednávateľom MHD, sme sa preto opýtali, či v súčasnosti o zaradení MHD do IDS BBSK uvažuje a v akom časovom horizonte by sa tak mohlo stať. Hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková nám poskytla stručné stanovisko mesta: „Áno, uvažujeme. Budeme o tom rokovať s BBSK a s dopravcami."

Aktuálne zmluvy s výkonoch vo verejnom záujme z roku 2020, ktoré má mesto Banská Bystrica uzavreté s dopravcami (SAD Zvolen a DPMBB), obsahujú aj záväzky dopravcov zapojiť sa do IDS BBSK a poskytnúť integrátorovi súčinnosť potrebnú pre jeho úspešné zavedenie. O zapojení sa do IDS však musí rozhodnúť mesto ako objednávateľ MHD. Zaintegrovanie bystrickej MHD do IDS BBSK si bude vyžadovať najmä úpravu, príp. výmenu tarifného systému v autobusoch a trolejbusoch v zmysle štandardov IDS BBSK. Len nedávno bol pritom vo vozidlách MHD vymenený tarifný systém za novší (palubné počítače, odbavovacie zariadenia).

Náklady na zapojenie dopravcov do IDS BBSK (tarifný systém, prispôsobenie vozidlového parku štandardom IDS, zapojenie sa do centrálneho dispečingu a zúčtovacieho centra a pod.) má znášať mesto, alebo Integrátor IDS BBSK, resp. ich dopravcovia zahrnú do ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré prepláca mesto.

Využívanie eurofondov na modernizáciu MHD

Viaceré slovenské mestá a dopravcovia využili v predchádzajúcom programovom období 2014 - 2020 (ukončené v roku 2023) príležitosť na získanie nenávratného finančného príspevku z eurofondov na modernizáciu infraštruktúry (trate, vozovne, dielne) a vozidlového parku MHD.

Banská Bystrica v tomto období pre oblasť verejnej dopravy pripravila a realizovala projekt Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici, ktorý bol financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Cieľom projektu bola komplexná rekonštrukcia a modernizácia deviatich zastávok MHD a prímestských liniek (pri Rooseveltovej nemocnici, na Partizánskej ceste, Rudohorskej ulici, pri Úsvite, na Lazovnej a Tajovského ulici). Z IROP bolo prefinancované aj vypracovanie strategického dokumentu Plán udržateľnosti funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica definujúceho opatrenia, ktoré povedú k udržateľnej mestskej mobilite. Mesto získalo aj príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na modernizáciu piatich križovatiek na ceste I/66 popri Hrone so zabezpečením preferencie MHD. Modernizácia križovatiek prebehla v roku 2023. Na nákup vozidiel pre MHD Banská Bystrica neboli v tomto programovom období čerpané eurofondy. Vozidlový park MHD bol v rokoch 2017 - 2023 doplnený tromi trolejbusmi s batériami, ktoré dopravca zakúpil vďaka bankovému úveru v rámci projektu EBOR-SlovSEFF III a 33 autobusmi zakúpenými dopravcom z vlastných zdrojov.

V novom programovom období 2021 - 2027 sa predpokladá možnosť čerpania ďalších stoviek miliónov eur v rámci Programu Slovensko aj pre zlepšenie stavu udržateľnej verejnej dopravy. Hovorkyne mesta sme sa opýtali, či Banská Bystrica plánuje pripraviť projekty pre rozvoj a modernizáciu MHD, s ktorými sa bude uchádzať o získanie príspevku z eurofondov. „Áno, máme zámer zapojiť sa do výziev na obnovu vozového parku, zastávok MHD a osadenie elektronických označníkov," priblížila plány mesta Zdenka Marhefková bez ďalších podrobností.

O rekonštrukcii autobusových zastávok informuje mesto na svojej internetovej stránke v súvislosti s ďalším osudom prístreškov pre cestujúcich, ktoré sú vo vlastníctve a správe reklamnej spoločnosti. Tá ich mala po skončení zmluvného vzťahu odstrániť začiatkom roka 2024, ale mesto sa so spoločnosťou dohodlo na predĺžení zmluvy o najviac tri roky s tým, že mesto bude mať potom možnosť prístrešky odkúpiť s cieľom ich následnej výmeny za nové po získaní financií z eurofondov.

„O možnostiach čerpania eurofondov na rekonštrukciu autobusových zastávok v súčasnosti rokujeme s ministerstvom dopravy. Naším zámerom je nielen postaviť nové prístrešky, ale upraviť celý priestor autobusových zastávok. Na tých najfrekventovanejších plánujeme osadiť aj elektronické označníky. Zároveň vedieme diskusie s odborom architekta mesta, ako aj s Integrovaným dopravným systémom Banskobystrického samosprávneho kraja, aby nielen v Banskej Bystrici, ale v celom regióne mali zastávky a označníky verejnej dopravy jednotný dizajn,“ uviedol Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.

Zmeny v MHD

Na záver sme sa opýtali, či mesto pripravuje v roku 2024 nejaké zmeny v organizácii MHD, ako je napr. posilnenie spojov, alebo úpravy trás liniek.

„Posledné drobné zmeny sa realizovali v decembri 2023, čo v tejto chvíli považujeme za optimálne. V prípade potreby však vieme flexibilne reagovať," uzavrela hovorkyňa mesta Banská Bystrica.

Pripomeňme, že jedinou zmenou pri decembrovej úprave cestovného poriadku bolo rozšírenie obsluhy Radvaň Parku jedným večerným spojom linky 21.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Nekonečné, roky sa opakujúce a nič hovoriace prázdne reči v Blbotíne nad Hronom, v ktorom je všetko už optimálne - teda blbo.

K téme označníkov len tak ako spomienku na príspevok s pripomienkou z roku 2017:

PIT 14.12.2017 00:11
Všeobecná diskusia #53254
REAKCIA NA: BB-SCHUHU #53248:
Je to akurát tak obrovská hanba, aby montáž tak primitívnej veci trvala skoro celého štvrť roka a opäť nikomu nevadí, v akom stave boli celý ten dlhý čas tam vyvalené tie označníky. No estetika úžasná a to sa bavíme o jednej z hlavných zastávkok v najužšom centre mesta.

A aby sme sa mohli dokonale cez slzy zasmiať, vráťme sa do histórie:
- 22.11.2010 http://bystrica.dnes24.sk/zastavky-mhd-zmodernizuju-elektronicke-oznacniky-74979
Netradičnou zmenou, ktorá čaká cestujúcich V PRIEBEHU BUDUCEHO ROKA, je inštalácia svetelných označníkov. Tie budú informovať o príchode najbližších DVOCH liniek na danú zastávku. Podľa vyjadrenia riaditeľa dopravného úseku SAD Zvolen Mareka MODRANSKÉHO pôjde o info-panely, ktoré budú na približne 20-tich hlavných zastávkach v meste, predovšetkým na Námestí Slobody, Huštáku, Národnej alebo na Striebornom námestí. „Displej bude informovať o najbližších dvoch odchodoch liniek MHD. Bude na ňom svietiť informácia o čase príchodu autobusu na zastávku a jeho prípadnej odchýlke od cestovného poriadku vplyvom dopravnej zápchy alebo nehody,“ uvádza Modranský. Informácie o príchodoch autobusov nebudú v systéme nastavené podľa „papierového“ cestovného poriadku, ALE PROSTREDNÍCTVOM GPS sa bude na displeji zobrazovať aktuálna situácia a presný čas príchodu konkrétnej linky. „Označníky by mali byť trojuholníkového tvaru a budú osadené priamo na zastávke v blízkosti prístreškov. V spodnej vitríne budú vyvesené všetky odchody liniek a spojov v tlačenej podobe. Jedna strana by mala byť pre komerčné využitie a informácie o aktivitách v meste,“ dopĺňa zástupca SAD Zvolen... Keď sa podarí všetky problémy vyriešiť, za RELATÍVNE NÍZKU INVESTÍCIU zo strany dopravcu získa Banská Bystrica nový moderný prvok v MHD.

- 16.03.2012 otázka v diskusnom fóre MsÚ http://www.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=22237&module_action__47683_861__paging=8
A kde sú tie elektronické označníky ?
Čo sa týka elektronických označníkov, je táto téma stále otvorená z dôvodu, že sa rýchlym tempom vyvíjajú informačné technológie a je treba vybrať v správnom čase tú, ktorá sa bude používať najbližšie roky bez potreby väčších investícií na jej obnovu v ďalšom období. Druhá stránka je, či je možné vôbec v tomto období realizovať ROZSIAHLE INVESTÍCIE nad rámec bežných prevádzkových potrieb, keď Mesto BB zápasí s nedostatkom rozpočtových zdrojov a jeho prvoradou úlohou je mať v tomto roku uhradené všetky záväzky z neuhradených dotácií na krytie strát z výkonov vo verejnom záujme. Zatiaľ sa pracuje na aplikáciách pre mobilných užívateľov, kde si budú môcť jednotne stiahnuť aplikácie cestovných poriadkov pre všetky paltformy: mobily, notebooky, ai. v operačných programoch Windows, Windows mobile, Android, Iphone, ai.
Jagerčíková Mária
Útvar hlavného dopravného inžiniera

A takýchto sľubov vrátane nastupovania všetkými dverami tu už bolo... 12 rokov prešlo a NIČ. Akurát čo si tu všetci títo z nás robia veľkú srandu.
...treba sa už len vyzvracať a potom tie odpovede poslať kade ľahšie. Nezáujem a nevedomosť dokopy.