Verejnosť môže pripomienkovať Plán udržateľnej mobility FUKM Banská Bystrica

Do konca roka by malo byť známe, ako by mala vyzerať udržateľná mobilita v Banskej Bystrici a jej okolí v budúcnosti.

Mesto Banská Bystrica informovalo o možnosti pripomienkovať strategický dokument Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica (t.j. BB + 16 okolitých obcí), ktorý spracováva Žilinská univerzita. V súčasnosti je spracovaná analytická a návrhová časť Plánu udržateľnej mobility (PUM). Dokumenty, ktoré je možné pripomienkovať do 4. septembra 2022, sú dostupné na adrese https://fpedas.uniza.sk/~pumbb/dokumenty/. Na uvedenej adrese sa nachádza aj online formulár pre posielanie pripomienok k strategickému dokumentu.

Súčasťou návrhovej časti PUM je aj Plán dopravnej obslužnosti mesta Banská Bystrica, ktorý by mal tvoriť podklad pre organizáciu MHD v budúcnosti. Obsahuje návrh optimalizovaného linkového vedenia, intervaly liniek, návrh obnovy vozidlového parku a podobne.

V rámci zvýšenia atraktivity verejnej osobnej dopravy sa v PUM navrhuje vytvoriť funkčný integrovaný dopravný systém so zapojením všetkých dopravcov, ďalej realizovať preferenčné opatrenia pre verejnú dopravu (vyhradené buspruhy na Štefánikovom a Štadlerovom nábreží, Sládkovičovej ul., zavedenie preferencie MHD na svetelne riadených križovatkách), zlepšiť informovanosť cestujúcich na zastávkach, či rekonštruovať prestupné uzly. Vozidlový park MHD by mal byť kompletne nízkopodlažný a klimatizovaný a vozidlá majú byť energeticky úsporné.

S výraznejším rozširovaním trolejbusovej dopravy sa nepočíta. Do roku 2032 sa navrhuje začať s prípravou na zavedenie trolejbusovej dopravy na sídlisko Sásová, pričom samotné spustenie trolejbusov na toto sídlisko je navrhované až v období do roku 2042.

Verejné prerokovanie PUM s obyvateľmi mesta by malo byť v dňoch 17. augusta a 21. septembra 2022.

Do konca roka 2022 bude spracovaná aj tretia časť PUM, ktorá pozostáva zo Strategického environmentálneho posúdenia (SEA) a stanovenia Plánu implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
To je pekne spiatočnícke že 2042, to už aj tie stĺpy čo sú tam pripravené na prevádzku spadnú od prehrdzavenia…
Zase raz riadna dičovina ako svojho času v TN
Reakcia na: petik #3:
Ak Žilinská univerzita podobne "pokrokovo" aj vyučuje, tak amen tma 😀
Trolejbus je najekologickejší spôsob prepravy, bez obmedzenia elektrobusu. Najlepšie riešenie by boli parciálne TB schopné odjazdit niečo aj mimo trolejov. Čakať do roku 2042? Vidno ako mestu záleží na MHD
Ja to len tak náhodne čítam a zase sa musím smiať. "Otvorenie druhej vnútroštátnej pokladnice na železničnej zastávke Banská Bystrica mesto" v roku 2027.
Keby sa zaintegrovali vlaky, tak 1/2 ľudí si žiadny lístok kupovať nebude. Keby nie, tak by možno stačila reklama na tú hroznú aplikáciu ZSSK (Ideme vlakom). A keby ani to nestačilo, tak by postačil automat.
Detto pokladňa v stanici Hronsek a Šálková.
Vráťme sa o pár rokov späť.
Výstavba trolejbusov do Sásovej v roku 2042 :)))))
nič