BBSK hľadá záujemcov o prevádzkovanie pravidelnej autobusovej dopravy v kraji

BBSK na to ide inak. Dopravcov si hľadá cez dynamický nákupný systém.

Banskobystrický samosprávny kraj zverejnil vo vestníku verejného obstarávania oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (DNS), ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na tri kategórie:

Kategória č. 1: Poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme.

Kategória č. 2: Poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme krátkodobé zmluvy a mimoriadne situácie.

Kategória č. 3: Poskytovanie služieb nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.

Konkrétny rozsah predmetu jednotlivých zákaziek, ako aj ich podrobná špecifikácia, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť je stanovená na 13.10.2020 10:00:00.

V kategórii č. 1 pôjde o zákazky v rozsahu cca 10 až 50 miliónov tarifných kilometrov počas obdobia 8 - 10 rokov, čo by mohlo znamenať obsluhu jedného okresu, či regiónu. Úspešný uchádzač bude mať 9 až 15 mesiacov na začatie prevádzkovania služby, čo je dostatočný čas na obstaranie nových autobusov spĺňajúcich štandardy BBSK. Záujemca o zaradenie do DNS musí preukázať, že poskytol služby autobusovej dopravy (mestskej, prímestskej, medzimestskej, medzinárodnej, zmluvnej) v celkovom objeme minimálne 1 500 000 tarifných kilometrov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Vzhľadom na dlhú prípravnú dobu sa nepožaduje splnenie technickej spôsobilosti (vozidlá).

V kategórii č. 2 pôjde o zákazky v rozsahu cca 50 000 až 5 000 000 tarifných kilometrov počas obdobia 6 až 24 mesiacov. Ide zabezpečenie krátkodobej mimoriadnej dopravy, prípadne o núdzovú situáciu ak zlyhá zákazka z kategórie č. 1. Záujemca o zaradenie do DNS musí preukázať, že poskytol služby autobusovej dopravy (mestskej, prímestskej, medzimestskej, medzinárodnej, zmluvnej) v celkovom objeme minimálne 250 000 tarifných kilometrov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania a disponuje minimálne 5 autobusmi štandardnej dĺžky s vekom menej ako 14 rokov.

V kategórii č. 3 pôjde o rôzne zákazky na kyvadlovú dopravu, skibusy, cyklobusy a podobne. Záujemca o zaradenie do DNS musí preukázať, že poskytol služby autobusovej dopravy (mestskej, prímestskej, medzimestskej, medzinárodnej, zmluvnej) v celkovom objeme minimálne 50 000 tarifných kilometrov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania a disponuje minimálne 3 autobusmi štandardnej dĺžky s vekom menej ako 14 rokov.

Z uvedených podmienok je jasné, že BBSK sa vydal inou cestou ako ostatní objednávatelia dopravy. Nesnaží sa vopred vylúčiť žiadneho potenciálneho dopravcu. Rozdelením objednávanej dopravy na menšie časti chce podporiť účasť nových dopravcov. Nový dopravca kedykoľvek počas trvania DNS môže podať žiadosť o zaradenie do DNS. Nie je úplne obvyklé ani to, že verejné obstarávanie je zabezpečované internými zamestnancami.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.