MHD v Banskej Bystrici má už 70 rokov

História MHD je aj história rôznych kríz, ktoré mali vplyv na dopravu.

Presne pred 70 rokmi, 1. mája 1950, bola slávnostne otvorená prvá linka MHD Kráľová kúpele - Námestie - Majer Cintorín hrdinov. Nebudeme tu teraz popisovať celú históriu, prvých 60 rokov je podrobne popísaných v knihe 60 rokov MHD v Banskej Bystrici, ktorú iste poznáte.

Doprava vždy reagovala na danú dobu. Boli tam vzostupy aj pády a nevyhli sa jej ani rôzne krízy. V súčasnosti tiež jednu prežívame. Ochorenie COVID-19 a koronavírus, ktorú túto chorobu spôsobuje, výrazne obmedzil pohyb ľudí.

Prvá kríza v MHD bola už v samotných začiatkoch. Povojnové obdobie sa vyznačovalo nedostatkom všetkých zdrojov, vrátane autobusov. Prvé autobusy boli staré a poruchové. Postupne sa počet autobusov v premávke zvýšil 2 na 4. Zlepšenie nastalo v 1952, to sa už do premávky zaraďovali nové autobusy Škoda 706 RO.

S rozvojom hospodárstva sa zvyšovali aj nároky na pracovnú silu. Nedostatok pracovných síl bol jeden z dôvodov zrušenia sprievodcov v autobusoch a prechodu na samoobslužnú prevádzku.

Ropný šok v roku 1973 znamenal zmenu vnímania autobusovej a individuálnej automobilovej dopravy ako jedinej vhodnej pre mestá. Namiesto útlmu začala byť opäť rozvíjaná trolejbusová doprava a pripravovalo sa aj zavedenie trolejbusov v nových mestách. Banská Bystrica mala to šťastie, že sa podarilo dokončiť aspoň prvé trolejbusové trate a 24.8.1989 bola slávnostne otvorená prevádzka trolejbusov.

To už klopala na dvere ďalšia kríza. Nebola ňou výrazná zmena linkového vedenia po zavedení trolejbusov v roku 1990. Ani vylúčenie dopravy z Námestia SNP v roku 1993. Nedostatočné dotácie znamenali obmedzovanie výkonov. Prvé padli za obeť nočné linky v júli 1993. Nedostatok financií znamenal aj skončenie pravidelnej obnovy vozidlového parku autobusov. Kritický bol najmä nedostatok kĺbových autobusov. Tak ako v počiatkoch MHD, aj teraz sa situácia plátala ojazdenými autobusmi a divokými generálnymi opravami. Do MHD sa dokonca zaraďovali aj prímestské autobusy. Situáciu zachránilo lepšie využitie trolejbusov (ich zavedenie na Tulskú a Internátnu) a založenie mestského dopravného podniku koncom roka 1996. Opäť sa nakupovali nové autobusy. Po roku 1997 sa situácia zlepšila, dokonca sa opäť raz zaviedli nočné linky. Menšia kríza prišla v rokoch 1999 - 2000, keď Mesto Banská Bystrica bolo v nútenej správe. V novembri 1999 ešte nemalo zabezpečený posypový materiál na zimnú údržbu ciest, čo malo za následok, že pri prvom snežení 19.11.1999 skolabovala celá MHD (útržky tohto dňa sú zaznamenané aj v sekcii Výprava). Snaha zvýšiť tržby z cestovného platením za každú jazdu prispela k zrušeniu predplatných časových lístkov a zavedeniu čipových kariet. Tržby síce na začiatku stúpli, ale následne, po uvedomení si obyvateľov že musia platiť za každú cestu takmer plné cestovné, začali prudko klesať. Od roku 2001 tak začali každoročné redukcie. Najskôr na jar 2001, potom v lete 2002 a v lete 2003. Od 7.1.2004 bola snaha vylúčiť z Námestia slobody aj linku 34 z Podlavíc, čo sa nestretlo s pochopením. Linka 34 ostala premávať v pôvodnej trase, ale okresané boli iné linky.

Presne naopak sa vyvíjal vozidlový park. Vďaka väčším nákupom nových autobusov (Karosy radu 900) sa vyraďovali všetky staré Karosy B 732 a Ikarusy. Znižovanie výkonov umožňovalo vyraďovať každoročne viac vozidiel, ako sa nakúpilo. Prišiel však rok 2005, kedy prešlo financovanie MHD čisto na plecia mesta. Pokus o čisto komerčnú prevádzku znamenal výrazné redukcie v MHD. Znova sa zrušili všetky nočné linky a aj nové autobusy sa stali prebytočnými. Opäť sa na 2 mesiace zrušila linka 34 na Námestí slobody a provokatívne aj linka 24. Nasledoval pokus o súťaž na dopravcu. Po pôrodných ťažkostiach začiatkom roka 2006 sa situácia opäť stabilizovala. Výkony sa zvýšili, a pokles počtu cestujúcich pokračoval. Vozidlový park sa vrátil pár rokov dozadu a opäť sme tu mali dovezené ojazdené autobusy. Dokonca až tak, že Karosy radu 700 boli prevažujúcim typom autobusov v celej MHD.

So zmenou dopravcu súviselo aj pozastavenie premávky trolejbusov. Trvalo takmer 2 roky, kým boli obnovené. Po roku 2009 došlo k vzájomnej dohode dopravcov a autobusové linky prestali konkurovať trolejbusovým. Pomohla tomu aj finančná kríza z 2008. Vďaka eurofondom a vysokým dotáciám od mesta sa podarilo omladiť vozidlový park (v roku 2009 sólo Citelismi, v roku 2011 sólo trolejbusmi a v roku 2012 kĺbovými Citelismi) a udržať linkové vedenie bez výrazných zmien. Na trolejbusových linkách premávajú štandardne iba nízkopodlažné trolejbusy a priemerný vek autobusov je 10 rokov, z toho polovica je nízkopodlažná.

V tejto situácii prišla pandémia ochorenia COVID-19. Nie je prvá. Veľká chrípková epidémia bola napríklad aj vo februári 1999. Vtedy sa nedostatok vodičov riešil úpravou cestovných poriadkov a miernym predĺžením intervalu na linkách 2226 a pozastavením premávky doplnkovej expresnej linky 30.


 

Vláda kvôli COVID-19 zaviedla preventívne opatrenia, boli zavreté školy, obchody a mnoho zamestnancov začalo pracovať z domu. Od 13. marca 2020 prešla MHD na prázdninový režim, v prímestskej doprave začal 15. marca 2020. Cestujúcich výrazne ubudlo, autobusy začali premávať skoro prázdne. To samozrejme znamená aj pokles tržieb z cestovného. Samosprávny kraj reagoval tak, že od 2. apríla 2020 boli prímestské linky obmedzené takmer na víkendový režim, v nedeľu premáva úplné minimum spojov. To nestačilo pokryť všetok dopyt, takže k 15. aprílu 2020 boli vybrané spoje doplnené. MHD naďalej premávala v prázdninovom režime. S postupným uvoľňovaním situácie sa ľudia opäť vracali do MHD, ale stále bolo možné dodržiavať predpísané odstupy. Od pondelka 20. apríla 2020 mesto nariadilo zaviesť mimoriadne cestovné poriadky. Všetky trolejbusové a vybrané autobusové linky prešli na čisto víkendový režim. Linky ako 25 a 34 dostali narýchlo vytvorené cestovné poriadky. Sú aj také, ktoré premávajú prakticky bez obmedzenia. Zmeny vyvolali protesty cestujúcich. Niektorým nevychádzajú prestupy z vlakov, či autobusov. Ďalší sa nevedia dostať na pracovné zmeny. To všetko v čase, kedy sa na Slovensku situácia vyvíja pozitívne a mestá s víkendovou prevádzkou MHD postupne prechádzajú na prázdninový režim.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.