DPMBB vyhlásil novú súťaž na nákup trolejbusov

Nová verejná súťaž na 3 kĺbové trolejbusy a 1 sólo trolejbus bola vyhlásená

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica (DPMBB) 6. augusta 2014 vyhlásil opakovanú verejnú súťaž na dodávku nových trolejbusov. Zverejnená bola vo vestníku verejného obstarávania č. 155/2014 z 11. augusta 2014 pod číslom 17774 - MST. DPMBB má záujem o kúpu troch nízkopodlažných kĺbových trolejbusov a jedného nízkopodlažného trolejbusu štandardnej dĺžky s asynchrónnym pohonom. Prvá verejná súťaž bola zrušená.

Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do začiatku septembra 2014. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pozostávajúca z ceny zákazky (80 bodov) a doby dodania trolejbusov (20 bodov). Cena za predmet zákazky bude predmetom následnej elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota zákazky je 2,085 mil. € bez DPH. Nákup nových trolejbusov bude spolufinancovaný z Operačného programu Životné prostredie keďže DPMBB bol úspešný v rámci výzvy č. OPŽP-PO3-14-2. Trolejbusy by mali byť dodané do 7 mesiacov od zadania zákazky.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.