Vyskúšajte pripravované
Pokuty
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Pokuty za cestovanie bez platného cestovného lístka upravuje Prepravný poriadok a tarifa.

Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, uloží oprávnená osoba dopravcu povinnosť zaplatiť cestovné a úhradu do výšky stonásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav.

čas úhrady pokuta
priamo vo vozidle 20,00 €
do 7 dní v dopravnej kancelárii 20,00 €
do 30 dní v dopravnej kancelárii 40,00 €
neskôr 70,00 €

Pokutu je možné uhradiť v ktorejkoľvek dopravnej kancelárii SAD Zvolen prítomnému revízorovi. V dopravnej kancelárii Banská Bystrica sú revízori k dispozícii každý utorok a štvrtok medzi 14:00 a 16:00.

Za zneužitie neprenosnej dopravnej karty a za cestovanie so zľavneným cestovným lístkom bez nároku na zľavu je sankčná úhrada stonásobok základného cestovného bez príplatkov a zliav.

V prípade zámerného pozmeňovania obsahu SMS a pri falšovaní SMS lístka je úhrada až 300,00 €.

Dopravca upustí od povinnosti zaplatiť pokutu, ak sa pri kontrole cestujúci nepreukázal dokladom preukazujúcim nárok na zľavnené cestovné a v čase kontroly vlastnil takýto doklad (mal štatút cestujúceho s nárokom na zľavnené cestovné), a cestujúci preukáže doklad do 30 dní odo dňa vykonania kontroly na určenom pracovisku dopravcu po zaplatení manipulačného poplatku 10,00 €. Po tomto termíne je cestujúci povinný zaplatiť úhradu v plnej výške.

Manipulačný poplatok 10,00 € zaplatí cestujúci aj v prípade, ak sa nevie preukázať evidenčným lístkom a v čase kontroly mal platný časový lístok (30-dňový,90-dňový).

V prípade, že sa cestujúci nemôže preukázať cestovným lístkom o zaplatení dovozného za batožinu, uloží oprávnená osoba zaplatiť dovozné a úhradu vo výške desaťnásobku dovozného.


1.1.2014
-Kami-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.