Linka 90 (platí od 9.12.2018)
► Kremnička
Odchody zo zastávky:
  Starohorská - rázcestie
  Tatranská
Pieninská
Magurská
Rudohorská - horná
Karpatská
Sásovská cesta
Sásová - ihrisko
Na Karlove
Komenského
Severná
Lazovná
Strieborné námestie
Europa SC
Okresný úrad
Námestie Ľ. Štúra - Kaufland
Sládkovičova
  Podháj - SZU
  ZVT
  Pivovar
Zvolenská cesta - Tesco
Zvolenská - sever
Zvolenská - stred
STK
  Iliaš - pri moste
Zvolenská - juh
TWD
Vozovňa
Kremnička
Krematórium
 
► Sásová - Pieninská
Odchody zo zastávky:
Krematórium
Kremnička
Vozovňa
TWD
Zvolenská - juh
  Iliaš - pri moste
STK
Zvolenská - stred
Zvolenská - sever
Zvolenská cesta - Tesco
  Pivovar
  ZVT
  Podháj - SZU
Sládkovičova
Námestie Ľ. Štúra - Kaufland
Okresný úrad
Námestie S. H. Vajanského
Strieborné námestie
Lazovná
Severná
Komenského
Na Karlove
Sásová - ihrisko
Sásovská cesta
Karpatská
Rudohorská - horná
Magurská
Pieninská

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie