Cestovný poriadok linky 601468
601468 Polkanová

Turecká
Platnosť: od 1.1.2019 do 14.12.2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka, zóna
zBB, Autobusová stanica3
zBB, Nám. H. Vajanského3
zBB, Strieborné námestie3
zBB, Medený Hámor3
zBB, Nový Svet II3
zBB, rázcestie Špania dolina3
zŠpania dolina - Rudné bane3
zŠpania dolina3
zBB, Uľanka3
zHarmanec - papierne2
zHarmanec - Obecný úrad2
zHarmanec - VPT2
zHarmanec - Strelnica2
zDolný Harmanec2
zDolný Harmanec - Jednota2
zDolný Harmanec - Kohút2
zDolný Harmanec - Jednota2
zHarmanec - Strelnica2
zHarmanec - VPT2
zHarmanec - Obecný úrad2
zBB, Uľanka - Chemika3
zBB, Uľanka - žel. stanica3
(zPolkanová3
2zStaré Hory - č.d. 213
3zStaré Hory - Obecný úrad3
5zStaré Hory - kaplnka3
6zStaré Hory - Žiak3
8zTurecká - Boboty3
10zTurecká - Jednota3
11zTurecká - Horná3
pondelok - piatok (školský rok)pondelok - piatok (školské prázdniny)sobota - nedeľa, sviatok
hod.minúta
0722H
08
09
10
11
1254
1329
1454
15
1654
hod.minúta
07
08
09
10
11
1254
13
1454
15
1654
hod.minúta
07
0819
09
10
11
12
13
14
1524
16
Poznámky
H - po Staré Hory
Na linke platí prímestská tarifa.
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
tel. 048/471 48 11, 0910 234 050, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka Polkanová