Vyskúšajte pripravované
Linka 601455 (platí od 15.12.2019 do 12.12.2020)
► Hronsek
Odchody zo zastávky:
Autobusová stanica
Štefánikovo nábrežie
Národná
Štadlerovo nábrežie
  Rooseveltova nemocnica
  Tajovského - školy
  Tajovského - park
  Europa SC
Okresný úrad
Námestie Ľ. Štúra - Kaufland
  Plážové kúpalisko
  Úrad PV SR
  Nové Kalište
  Kyjevské námestie
  Moskovská - rázcestie
  Poľná
  Poľná - rázcestie
Sládkovičova
Podháj - SZU
ZVT
Pivovar
Vozovňa
Kremnička
Krematórium
  TWD
  Rakytovce - ČOV
Rakytovce - RD
Rakytovce
Rakytovce - ihrisko
Badín - ZŠ
  Badín - Dorotovič
  Badín - Danko
  Badín - Kukučka
  Badín - Hliny
  Badín - Vŕšok
  Badín - rázcestie
Vlkanová - žel. stanica
Vlkanová - pri moste
Vlkanová - otočka
Vlkanová - Prefasol
Hronsek - Drevex
Hronsek - pohostinstvo
Hronsek - bytovky
Hronsek - žel. stanica
 
► Uhlisko - Parkovisko Mičinská
Odchody zo zastávky:
Hronsek - žel. stanica
Hronsek - pohostinstvo
Hronsek - Drevex
Vlkanová - Prefasol
Vlkanová - otočka
Vlkanová - žel. stanica
Vlkanová - pri moste
  Badín - rázcestie
  Badín - Vŕšok
  Badín - Hliny
  Badín - Kukučka
  Badín - Danko
  Badín - Dorotovič
Badín - ZŠ
  Rakytovce - ČOV
  TWD
Rakytovce - ihrisko
Rakytovce
Rakytovce - RD
Krematórium
Kremnička
Vozovňa
Pivovar
ZVT
Podháj - SZU
Sládkovičova
Námestie Ľ. Štúra - Kaufland
Okresný úrad
  Námestie S. H. Vajanského
  Tajovského - park
  Tajovského - školy
  Rooseveltova nemocnica
Štadlerovo nábrežie
Národná
Štefánikovo nábrežie
Autobusová stanica

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie