Linka 601451 (platí od 15.12.2019 do 12.12.2020)
► Nemce
Odchody zo zastávky:
Malachov - kopanice
Malachov - Mazúch
Malachov - Strelec
Malachov - Jednota
Malachov - hostinec
Malachov - pred Určinou
Stupy - otočka
Stupy - Jednota
Poľná - Kosec
Poľná
Poľná - rázcestie
Námestie Ľ. Štúra - Kaufland
Okresný úrad
Štadlerovo nábrežie
Národná
Štefánikovo nábrežie
  Autobusová stanica
Námestie slobody
Mýto
Partizánska - tlačiareň
Partizánska - SVP
Partizánska - čerp. stanica
SAD
rázcestie Kynceľová
Kynceľová I.
Kynceľová II.
Nemce III.
Nemce I.
Nemce - Obecný úrad
Nemce - otočka
 
► Malachov
Odchody zo zastávky:
Nemce - otočka
Nemce - Obecný úrad
Nemce I.
Nemce III.
Kynceľová II.
Kynceľová I.
rázcestie Kynceľová
SAD
Partizánska - čerp. stanica
Partizánska - tlačiareň
Mýto
Námestie slobody
  Autobusová stanica
Štefánikovo nábrežie
Národná
Štadlerovo nábrežie
Okresný úrad
Námestie Ľ. Štúra - Kaufland
Poľná - rázcestie
Poľná
Poľná - Kosec
Stupy - Jednota
Stupy - otočka
Malachov - pred Určinou
Malachov - hostinec
Malachov - Jednota
Malachov - Strelec
Malachov - Mazúch
Malachov - kopanice

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie