Linka 43 (platí od 15.12.2019)
► Uľanka
Odchody zo zastávky:
Srnková
Pod Rybou
Mičinská - Kazačok
Železničná stanica
Námestie slobody
Skuteckého
Jesenský vŕšok
Komenského - PF UMB
Komenského
Na Karlove
Kostiviarska - ŽST
Kostiviarska - Jelšová
Kostiviarska - rázcestie
Jakub - ihrisko
Jakub - kostol
Jakub - rázcestie
Nový Svet I
Nový Svet II
rázcestie Špania Dolina
Uľanská cesta
Uľanka - otočka
 
► Srnková
Odchody zo zastávky:
Uľanka - otočka
Uľanská cesta
rázcestie Špania Dolina
Nový Svet II
Nový Svet I
Jakub - rázcestie
Jakub - kostol
Jakub - ihrisko
Kostiviarska - rázcestie
Kostiviarska - ŽST
Na Karlove
Komenského
Komenského - PF UMB
Jesenský vŕšok
Kollárova - rázcestie
Námestie slobody
Železničná stanica
Mičinská - Kazačok
Pod Rybou
Srnková

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie