Cestovný poriadok linky 32

32
Zvolenská cesta, sever
Iliaš, II.
Platí od 6.6.2021

Zastávky

min Zastávka
Podlavice, Gaštanová 1
Povstalecká cesta 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, školy 1
Plážové kúpalisko 1
Úrad PV SR 1
Nové Kalište 1
Kyjevské námestie 1
Moskovská, rázcestie 1
Poľná 1
Poľná, rázcestie 1
Sládkovičova 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
Zvolenská cesta, sever 1
11 Zvolenská cesta, stred 1
33 STK 1
44 Iliaš, pri moste 1
55 Iliaš, I. 1
66 Iliaš, II. 1

Pracovné dni

hod min
540
640
745
855
9
10
11
12
1325
1425
1530
1635

Poznámky

Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka
Podlavice, Gaštanová 1
Povstalecká cesta 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, školy 1
Plážové kúpalisko 1
Úrad PV SR 1
Nové Kalište 1
Kyjevské námestie 1
Moskovská, rázcestie 1
Poľná 1
Poľná, rázcestie 1
Sládkovičova 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
Zvolenská cesta, sever 1
Zvolenská cesta, stred 1
STK 1
Iliaš, pri moste 1
Iliaš, I. 1
Iliaš, II. 1

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
22 Vozovňa; Radvaň Park
22 Pieninská
32 Iliaš, II.
32 Podlavice, Gaštanová
41 Iliaš, II.
41 Železničná stanica; Senica, otočka
90 Vozovňa; Krematórium
90 Pieninská
Linka Smer
22 Vozovňa; Radvaň Park
22 Pieninská
32 Iliaš, II.
32 Podlavice, Gaštanová
41 Iliaš, II.
41 Železničná stanica; Senica, otočka
90 Vozovňa; Krematórium
90 Pieninská